Informare ANAF cu privire la Conventia dintre Romania si Republica Portugheza pentru evitarea dublei impuneri (P)

Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza contribuabilii ca, in vederea aplicarii in bune conditii a prevederilor Conventiei dintre Romania si Republica Portugheza pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, ratificata prin Legea nr. 63/1999 autoritatile fiscale portugheze au comunicat faptul ca au fost operate unele modificari in legatura cu urmatoarele formulare:


  • MOD. 21-RFI – cerere pentru scutirea totala sau partiala de la impozitul portughez cu retinere la sursa;
  • MOD. 22-RFI – cerere pentru rambursarea impozitului portughez asupra dividendelor din actiuni si drepturi din titluri de creanta;
  • MOD. 23-RFI – cerere pentru rambursarea impozitului portughez asupra redeventelor, dividendelor si dobanzilor (exceptand dividendele din actiuni si titluri de creanta);
  • MOD. 24-RFI – cerere pentru rambursarea impozitului portughez asupra altor venituri.

Modificarile au fost operate incepand cu 1 septembrie 2020 si se refera la faptul ca  certificarea rezidentei fiscale nu se mai realizeaza pe formularele respective, aceasta trebuind sa fie efectuata in baza unui certificat eliberat de autoritatea competenta a statului de rezidenta.

Cu toate acestea, autoritatile fiscale portugheze vor continua sa accepte si vechile formulare cu conditia ca acestea sa fie insotite de un certificat de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea competenta a statului de rezidenta.

Noile formulare pot fi accesate pe pagina de internet a autoritatii fiscale si vamale portugheze la adresa www.portaldasfinancas.gov.pt selectand din mediu urmatoarele: Cidadãos/Portuguese Tax System/DTA – Useful Forms. (I.P.)

NOTA: Informatii suplimentare cu privire la stabilirea rezidentei fiscale sunt publicate pe website-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, sectiunea “Asistenta contribuabili”, rubrica “Ghiduri curente”, fiind incluse in “Ghidul privind rezidenta fiscala a persoanelor fizice” (material publicat in limba romana si limba engleza).

Ghidul poate fi accesat la urmatoarele adrese de internet:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2019_RO.pdf
respectiv
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2019_EN.pdf

Contribuabilii pot beneficia si de asistenta telefonica cu privire la modul de completare si depunere a chestionarelor privind stabilirea rezidentei fiscale, precum si a formularelor prevazute de art. 230 si 232 din Codul fiscal prin apelarea Call-center-ului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala la numarul de telefon +40314039160.

 
Leave a Reply