Premiera absoluta la ANAF! Identificarea vizuala online a persoanelor fizice care doresc sa se inregistreze in SPV (P)

Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala au dezvoltat si implementat o noua facilitate a serviciului Spatiul Privat Virtual pentru persoanele fizice: identificarea vizuala online, care este operationala din 11 august 2020.


Identificarea persoanelor fizice care doresc sa se inregistreze in SPV poate fi efectuata de la distanta si prin intermediul unei sesiuni video (identificare vizuala online).

Pentru identificarea vizuala online este necesar ca persoanele fizice sa se programeze online prin intermediul aplicatiei dedicate, disponibila pe site-ul www.anaf.ro.

Programarea online trebuie efectuata in termen de 10 zile de la momentul inregistrarii in SPV. In situatia in care persoana fizica nu poate participa la sesiunea video, aceasta se poate reprograma in intervalul celor zece zile.

In cazul exercitarii de catre persoana fizica a optiunii privind aprobarea prin identificare vizuala online, ANAF transmite persoanei fizice o informare, pe e-mail, care cuprinde:

a) instructiuni de desfasurare a identificarii vizuale online ce se va derula;
b) comunicarea faptului ca, in situatia in care nu poate participa la identificarea vizuala online la data si ora programate, acesta are posibilitatea de a solicita o reprogramare.
c) comunicarea faptului ca neprezentarea la ora si data ce vor fi comunicate va conduce la respingerea inregistrarii in SPV;
d) reguli de conduita.

In timpul sesiunii de identificare vizuala online functionarul public poate formula intrebari cu privire la informatii ce trebuie sa contina elemente cunoscute de ANAF si persoana fizica.

In situatia in care persoana fizica nu raspunde corect intrebarilor adresate, cererea de inregistrare in SPV se respinge.

Reamintim ca aprobarea inrolarii in mediul electronic in Spatiul Privat Virtual a persoanelor fizice, care se inregistreaza cu nume utilizator si parola, se poate realiza de la distanta si prin identificarea cu numerele atribuite urmatoarelor documente acceptate de aplicatie:

1. notificarea privind destinatia sumei de 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult (emise incepând cu data de 05.03.2018)
2. notificare privind nedepunerea in termen a Declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (emise incepând cu data de 09.10.2017)
3. notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta potrivit prevederilor art. 7 si art. 59 din Codul fiscal sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre România si _____ de catre persoana fizica sosita in România pentru o perioada mai mare de 183 de zile (emise incepând cu data de 07.04.2020)
4. notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta potrivit prevederilor art. 7 si art. 59 din Codul fiscal sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre România si _____ de catre persoana fizica plecata din România pentru o perioada mai mare de 183 de zile (emise incepând cu data de 07.04.2020)
5. notificare privind nedepunerea in termen a declaratiei de venit (emise incepand cu data de 09.01.2017)
6. notificare privind nedepunerea la termen a declaratiei de impunere (emise incepand cu data de 09.01.2017)
7. decizie de impunere – emisa incepand cu anul 2013 sau
8. decizie referitoare la obligatii de plata accesorii – emisa incepand cu anul 2013 sau
9.  somatie – emisa incepand cu data de 01.01.2015.
10. numarul scrisorii primita in anul 2018 de la Ministerul Finantelor Publice, referitoare la inrolarea in acest serviciu. (I.P.)
Leave a Reply