Falsi inspectori! ANAF atrage atentia ca au fost sesizate cazuri in care escroci online solicita plata unor taxe in numele institutiei

ANAF, la sesizarea unui contribuabil, a identificat urmatoarea situatie: o persoana folosea, fara drept, o calitate oficiala – inspector superior ANAF – si solicita sume de bani in numele institutiei. Solicitarea frauduloasa a fost transmisa de pe o adresa de email care nu apartine institutiei, anafro@europe.com.


Prin email s-au transmis: un termen limita pentru depunerea banilor, suma solicitata (2178 USD!) precum si metoda de plata: crypto monede! Aceste elemente, nespecifice unei institutii de stat, au dat de gandit contribuabililui, care a contactat administratia fiscala din raza domiciliului, singura actiune recomandabila in situatia in care orice contribuabil are suspiciuni cu privire la situatia fiscala proprie.

Mentionam ca orice persoana fizica ce urmeaza a fi supusa verificarii situatiei fiscale personale va primi un aviz de verificare, care cuprinde temeiul juridic al verificarii,  data de incepere a verificarii, perioada ce urmeaza a fi supusa verificarii, posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a verificarii (amanarea se poate solicita o singura data, pentru motive justificate), solicitarea de informatii si inscrisuri pentru verificare, solicitarea de depunere a declaratiei de patrimoniu si de venituri.

In plus fata de elementele de mai sus, avizul contine:

  • rubrica “persoana de contact” care se completeaza cu numele si prenumele unuia dintre membrii echipei de inspectori fiscali si numarul de telefon la care acesta poate fi contactat;

  • mentiunea ca la data inceperii verificarii situatiei fiscale personale, persoana fizica este invitata sa se prezinte la sediul (locul unde se va desfasura verificarea situatiei fiscale personale) organului fiscal emitent al avizului, cu precizarea adresei acestuia.

Avizul de verificare este comunicat persoanei fizice cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii verificarii situatiei fiscal personale, prin modalitatile stabilite la art. 47 din Codul de procedura fiscala.

Odata cu avizul de verificare, persoana fizica este instiintata asupra drepturilor si obligatiilor prevazute de lege ce-i revin in desfasurarea procedurii de verificare a situatiei fiscale personale.

La data inceperii verificarii situatiei fiscale personale sau cu ocazia primei intalniri, organul fiscal va prezenta persoanei fizice verificate legitimatia si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului fiscal.

ATENTIE! Eventualele sume de plata (creante fiscale) pot rezulta doar ca urmare a derularii unei verificari a situatiei fiscale personale, acestea fiind evidentiate in actul administrativ fiscal (decizie de impunere) emis de organul de verificare si comunicat persoanei fizice verificate. (I.P.)

Leave a Reply