Activitatea de formare profesionala a Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis debuteaza cu noi serii de cursuri (P)

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis prin Directia Formare si Perfectionare Profesionala organizeaza, in perioada ianuarie – februarie 2021, noi serii de cursuri acreditate, dupa cum urmeaza:


GESTIONAR (DEPOZIT) – COD COR 432101

Perioada: 25 ianuarie – 03 februarie 2021

Program: luni – vineri, intre orele 16.30 – 19.30

Taxa de participare: 1000 lei / pers.

  • 10% reducere pentru membrii CCIA Timis

  • 20% reducere pentru someri in baza adeverintei de somaj

Cursul raspunde la numeroase intrebari, acoperind tematica referitoare la instruirea in domeniul organizarii gestiunii stocurilor si a circuitului de documente aferent pentru: receptia marfurilor, manipularea si depozitarea stocurilor, eliberarea stocurilor catre clienti, cu echipamente si aplicatii specifice sectorului logistic.

Cui se adeseaza cursul?

Cu un puternic caracter practic si aplicativ, cursul se adreseaza  atât celor ce doresc sa fie certificati in receptia, manipularea, depozitarea, livrarea si inventarierea marfurilor, cât si celor care vor sa isi aprofundeze cunostintele pe care le au in domeniu, oferind notiuni teoretice si solutii practice diverselor probleme ridicate in activitatea zilnica.

Cursul formeaza specialisti in gestiunea si evidenta marfurilor si bunurilor, iar absolventii cursului vor avea ocazia sa-si insuseasca reglementarile legale si notiunile de baza privind activitatea de gestionar.

Tematica cursului:

Asigurarea gestiunii stocului de bunuri, cu respectarea legislatiei in domeniu, a normelor si procedurile interne:

-receptionarea bunurilor;

-asigurarea conditiilor de depozitare, pastrare si siguranta a bunurilor;

-monitorizarea, manipularea si depozitarea bunurilor, cu respectarea normelor specifice de sanatate si securitate in munca, precum si a celor interne;

-asigurarea evidentei si raportarea situatiei stocurilor de bunuri;

-urmarirea rulajului bunurilor din stoc;

-eliberarea bunurilor din gestiune.

  1. Intocmirea documentelor de evidenta si raportarea activitatii, cu respectarea legislatiei in domeniu, a normelor si procedurile interne:

-selectarea informatiilor;

-completarea documentatiei de evidenta si raportare;

-intocmirea rapoartelor;

-completarea formularelor;

-raportarea verbala.

INSPECTOR / REFERENT RESURSE UMANE – Cod COR 333304

Perioada: 25 ianuarie – 12 februarie 2021

Program: luni – vineri, intre orele 17.00 – 20.00 (*in prima zi, cursul incepe la orele 16.00)

Taxa de participare: 800 lei/pers. (achitabil in 2 rate pentru persoanele fizice)

Formatori: Lucica ZIRBAU, Delia FARCHESCU, Dan COJOCARU

Structura cursului:

Contractul individual de munca; Vechimea in munca;  Contractul colectiv de munca; Jurisdictia muncii; Raspunderea salariatilor; Salarizarea. Permisul de Munca; Formarea profesionala; Asigurarile sociale de stat; Notiuni de organizare si legislatia muncii; Modul de desfasurare a activitatii ca intreprinzator particular; Recrutarea si selectia personalului; Aplicatii in programul REVISAL.

In cadrul cursului de Inspector Resurse Umane se va desfasura si un modul  de instruire in aplicatia  REVISAL in urma caruia se obtine un CERTIFICAT DE PARTICIPARE.

Pentru modulul de instruire REVISAL fiecare participant va avea acces individual la un laptop.

EXPERT ACHIZITII PUBLICE – Cod COR 214946

Perioada: 26 ianuarie – 10 februarie 2021

Taxa de participare: 1000 lei / pers.

  • 10% reducere pentru membrii CCIA Timis

  • 10% reducere pentru absolventii Sesiunii de Instruire S.I.C.A.P. / absolventii Sesiunii de Instruire “Legea 98/2016 privind Achizitiile publice si normele de aplicare” organizate de CCIAT

  • 20% reducere pentru someri in baza adeverintei de somaj.

Reducerile nu se cumuleaza.

Formator: Daniela GOIA

Cui se adreseaza cursul:

Cursul este destinat compartimentelor de achizitii publice care, potrivit noilor prevederi ale legislatiei privind achizitiile publice, urmeaza sa fie formate din cel putin 3 persoane, din care doua treimi trebuie sa aiba studii superioare si specializari in domeniul achizitiilor. Cursul se adreseaza atât autoritatilor contractante cât si celor care doresc sa participe la licitatii publice, in calitate de ofertanti.

Cu un puternic caracter interactiv, cursul pune accent pe dobandirea cunostintelor teoretice, dar si pe dezvoltarea aptitudinilor si competentelor practice.

Tematica cursului:

-Legea achizitiilor publice (4 legi, 2 hotarari de guvern). Domeniul de aplicare;

-Modalitati de consultare a pietei;

-Aspecte legate de documentatia de atribuire – fisa de date si documentele suport (documentul unic european, DUAE);

-Obligatii privind incarcarea documentatiei de atribuire in SICAP;

-Procedurile desfasurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regula pentru toate tipurile de proceduri;

-Procedura simplificata initiata prin publicarea in SICAP, insotita de documentatia de atribuire aferenta: perioade, date limita pentru oferte;

-Utilizarea mijloacelor electronice, e-Certis, sistemul on-line si off-line;

-Catalogul electronic si noul SEAP;

-Dosarul achizitiei – trasabilitatea actiunilor asigurata de SICAP;

-Arhivarea electronica a dosarului achizitiei publice in cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

Structura cursului:

  1. Partea teoretica – livrarea de cunostinte si informatii;
  2. Partea practica –  aplicatii practice pentru fiecare sesiune teoretica si familiarizarea cu aplicatia S.I.C.A.P. Se urmareste astfel internationalizarea cunostintelor si informatiilor dobandite in partea de teorie, pentru a putea fi mai bine intelese si aplicate.

Cursul de utilizare S.I.C.A.P. pentru ofertanti este sustinut de traineri cu experienta in utilizarea S.I.C.A.P. si ofera oportunitati de dezvoltare pe piata achizitiilor publice prin participarea acestora la procedurile de achizitie publica si incheierea de  noi contracte cu institutiile publice inregistrate in Sistemul Electronic de Achizitii Publice.


Cursurile se desfasoara la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timis din Timisoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Cursurile sunt autorizate de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin  Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala din Judetul Timis.

Diplomele se elibereaza in maxim 30 de zile de la absolvire.

Informatii si inscrieri:

Directia Formare si Perfectionare Profesionala a CCIAT, Centrul Regional de Afaceri (Bd. Eroilor de la Tisa nr.22), camera 117, zilnic intre orele 08.00-16.00, tel. 0720/444121, e-mail: tavramov@cciat.ro, Tania Avramov – Manager DFP.

NOTA: Informatii detaliate despre cursuri sunt disponibile pe site-ul CCIAT: www.cciat.ro.
Leave a Reply