RECDEV! Platforma 3D de instruire a personalului din sectorul dezasamblarii si reciclarii deseurilor din echipamentele electrice si electronice (P)

Productia de echipamente electrice si electronice este unul dintre sectoarele care a cunoscut o dezvoltare fara precedent la nivel global, comparativ cu alte sectoare industriale. Utilizarea echipamentelor electrice si electronice, atat in aplicatii industriale cat si in scop privat, contribuie la generarea unor cantitati masive de deseuri de echipamente electrice si electronice, aceste deseuri fiind una dintre cele mai importante categorii care trebuiesc tratate corespunzator in vederea recuperarii materialelor valoroase continute in cantitati relevante, dar si datorita continutului in substante toxice care reprezinta un pericol pentru mediu si pentru sanatatea populatiei.


Proiectul RECDEV are ca scop dezvoltarea unei platforme de instruire virtuala, multimedia, destinata utilizarii individuale la distanta, care familiarizeaza utilizatorii cu tehnicile de dezasamblare a echipamentelor electrice si electronice si cu metode de identificare a tipurilor de materiale continute si a calitatilor acestora.

Platforma de instruire se adreseaza atat muncitorilor care executa lucrari de dezasamblare, urmarind cresterea sigurantei la locul de munca, a calitatii reciclarii dar si a insertiei profesionale, cat si tehnicienilor, dezvoltand competentele acestora in ceea ce priveste recunoasterea diferitelor tipuri de materiale si a posibilitatilor de valorificare si contribuind in acest fel la rezolvarea unor probleme cruciale in industria reciclatoare de DEEE.

Membrii echipei de proiect au intalnit principalele companii si asociatii din sectorul reciclarii deseurilor de echipamente electrice si electronice din Republica Ceha. Workshopul international s-a desfasurat in spatiile puse la dispozitie de Universitatea Mendelu din Brno, iar pe parcursul workshopurilor, participanti si-au prezentat pe scurt activitatile. Sesiunea a fost urmata de prezentarile partenerilor RECDEV cu privire la tinte, obiective specifice si activitati desfasurate in ultimii doi ani de implementare a proiectului.

Informatie surprinzatoare pentru echipa de proiect, in Republica Ceha un numar foarte mare de muncitori cu dizabilitati sunt implicati in activitati de dezasamblare manuala a DEEE, recompensarea acestora fiind sustinuta prin subventii guvernamentale si incurajarea intreprinderilor sociale.

Datorita profitabilitatii scazute a unor astfel de activitati, implicarea si sustinerea guvernamentala este o solutie care stimuleaza industria reciclatoare si face posibila dezasamblarea si reciclarea DEEE in Republica Ceha.

Au fost discutate si probleme specifice managementului DEEE in Republica Ceha referitoare la activitatile desfasurate de sistemele de colectare si la modalitati de instruire ale noilor angajati – a fost subliniat faptul ca in afara de instruirea specifica de protectia muncii  si familiarizarea cu regulile de operare  (dupa cum cere legislatia) exista o nevoie puternica pentru instruirea sistematica focusata pe metode de cresterea eficientei operatiilor de dezasamblare si reciclare.

Profesorul Konstantin Aravossis, reprezentantul leader-ului de proiect si al parteneriatului RECDEV, a prezentat cu succes posterul si principalele rezultate ale proiectului la Conferinta Globala pentru Productie Curata si Consum Durabil desfasurata in Sitges, Barcelona, Spania.

Conferinta s-a concentrat pe abordari si concepte strategice si preventive care trebuie implementate pentru a grabi marea tranzitie catre societati cu emisii scazute de carbon, care sunt sustenabile din punct de vedere etic,  social, cultural si economic. Prezentarea posterului a atras un interes deosebit printre participanti, in special structura aplicatiei RECDEV, informatiile detaliate in legatura cu componentele si substantele periculoase continute in DEEE, aplicabilitatea sa si posibilitatea de tilizare a informatiei in procesul de design /eco-design a echipamentelor electrice si electronic si in vederea informarii utilizatorilor.

Leave a Reply