CCIA Timis pregateste noi serii de cursuri acreditate si o sesiune de instruire INTRASTAT pentru luna februarie 2020 (P)

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis prin Directia Formare si Perfectionare Profesionala organizeaza in cursul lunii februarie 2020 doua serii de cursuri acreditate ANC: Inspector / Referent Resurse Umane si Expert Achizitii Publice


Inspector / Referent Resurse Umane (Cod COR 333304)

Perioada: 27 ianuarie – 14 februarie 2020 (luni – vineri, intre orele 17 – 20)

Formatori: Lucica Zirbau, Delia Farchescu, Dan Cojocaru

Taxa de participare: 800 lei/pers. (achitabil in 2 rate pentru persoanele fizice)

Structura cursului:

 • Contractul individual de munca;
 • Vechimea in munca;
 • Contractul colectiv de munca;
 • Jurisdictia muncii; Raspunderea salariatilor;
 • Salarizarea. Permisul de Munca; Formarea profesionala;
 • Asigurarile sociale de stat;
 • Notiuni de organizare si legislatia muncii;
 • Modul de desfasurare a activitatii ca intreprinzator particular;
 • Recrutarea si selectia personalului;
 • Modul de instruire in aplicatia REVISAL in urma caruia se obtine un Certificat de participare. Pentru acest modul, fiecare participant va avea acces individual la un laptop.

Expert Achizitii Publice (Cod COR 214946)    

Perioada: 3 – 14 februarie 2020

Formator: Daniela Goia

Taxa de participare: 1000 lei/pers.

Se acorda 10% reducere pentru membri CCIAT si 10% reducere pentru absolventii Sesiunii de instruire „Utilizare S.I.C.A.P.”, organizata de CCIAT.

Adresabilitate:

Cursul este destinat compartimentelor de achizitii publice care, potrivit noilor prevederi ale legislatiei privind achizitiile publice, urmeaza sa fie formate din cel putin 3 persoane, din care doua treimi trebuie sa aiba studii superioare si specializari in domeniul achizitiilor. Cursul se adreseaza atât autoritatilor contractante cât si celor care doresc sa participe la licitatii publice, in calitate de ofertanti. Cu un puternic caracter interactiv, cursul pune accent pe dobândirea cunostintelor teoretice, dar si pe dezvoltarea aptitudinilor si competentelor practice.

Tematica cursului:

Legea achizitiilor publice (4 legi, 2 hotarari de guvern). Domeniul de aplicare; Modalitati de consultare a pietei; Aspecte legate de documentatia de atribuire – fisa de date si documentele suport (documentul unic european, DUAE); Obligatii privind incarcarea documentatiei de atribuire in SICAP; Procedurile desfasurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regula pentru toate tipurile de proceduri; Procedura simplificata initiata prin publicarea in SICAP, insotita de documentatia de atribuire aferenta: perioade, date limita pentru oferte; Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line si off-line; Catalogul electronic si noul SEAP; Dosarul achizitiei – trasabilitatea actiunilor asigurata de SICAP; Arhivarea electronica a dosarului achizitiei publice in cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

Structura cursului:

 1. Partea teoretica – livrarea de cunostinte si informatii;
 2. Partea practica –  aplicatii practice pentru fiecare sesiune teoretica si familiarizarea cu aplicatia S.I.C.A.P. Se urmareste astfel internationalizarea cunostintelor si informatiilor dobândite in partea de teorie, pentru a putea fi mai bine intelese si aplicate.

Sesiune de instruire INTRASTAT

Perioada: 12 februarie 2020, intre orele 9 – 17

Lector: Anca Venera Diaconu, cu experienta in domeniu dobândita in cadrul Directiei de Statistica a Comertului Exterior Bucuresti)

Taxa de participare: 400 lei+TVA

Se acorda 10% reducere pentru membri CCIA Timis.

Pretul include: suport de curs in format electronic, pauza de cafea, pauza de prânz, certificat de participare.

Adresabilitate:

Cursul se adreseaza operatorilor economici care realizeaza schimburi de bunuri cu Statele Membre ale Uniunii Europene si care doresc sa se instruiasca in acest domeniu.

Tematica:
– INTRASTAT- obiective, importanta, legislatie comunitara si nationala, sfera de cuprindere, surse de date, teritoriul statistic, praguri statistice, legatura cu sistemul fiscal (TVA/VIES);

 • Declaratia statistica INTRASTAT: Instructiuni de completare; Proceduri de validare;

 • Confidentialitatea datelor;

 • Asistenta oferita de INS;

 • Sistemul de atentionari si penalitati;

 • Aplicatii practice – cu utilizarea aplicatiei INSTRASTAT online si INSTRASTAT offline 2020.

Termenul limita pentru inscriere: 31.01.2020

In urma sesiunii de instruire, participantii obtin un Certificat de Participare eliberat de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis.


Toate cursurile se desfasoara la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Timisoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Certificatele obtinute la absolvire au recunoastere nationala si sunt emise de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei. Certificatele impreuna cu suplimentele descriptive in care se mentioneaza competentele dobândite au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piata muncii din România, conform O.G. nr. 129/2000.

Diplomele si certificatele se elibereaza in maximum 30 de zile de la absolvirea cursului. (I.P.)

Nota: Informatii si inscrieri: Directia Formare si Perfectionare Profesionala, Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 105, tel. 0720 444 120/1, 0256-294922, 0256-219171/2, e-mail: tavramov@cciat.info; mmuresan@cciat.info. Persoana de contact: Tania Avramov – Manager DFP. Informatii detaliate despre cursuri sunt disponibile pe site-ul CCIAT: www.cciat.ro.

Leave a Reply