ANAF: Se prelungesc facilitatile fiscale pentru agentii economici. VEZI de ce amanari la plata beneficiaza mediul de afaceri (P)

COMUNICAT. Aducem la cunostinta contribuabililor faptul ca potrivit OUG nr. 19 din 25 martie 2021, in vederea asigurarii continuitati pachetului de masuri fiscale adoptate anterior prin OUG nr. 69/2020 si respectiv prin OUG nr. 181/2020, au fost prelungite termenele de aplicare a urmatoarelor masuri care vin in sprijinul mediului de afaceri si anume:
– contribuabilii obligati la plata impozitului specific unor activitati nu datoreaza pentru anul 2021 acest impozit pentru o perioada de 90 de zile calculata incepand cu data de 1 aprilie 2021;
– in vederea anularii obligatiilor accesorii, debitorul v-a putea depune cererea de anulare pana la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv (anterior termenul  limita era 31 martie 2021).


Astfel, dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente obligatiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv si individualizate in decizii de impunere emise ca urmare a unei inspectii fiscale in derulare la data intrarii in vigoare a OUG nr. 19/2021 (respectiv 29 martie 2021) sau incepute dupa data intrarii in vigoare a acestei ordonante de urgenta, dar nu mai tarziu de 31 ianuarie 2022, indiferent de momentul la care inspectia fiscala se finalizeaza, se anuleaza cu respectarea conditiilor prevazute de actul normativ.

  • a fost prelungit termenul pana la care debitorul care doreste restructurarea obligatiilor bugetare are obligatia de a notifica organul fiscal (de la 31 martie 2021 la 30 septembrie 2021) si de a depune cerea de restructurare pana la 31 ianuarie 2022 sub sanctiunea decaderii, in loc de 30 iunie 202;

  • totodata, a fost prelungit si termenul pana la care debitorul poate depune cerere de esalonare simplificata, respectiv pana la data de 30 septembrie 2021 sub sanctiunea decaderii. Anterior, termenul limita era 31 martie 2021. (I.P.)

Leave a Reply