Programul de lucru cu publicul la Primaria Timisoara, in perioada sarbatorilor de iarna 2022 – 2023. Oficierea casatoriilor, suspendata pana in 19 ianurie 2023

In perioada sarbatorilor de iarna, Primaria Municipiului Timisoara suspenda anumite servicii cu publicul pentru a putea desfasura, in cadrul departamentelor de specialitate, activitati specifice de final de an: arhivarea documentelor, intocmirea de rapoarte, revizii ale sistemelor informatice, inventarieri etc.


Ca urmare, programul cu publicul va fi modificat dupa cum urmeaza:

DIRECTIA DE EVIDENTA A POPULATIEI

Primiri cereri acte de identitate/vize de flotant, conform programarilor online/telefonice

22 decembrie 2022                  8:30 – 18:30

23 decembrie 2022                  8:30 – 14:00

27-30 decembrie 2022            8:30 – 16:30

3-5 ianuarie 2023                     8:30 – 16:30

6 ianuarie 2022                        8:30 – 13:00

Eliberari acte de identitate

22 decembrie 2022                  8:30 – 16:30

23 decembrie 2022                  8:30 – 13:00

27-30 decembrie 2022             8:30 – 16:30

3-5 ianuarie 2023                     8:30 – 16:30

6 ianuarie 2022                        8:30 – 13:00

Inregistrari nasteri

22 decembrie 2022 – 6 ianuarie 2023

Primiri acte: program normal, conform programarilor online

Eliberari certificate: program normal

Inregistrari casatorii

22 – 30 decembrie 2022           –––––

Prima zi de oficiere a casatoriilor din anul 2023 este 19 ianuarie, iar actele se vor depune in data de 9 ianuarie, cu programare online

Program de lucru normal pentru depunerea documentelor in data de 9 ianuarie 2023

3 – 6 ianuarie 2023                  –––––

Inregistrari divorturi pe cale administrativa – primiri cereri etapa I

22 – 30 decembrie 2022            –––––

3 – 6 ianuarie 2023                  –––––

Inregistrari divorturi pe cale administrativa – primiri declaratii etapa a II-a (la termenul de 30 de zile)

22 – 30 decembrie 2022           –––––

3 – 6 ianuarie 2023                  –––––

Inregistrari decese

22 decembrie 2022                  8:30 – 16:30

23 decembrie 2022                  8:30 – 14:00

24 decembrie 2022                  10:00 – 12:00

25 decembrie 2022                  –––––

26 decembrie 2022                  10:00 – 12:00

27 – 29 decembrie 2022            8:30 – 16:30

30 decembrie 2022                  8:30 – 14:00

31 decembrie 2022                  10:00 – 12:00

1 ianuarie 2023                        –––––

2 ianuarie 2023                        9:00 – 12:00

3 – 5 ianuarie 2023                  8:30 – 16:30

6 ianuarie 2023                        8:30 – 14:00

Eliberari certificate de stare civila la cerere

22 decembrie 2022 – 6 ianuarie 2023           –––––

Transcrieri certificate de nastere/casatorie/deces emise de autoritatile din strainatate

Inregistrari nasteri tardive, schimbari de nume, rectificari, mentiuni din strainatate

22 decembrie 2022 – 6 ianuarie 2023           –––––

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA isi va desfasura programul de lucru cu publicul in perioada de 26.12.2022- 13.01.2023 potrivit unui orar special astfel:

  • Biroul Consiliere Cetateni si Registratura va prelua si va inregistra declaratiile contribuabililor persoane fizice/juridice privitoare la cladiri si terenuri, atat cele depuse in format letric la Registratura Directiei Fiscale de pe str. Aristide Demetriade, nr.1 cat si cele depuse la Registratura online la adresa office@dfmt.ro.

  • Biroul Evidenta Contribuabili si Incasari Bugetare va incasa: taxa judiciara de timbru, taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice; taxa pentru eliberarea cartii de identitate; taxa pentru eliberarea atestatului de producator; taxa pentru eliberarea cazierului de conduita profesionala si alte asemenea taxe.

