COMUNICAT. Tribunalul Timis isi suspenda activitatea cu publicul, urmand ca pana in 31 martie sa fie judecate doar dosarele urgente

In contextul generat de necesitatea prevenirii infectiilor cu virusul COVID-19, Biroul de informare si relatii publice al Tribunalului Timis este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:


I. In perioada 13-31 martie 2020 la Tribunalul Timis se vor judeca numai dosarele urgente avand urmatoarele obiecte:

Sectia I civila – ordonante presedintiale, suspendare provizorie, sechestru asigurator, ordine de protectie si adoptii;

Sectia a II-a civila – ordonante presedintiale, masuri asiguratorii, suspendarea executarii hotararilor;

Sectia penala – masuri preventive si cauze in care sunt arestati, contestatii la liberari conditionate;

Sectia de contencios administrativ si fiscal – ordonante presedintiale, achizitii publice, suspendare executare act administrativ.

Referitor la aceste cauze, se recomanda partilor, avocatilor, practicienilor in insolventa, precum si celorlalti participanti sa nu se prezinte in instanta decat daca este neaparat necesar, avand si posibilitatea de a depune concluzii scrise si de a solicita judecarea cauzelor in absenta lor de la dezbateri.

In situatia in care partile apreciaza ca prezenta lor la judecarea cauzei este absolut necesara, dupa caz, au si posibilitatea de a solicita amanarea judecarii cauzei.

II. Grefierii de sedinta vor intocmi liste de sedinta separate cu cauzele urgente pe care le vor comunica jandarmului de serviciu cu o zi inaintea sedintei de judecata, acestea fiind necesare pentru permiterea accesului in incinta cladirii exclusiv a persoanelor care au calitatea de parti in aceste dosare sau a reprezentantilor acestora (avocati, mandatari, etc.), dovedita conform prevederilor legale

III. Registratura Tribunalului Timis va avea program de lucru cu publicul in fiecare zi de luni, miercuri si vineri in intervalul orar 09:00-11:00, in incinta spatiului unde isi desfasoara activitatea Registratura Judecatoriei Timisoara.

Se recomanda trimiterea corespondentei in cauzele care nu sunt urgente prin posta,     e-mail sau fax, la datele de contact ale Serviciului registratura, cu respectarea specificatiilor tehnice privind tipul si marimea documentelor.

IV. Compartimentele Arhiva si Arhiva sindic nu vor avea program de lucru cu publicul.

Cererile de eliberare acte sau copii de pe inscrisurile din dosare si a hotararilor judecatoresti cu aplicarea mentiunii „definitiva” se vor depune si elibera in timpul programului de lucru cu publicul al Registraturii, cu respectarea termenului de 3 zile prevazut de R.O.I.J.

Se recomanda studierea dosarelor instantei prin folosirea aplicatiei informatice Info Dosar disponibila la adresa https://curteapeltimisoara.ro/.

V. Biroul de informare si relatii publice si Biroul pentru aplicarea Apostilei reglementate prin Conventia de la Haga nu vor avea program de lucru cu publicul. Solicitarile de informatii si petitiile pot fi transmise la datele de contact ale B.I.R.P. afisate pe portalul instantei.

Corespondenta cu Biroul Local de Expertize Tehnice Judiciare Timis se va efectua electronic, la adresa de e-mail: tr-timis-blej@just.ro sau telefon/fax 0256.228826. (judecator Adriana Stoicescu, presedinte Tribunalul Timis)
Leave a Reply