Alin Dumitrescu, conferentiar doctor la Universitatea de Vest din Timisoara, a fost ales in conducerea Camerei Auditorilor Financiari din Romania

Umare a alegerilor realizate la nivel national in cadrul organismului profesie de audit, Camera Auditorilor Financiari din Romania („CAFR”), Alin Dumitrescu, conferentiar universitar doctor la Departamentul Contabilitate si Audit al Universitatii de Vest din Timisoara a fost ales membru in Consiliul de conducere.


Colegul nostru, conferentiar univ. dr. Alin Dumitrescu, probeaza calitati profesionale deosebite, dincolo de cele didactice si de cercetare, facand dovada unei deosebite recunoasteri, in mediul profesional, a ceea ce noi realizam si in salile de curs si seminar ori online, acum, cu studentii specializarilor de business ale Facultatii de Economie si de Administrare a Afacerilor.

De altfel, domeniul auditului este unul de excelenta in cadrul Departamentului Contabilitate si Audit din perspectiva pregatirii academice si profesionale a membrilor coectivului pe care il reprezit, dar si a recunoasterii internationale a specializarii Contabilitate si Informatica de Gestiune de catre organismul global al profesiei contabile, The Association of Chartered Certified Accountants“, a mentionat prof. univ. dr. habil. Bunget Ovidiu Constantin, directorul Departamentului Contabilitate si Audit din Universitatea de Vest din Timisoara.

Misiunea Camerei Auditorilor Financiari din Romania este de a construi pe o baza solida, identitatea si recunoasterea publica a profesiei de auditor financiar din Romania, avand ca obiectiv principal dezvoltarea susţinuta a profesiei si intarirea acesteia cu Standardele de Audit si Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar, prin asimilarea integrala a Standardelor Internationale si a Codului de etica al IFAC, care sa permita auditorilor financiari, membri ai CAFR sa ofere servicii de audit financiar de o inalta calitate, in interesul publicului, in general si al comunitatii de afaceri, in special. (I.P.)

Leave a Reply