CCIA Timis pregateste noi serii de cursuri acreditate. Cea mai asteptata calificare, cea de inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca (P)

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timiş prin Directia Formare si Perfectionare Profesionala organizeaza in cursul lunii octombrie 2020 noi serii de cursuri acreditate de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC).


EXPERT ACHIZITII PUBLICE (Cod COR 214946)

Perioada: 06 – 21 octombrie 2020; Formator: Daniela GOIA; Taxa de participare: 1000 lei / pers.

-10% reducere pentru membrii CCIA Timis

 • 10% reducere pentru absolventii Sesiunii de Instruire S.I.C.A.P.

-20% reducere pentru someri in baza adeverintei de somaj

Reducerile nu se cumuleaza.

Cui se adreseaza cursul:

Cursul este destinat compartimentelor de achizitii publice care, potrivit noilor prevederi ale legislatiei privind achizitiile publice, urmeaza sa fie formate din cel putin 3 persoane, din care doua treimi trebuie sa aiba studii superioare si specializari in domeniul achizitiilor. Cursul se adreseaza atat autoritatilor contractante cat si celor care doresc sa participe la licitatii publice, in calitate de ofertanti. Cu un puternic caracter interactiv, cursul pune accent pe dobandirea cunostintelor teoretice, dar si pe dezvoltarea aptitudinilor si competentelor practice.

Tematica cursului:

Legea achizitiilor publice (4 legi, 2 hotarari de guvern). Domeniul de aplicare; Modalitati de consultare a pietei; Aspecte legate de documentatia de atribuire – fisa de date si documentele suport (documentul unic european, DUAE); Obligatii privind incarcarea documentatiei de atribuire in SICAP; Procedurile desfasurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regula pentru toate tipurile de proceduri; Procedura simplificata initiata prin publicarea in SICAP, insotita de documentatia de atribuire aferenta: perioade, date limita pentru oferte; Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line si off-line; Catalogul electronic si noul SEAP; Dosarul achizitiei – trasabilitatea actiunilor asigurata de SICAP; Arhivarea electronica a dosarului achizitiei publice in cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

Structura cursului:

 1. Partea teoretica – livrarea de cunostinte si informatii;
 2. Partea practica –  aplicatii practice pentru fiecare sesiune teoretica si familiarizarea cu aplicatia S.I.C.A.P. Se urmareste astfel internationalizarea cunostintelor si informatiilor dobandite in partea de teorie, pentru a putea fi mai bine intelese si aplicate.

Cursul ofera participantilor oportunitati de dezvoltare pe piata achizitiilor  publice prin participarea acestora la procedurile de achizitie publica si incheierea de  noi contracte cu institutiile publice inregistrate in Sistemul Electronic de Achizitii Publice.

INSPECTOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA (SSM) (Cod COR 32572)

Perioada: 7 – 28 octombrie 2020; Program: luni-vineri, intre orele 16-20; Formator: Doina POPET, inspector de munca ITM

Taxa de participare / conditii de acces minime:

Nivel mediu (80 ore): 900 lei / pers.

Studii in invatamantul postliceal in profil tehnic.

Taxa poate fi achitata in doua rate ca persoana fizica. Se acorda 10% reducere pentru membrii CCIAT.

Cui se adreseaza:

Cursul se adreseaza specialistilor din orice unitate, institutie, societate comerciala sau bugetara ce urmareste organizarea, coordonarea si monitorizarea activitatii de asigurare a securitatii si sanatatii in munca, in conformitate cu normele generale de protectie a muncii.

Tematica cursului:

Cadrul legislativ general; Criterii generale pentru evaluarea riscurilor; Organizarea activitatii de prevenire; Actiuni in caz de urgenta; Planuri de urgenta si evacuare; Elaborarea documentatiilor necesare desfasurarii activitatii de prevenire si protectie; Evidente si raportari in domeniul SSM; Aplicatii practice.

IMPORTANT!

In cadrul cursului SSM se prezinta legislatia privind utilizarea substantelor si a preparatelor chimice periculoase cat si obligatiile angajatorilor care le utilizeaza in desfasurarea activitatii:

-Regulamentul CE 1907/2006-REACH privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice;

-Regulamentul CE 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor chimice;

-Directive europene transpuse in legislatia nationala, alte prevederi legislative nationale: agenti chimici periculosi, modul de gestionare a riscului chimic, importanta si utilizarea fiselor cu date de securitate, metode de evaluare a riscului chimic.

SUPLIMENTAR se mai elibereaza un certificat neacreditat care atesta parcurgerea modulului privind legislatia substantelor periculoase.

RESPONSABIL DE MEDIU (Cod COR 325710)

Perioada:  12 – 21 octombrie 2020 (luni-vineri, intre orele 17-21);

Taxa de participare: 1000 lei/pers.

-10% reducere pentru membrii CCIA Timis

 • 10% reducere pentru absolventii cursului Specialist in Managementul Deseurilor la CCIAT

-20% reducere pentru someri in baza adeverintei de somaj

Reducerile nu se cumuleaza.

Cui se adreseaza:

Cursul se adreseaza tuturor celor interesati sa gestioneze procese de mediu si agentilor economici care genereaza deseuri.

In conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin.3, persoanele juridice care detin autorizatie/autorizatie integrata de mediu “au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”.

Tematica:

 • Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deseurilor din cadrul firmei, astfel incat sa se asigure indeplinirea obligatiilor legale in domeniul gestionarii deseurilor;
 • Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului;
 • Aplicarea procedurilor de calitate;
 • Gestionarea cerintelor legale de mediu;
 • Elaborarea programului de management de mediu;
 • Monitorizarea factorilor de mediu;
 • Realizarea auditului intern;
 • Supravegherea activitatii pentru prevenirea efectelor provocate de situatiile de urgenta;
 • Raportarea activitatii de mediu;
 • Elaborarea documentatiei sistemului de management mediu.

Toate cursurile se desfasoara la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timis din Timisoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.22.

Certificatele obtinute la absolvire au recunoastere nationala si europeana si sunt emise de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei, fiind eliberate impreuna cu suplimentele descriptive in care se mentioneaza competentele dobandite.

Diplomele se elibereaza in maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.

Informatii si inscrieri:

Directia Formare si Perfectionare Profesionala a CCIAT, Centrul Regional de Afaceri (Bd. Eroilor de la Tisa nr.22), camera 117, zilnic intre orele 08.00-16.00, tel. 0720/444121, e-mail: tavramov@cciat.ro; mmuresan@cciat.ro.

Persoane de contact: Tania Avramov, Manager DFP; Milena Muresan, organizator curs

Informatii detaliate despre toate cursurile organizate de CCIAT sunt disponibile pe site-ul: www.cciat.ro. (I.P.)
Leave a Reply