Barajul stavilar de la Sanmihaiu Roman, reabilitare finalizata, in urma unei investitii de 3,5 milione de euro. Transportul pe apa intre Timisoara si alte orase europene, tot mai aproape de a deveni realitate

Administratia Bazinala de Apa Banat (ABA Banat) a terminat o etapa importanta din proiectul de reabilitare a nodului hidrotehnic Sanmihaiu Roman: barajul stavilar a fost finalizat. Apele Canalului Bega au revenit in albia initiala, ele fiind deviate prin ecluza inca din 2011.


In cadrul proiectului transfrontalier Interreg IPA „Repararea infrastructurii de navigatie pe canalul Bega”, partea romana beneficiaza de o finantare de aproape 7 milioane de euro (fara TVA). ABA Banat participa cu investitia

Punerea in siguranta a nodului hidrotehnic Sanmihaiu Roman” ce prevede reabilitarea barajului stavilar si a ecluzei, pentru a raspunde cerintelor de siguranta in exploatare, investitia fiind vitala pentru promovarea transportului pe apa intre Timisoara si alte orase europene.

Primele lucrari pe care ABA Banat le-a demarat in cadrul acestei investitii au fost cele aferente  barajului stavilar. Acestea au inceput in iunie 2019. In acest interval au fost executate lucrari de despotmolire si excavatii sub nivelul albiei, care totalizeaza un volum de 40000 m³ pamant excavat, lucrari de reparatii si consolidare albie din betoane de peste 1900 m³, peste 4000 m³ rizberme din anrocamente (amonte si aval), peste 2300 m² de perete zidite.

Au fost montate piesele inglobate si echipamentele hidromecanice aferente echiparii barajului stavilar: stavila cilindrica (cu dimensiunea de 15 m x 3,5 m), stavila plana dubla de tip Stoney (cu dimensiunea de 5 m x 4,5 m), stavila plana de tip Stoney (cu dimensiunea de 1,6 m x 4,5 m).

Toate aceste lucrari de reabilitare a barajului stavilar au costat peste 3,5 milioane de euro (fara TVA), ceea ce reprezinta 56% din totalul finantarii proiectului pentru partea romana.

Urmeaza sa inceapa lucrarile de reabilitare a ecluzei.  Pentru acestea au fost achizitionate portile buscate din amonte si aval (cu dimensiunea de 10 m x 5,3 m perechea) si piesele inglobate aferente acestora; deasemenea, au fost construite batardourile din pamant de “punere la uscat” a ecluzei, cum este cunoscuta actiunea de pregatire a lucrarilor ce se vor efectua in incinta uscata a ecluzei.

La momentul actual, scurgerea apelor a fost reluata pe senalul vechi, iar ampriza ecluzei a fost “pusa la uscat” pentru a putea incepe lucrarile de reparatii.

Va reamintim ca lucrarile de punere in siguranta a Nodului Hidrotehnic Sanmihaiu Roman se desfasoara in doua etape, prima, reabilitarea barajului stavilar, iar a doua etapa, reabilitarea ecluzei. Conform proiectului, termenul final de incheiere a lucrarilor este luna august 2021. (Compartimentul  de presa al Administraţiei Bazinale de Apa Banat)

Leave a Reply