In perioada 24.12.2022 – 15.01.2023 se suspenda incasarea prin intermediul casieriilor si on-line a impozitului/taxei pe cladiri/teren, impozitului asupra mijloacele de transport si a taxei de afisaj in scop de reclama si publicitate,  impozitelor si taxelor, precum si depunerea declaratiilor de impunere pe platforma informatica Atlas.

  • Serviciile de specialitate vor elibera certificate de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri la bugetul local atat pentru persoane fizice cat si juridice, doar pentru acele imobile sau mijloace de transport pentru care nu este necesara prelucrarea informatica a datelor patrimoniale. Pentru persoanele fizice certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri la bugetul local, va fi eliberat in baza evidentei platilor existente la data de 23.12.2022.

Cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscala pentru emiterea carora este necesara prelucrarea informatica a oricaror date pot fi depuse pana in data de 23.12.2022, activitatea de inregistrare a acestor cereri urmand a fi reluata incepand cu data de 16.01.2023.

Pentru bunuri ce se instraineaza, proprietarul bunului trebuie sa achite impozitul datorat pentru anul in care se instraineaza bunul, certificatele de atestare fiscala eliberate in cursul lunii  decembrie a anului fiscal 2022 pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra cladirilor/terenurilor/mijloacelor de transport, fiind astfel valabile pana la data de  31.12.2022.

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICA 

Programul de lucru, in perioada 19.12.2022-03.01.2023, este urmatorul: luni – vineri, intre orele 09.00 – 17.00.

In zilele de sambata, duminica, respectiv in 25-26.12.2022 si in 01-02.01.2023, Centrul de Informare Turistica este inchis.

SERVICIUL INFORMARE SI CONSILIERE CETATENI (camera 12) va avea ultima zi de program cu publicul  luni, 19.12.2022, iar prima zi lucratoare va fi luni, 16.01.2023.

DIRECTIA PATRIMONIU isi suspenda programul cu publicul in perioada 19.12.2022-06.01.2023, perioada in care se va face arhivarea documentelor si inventarierea bunurilor unitatii administrativ-teritoriale.

Pentru prelungirea concesionarii locurilor de veci si incasarea taxelor de concesionare a locurilor de veci, in vederea inhumarii din cimitirele apartinand Primariei Municipiului Timisoara, casieria din Bulevardul 3 August 1919 nr. 17 va functiona astfel:

  • In perioada 19.12.2022 – 29.12.2022         orele 08.30-12.00

  • In perioada 30.12.2022 – 02.01.2023         inchis

  • In perioada 03.01.2023 – 06.01.2023         orele 08.30-12.00

  • In zilele de sambata, duminica si sarbatori legale casieria este inchisa.

Totodata, va comunicam ca, in aceasta perioada, cu exceptia zilelor nelucratoare, pentru programarea curatarii cosurilor de fum pentru persoanele care au incheiata conventia de coserit se va face solicitare telefonica, la numarul 0256-433211, in intervalul orar 08.30-16.00.

Programul Casieriei din str. Oituz nr. 1 se suspenda in perioada 19.12.2022 – 06.01.2023, iar plata chiriei pentru locuintele din fondul locativ de stat, locuinte A.N.L., garaje si anexe gospodaresti, precum si chiria pentru terenurile inchiriate conform Legii nr.112/1995 si Legii nr.79/1997 se va putea achita in urmatorul cont:

RO17TREZ621502205X020362

DESCHIS LA TREZORERIA TIMISOARA

BENEFICIAR MUNICIPIUL TIMISOARA

COD FISCAL 32937000

Pentru informatii, sugestii si reclamatii poate fi apelat Serviciul Call Center, la numarul de telefon 0256-969, care va functiona in zilele lucratoare, de luni pana joi, intre orele 08.00-16.00, respectiv vineri, intre orele 08.00-14.00.

Solicitarile, cererile si petitiile pot fi depuse online pe adresa: primariatm@primariatm.ro.

Programul cu publicul se va relua dupa orarul normal de functionare, incepand cu data de 09  ianuarie 2022.

(Primaria Timisoara – Serviciul Comunicare)

Leave a Reply