Admiterea 2020 la Universitatea Politehnica Timisoara, unde candidatii se pot inscrie si online! VEZI tipurile de concurs, pe facultati si domenii de licenta (P)

Situatia speciala generata de pandemia de coronavirus afecteaza si calendarul admiterii in invatamantul superior. Universitatea Politehnica Timisoara dispune, insa, de toate resursele pentru asigurarea celor mai bune conditii pentru desfasurarea acesteia.


Astfel, admiterea 2020 la Universitatea Politehnica Timisoara va avea loc in functie de deciziile luate la nivel national, fara a modifica tipul de concurs.

In cazul facultatilor care organizeaza concurs de dosare, inscrierea se va putea realiza online, prin incarcarea de copii dupa documente, prin intermediul unei aplicatii dedicate pe care UPT o va pune la dispozitia candidatilor.

In cazul facultatilor care organizeaza concurs cu probe de verificare a cunostintelor (Facultatea de Arhitectura si Urbanism, Facultatea de Automatica si Calculatoare, Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale), infrastructura UPT permite organizarea examenelor astfel incat distanta dintre participanti sa fie conforma cu recomandarile in vigoare, iar procesul de selectie sa se realizeze in functie de cunostintele reale ale candidatilor.

Metodologia de admitere si calendarul concursului vor corelate cu dispozitiile Ministerului Educatiei Nationale si cu calendarul examenului de bacalaureat.

Mai multe informatii despre admiterea 2020 la Universitatea Politehnica Timisoara gasiti aici.

Absolventii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat si aleg una dintre facultatile Universitatii Politehnica Timisoara vor avea, ca studenti, o serie de beneficii:

  • Cele mai mari burse din tara (de la MEN si din venituri proprii, care se pot cumula);
  • Cazare pentru toti solicitantii in camine modernizate (dotate cu conexiune internet, cablu TV, frigider, bucatarie si spalatorie pe fiecare etaj);
  • Masa la restaurantele studentesti ale UPT, la preturi subventionate;
  • Cea mai moderna biblioteca din tara;
  • Acces gratuit la cea mai moderna baza sportiva studenteasca din tara (terenuri de fotbal sintetice si cu iarba, baschet, 4 terenuri de tenis, sala de sport, bazine de inot interior si exterior, pista de atletism);
  • Pregatire speciala la matematica si fizica;
  • Acces la burse pentru stagii in strainatate prin programul Erasmus+ si prin acorduri bilaterale (Germania, Franta, Spania, Anglia, Olanda, Austria, etc);
  • Transport local si CFR gratuit.

Alte facilitati sunt acordate elevilor olimpici, care sunt admisi fara examen, cu media 10, si absolventilor de liceu cu media 10 la examenul de bacalaureat. (I.P.)

Tipuri de concurs, pe facultati si domenii de licenta

FacultateaDomeniul de licentaTipul de concurs
Facultatea de Automatica si Calculatoare

 

 

 

Calculatoare si tehnologia informaţieiConcurs cu proba de verificare a cunostintelor (tip grila) – Matematica
Ingineria sistemelor
Calculatoare si tehnologia informaţiei – limba engleza
InformaticaConcurs de dosare
Informatica – ID
Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria MediuluiInginerie chimicaConcurs de dosare
Ingineria mediului
Ingineria produselor alimentare
Facultatea de Constructii

 

 

 

 

Inginerie geodezicaConcurs de dosare
Inginerie civila
Inginerie civila – limba engleza
Inginerie civila – limba germana
Ingineria instalatiilor
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii InformationaleInginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationaleConcurs cu proba de verificare a cunostintelor (tip grila) – Matematica
Inginerie electronica şi telecomunicatii si tehnologii informationale – limba engleza
Inginerie electronica şi telecomunicatii si tehnologii informationale – IDConcurs de dosare
Facultatea de Electrotehnica si ElectroenergeticaInginerie electricaConcurs de dosare

 

 Inginerie energetica
Facultatea de Management in Productie si TransporturiInginerie si managementConcurs de dosare
Stiinte administrative
 

 

Facultatea de Mecanica

Ingineria autovehiculelorConcurs de dosare

 

 

 

 

 

Ingineria transporturilor
Inginerie mecanica
Inginerie industriala
Inginerie industriala-IFR
Ingineria materialelor
Stiinte ingineresti aplicate
Mecatronica si robotica
Facultatea de Inginerie din Hunedoara

 

 

 

 

Inginerie si managementConcurs de dosare

 

 

 

 

Inginerie electrica
Ingineria materialelor
Ingineria mediului
Ingineria autovehiculelor
Stiinte ingineresti aplicate
Facultatea de Stiinte ale Comunicarii

 

 

Ştiinţe ale comunicariiConcurs de dosare

 

Ştiinţe ale comunicarii-ID
Limbi moderne aplicate
Facultatea de Arhitectura si Urbanism

 

ArhitecturaConcurs cu proba de verificare a cunostintelor – Desen tehnic şi liber
Mobilier si amenajari interioare

 
Leave a Reply