Alin Dumitrescu, conferentiar doctor la Universitatea de Vest din Timisoara, a fost ales in conducerea Camerei Auditorilor Financiari din Romania

Umare a alegerilor realizate la nivel national in cadrul organismului profesie de audit, Camera Auditorilor Financiari…