Cum se pot obtine avizele de forta majora si ce documente sunt necesare. CCIA Timis, lamuriri pentru agentii economici afectati de Covid-19

Avand in vedere decretarea starii de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei, pe o perioada de 30 de zile, activitatea de eliberare a avizelor de forta majora de catre CCIAT, conform competentei sale materiale si teritoriale, se va desfasura numai prin mijloace electronice.


In acest context, s-a emis un comunicat pentru lamurirea conditiile in care se pot obtine certificatele, ce documente sunt necesare si tarifele percepute pentru acest serviciu.

Agentii economici sunt sfatuiti ca, in aceasta perioada, inainte de a solicita avizele de forta majora, sa faca o serie de verificari:

– sa analizeze daca, intr-adevar, contractele devin imposibil de executat sau indeplinirea obligatiilor devine ilegala din cauza restrictiilor impuse de autoritati;
– sa stabileasca un plan de management al comunicarii cu partenerii contractuali, pastrand inregistrari/evidente ale situatiilor create;
– sa ia in considerare un audit al masurilor adoptate de partenerii contractuali.

In vederea eliberarii avizelor de forta majora sunt absolut necesare urmatoarele documente probatorii:

Cererea/solicitarea (conform cererii tip anexate) va cuprinde in mod obligatoriu: prezentarea faptica detaliata a evenimentului, a consecintelor acestuia in relatia cu partenerul/partenerii contractual/i; data / perioada producerii evenimentului de forta majora; obiectivele afectate de producerea evenimentului de forta majora; argumente juridice care se incadreaza in cerintele cumulative prevazute de art.1351, alin.2 Cod civil astfel incat evenimentul invocat sa se circumscrie unui caz de forta majora;

Notificarile adresate partenerului/partenerilor contractual/i, prin care s-a comunicat acestuia/acestora de catre dvs. aparitia cazului de forta majora si efectele sale asupra derularii operatiunilor contractuale precum si eventuale procese-verbale incheiate cu aceasta regie si care sa ateste realitatea evenimentului invocat;

Contractul/contractele incheiat/e de dvs. cu partenerul/ii contractual/i care sa contina clauza/clauzele de forta majora, precum si procese-verbale sau alte documente care atesta starea de fapt invocata in relatia cu partenerii contractuali;

Atestari sau certificari de la organele, autoritatile si institutiile abilitate respectiv (enumerarea fiind enuntiativa iar nu exhaustiva) Directia de Sanatate Publica a judetului Timis, Instituia Prefectului judetului Timis, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri etc., privind existenta si efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul inceperii si incetarii evenimentului (daca acesta a incetat) si care pot atesta cele invocate;

Procesul-verbal de constatare/evaluare insotit de o anexa privind modul de calcul pentru evaluarea pierderilor datorate evenimentului invocate care va cuprinde in mod obligatoriu consecintele fizice si valorice ale evenimentului de forta majora, inclusiv asupra societatii dvs din punct de vedere al cifrei de afaceri precum si al relatiei cu alti parteneri;

Daca este cazul planse fotografice realizate inaintea, pe parcursul si eventual dupa producerea evenimentului;

Daca este necesar expertize de specialitate realizate de experti tehnici acreditati care atesta situatia prezentata;

Orice alte documente considerate utile, pertinente si concludente pentru dovedirea cererii.

Toate documentele atasate in sustinerea cererii se prezinta pe adresa de email mvasiu@cciat.ro in format electronic, cu semnatura electronica calificata, bazata pe un certificat calificat valabil.

In cazul avizarii favorabile a cazului dvs de forta majora, documentul se emite in format electronic, cu semnatura electronica calificata, bazata pe un certificat calificat valabil.

Tarifele (platibile inaintea emiterii avizului) in vederea eliberarii avizelor (in contextul COVID-19) sunt urmatoarele:

Microintreprinderi (pana la 9 salariati si au o cifra de afaceri anuala, sau detin active totale de pana la 2 milioane de euro echivalentul in lei) – 150 euro + TVA, in lei la cursul oficial al BNR din data facturarii;

Intreprindere mica (intre 10 si 40 de salariati si au o cifra de afaceri anuala sau detin active totale de pana la 10 milioane de euro echivalentul in lei ) – 350 euro + TVA in lei la cursul oficial al BNR din data facturarii;

Intreprindere mijlocie – (intre 50 si 249 de salariati si au o cifra de afaceri anuala de pana la 50 milioane de euro echivalentul in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro) 700 euro + TVA, in lei la cursul oficial al BNR din data facturarii;

Intreprindere mare (intre intre 250 si 999 de salariati si au o cifra de afaceri anuala de pana la 55 milioane de euro echivalentul in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 45 milioane euro) – 1.000 euro + 1% din valoarea pagubelor,  in lei la cursul oficial al BNR din data facturarii;

Intreprindere foarte mare (peste 1.000 de salariati si au o cifra de afaceri anuala de peste 55 milioane de euro echivalentul in lei, sau detin active totale care depasesc echivalentul in lei a 48 milioane euro) – 1.500 euro + 1% din valoarea pagubelor, in lei la cursul oficial al BNR din data facturarii. (I.P.)

Leave a Reply