Agentii economici care au generat deseuri medicale si din constructii, obligati sa anunte Primaria Timisoara cum le-au gestionat

Primaria Municipiului Timisoara aduce la cunostinta cetatenilor ca, pina la data de 1 martie 2023, producatorii/ generatorii de deseuri medicale, au obligatia sa prezinte Planul de eliminare a deseurilor pentru activitatile medicale pe care le-au desfasurat in anul precedent, pe teritoriul municipiului Timisoara.


Continutul Planului de eliminare a deseurilor este prevazut la art. 5, lit. B din HCL nr.190/2020, iar compartimentul din cadrul Primariei Municipiului Timisoara care se ocupa de receptionarea acestora este Biroul de Avize si Control Mediu, prin intermediul Camerei 12.

Aceeasi cerinta, cu aceeasi data, se aplica si producatorilor/generatorilor de deseuri de la lucrarile de interventii, refaceri si constructii edilitar–gospodaresti, continutul Planului de eliminare a deseurilor fiind prevazut la art. 10, alin. (2)  din HCL nr. 320/2022.

Planul de eliminare a deseurilor va fi depus in doua exemplare, din care un exemplar vizat va putea fi ridicat de la Camera 12, dupa 15 zile. In cazul planurilor incorecte sau incomplete, documentatia va fi restituita la acelasi ghiseu, urmând a se depune o noua documentatie, intocmita in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Nedepunerea Planului de eliminare a deseurilor, atrage dupa sine amenzi contraventionale de 1.500 – 2.000 lei pentru persoane fizice si 2.000 – 2.500 lei pentru persoane juridice.

Depunerea documentelor se face la Primaria Municipiului Timisoara, Camera 12 – Serviciul Informare si Consiliere Cetateni, ghiseele 1 si 2. (Primaria Timisoara – SErviciul Comunicare)

Leave a Reply