Programul de lucru al unitatilor Trezoreriei din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timisoara, pentru perioada sarbatorilor (P)

Pentru efectuarea operatiunilor in numerar si prin virament, prin unitatile Trezoreriei statului, la finele anului 2020, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Directiei Generale Regionale a Finanatelor Publice Timisoara face cunoscut institutiilor publice, contribuabililor persoane juridice si persoane fizice Programul calendaristic pentru efectuarea prin unitatile Trezoreriei statului a principalelor operatiuni de incheiere a exercitiului bugetar al anului 2020, astfel:       


 

Nr.

crt.

Denumirea operatiunilorData limita pentru efectuarea operatiunilor
        I. Operatiuni in numerar
1Ridicarea sumelor in numerar din conturile institutiilor publice deschise la unitatile Trezoreriei Statului. Centrul de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile poate ridica sume in numerar si in data de 31 decembrie 2020 pe care in cazul neutilizarii le depune la unitatea Trezoreriei Statului in data de 4 ianuarie 2021, cu data de 31 decembrie 2020pana la  30 decembrie 2020
2Depunerea incasarilor in numerar ale unitatilor vamale – din perioada 31 decembrie 2020 – 3 ianuarie 20214 ianuarie 2021
3Depunerea la casieriile unitatilor trezoreriei statului a sumelor in numerar aflate in casieriile proprii ale institutiilor publicepana la 31 decembrie 2020, ora 10
4Achitarea la casieriile unitatilor trezoreriei statului a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor venituri in numerarpana la 31 decembrie 2020, ora 10
5Restituiri de sume in numerar catre contribuabilipana la 31 decembrie 2020, ora 10
  II. Operatiuni de incasari şi plati prin virament
1Depunerea la unitatile trezoreriei statului a documentelor prin care institutiile publice dispun platipana la 31 decembrie 2020, ora 10
2Depunerea la unitatile trezoreriei statului a documentelor prin care operatorii economici dispun platipana la 31 decembrie 2020, ora 10
3Depunerea la Trezoreria operativa centrala a documentelor prin care se dispun plati din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, dupa cazpana la 31 decembrie 2020, ora 10
 III. Inchiderea executiei bugetelor locale 
1a) Regularizarea subventiilor prevazute la pct 5.9 alin. (1) si (2) din normele metodologice, primite de bugetele locale de la bugetul de stat si de la alte bugete

b) Regularizarea subventiilor prevazute la pct 5.9 alin. (3)  din normele metodologice

c) Regularizarea subventiilor prevazute la pct 5.9 alin. (4) din normele metodologice,  primite de bugetele locale, daca prin acte normative nu se prevede altfel

 

29 decembrie 2020

 

29 decembrie 2020

 

 

29 decembrie 2020

2Stabilirea si repartizarea excedentelor bugetelor locale si acoperirea eventualelor deficite ale acestorain primele 5 zile lucratoare ale lunii ianuarie 2021

 

 

 
Leave a Reply