Primarul Dominic Fritz, salvat inca o data de avocat! Prefectura Timis cere Consiliului Local Timisoara revocarea hotararilor privind obligativitatea alesilor locali de publicare a actelor de studii si de domiciliu

Avocatul Zoltan Nemeth se dovedeste a fi un adevarat inger pazitor pentru primarul german al Timisoarei, Dominic Fritz, care este acuzat ca ar fi completat in documentele electorale date nereale privitoare la domiciliu si la studii, pentru a putea candida la alegerile locale din toamna anului trecut.


Dupa ce l-a reprezentat cu succes in instanta de judecata, unde a pledat pentru certificarea rezultatului obtinut la alegeri si validarea mandatului de primar, avocatul Zoltan Nemeth, devenit intre timp prefect al judetului Timis, a mai intervenit o data pentru a-si apara colegul de partid, devenit intre timp liderul USR PLUS Timis.

Astfel, hotararile Consiliului Local Timisoara care l-ar fi obligat pe Dominic Fritz si pe ceilalti alesi locali sa-si faca publice actele de studii si pe cele care sa le ateste domiciliile – din care ar fi reiesit, probabil, ca primarul nu are domiciliul stabil in Timisoara, ci in Germania, iar viceprimarul Ruben Latcau este “dublu repetent”, cum sustine profesorul universitar Nicolae Robu, fostul primar al orasului – vor fi revocate, in caz contrar Prefectura Timis anuntand ca le va ataca in instanta de Contencios-administrativ.

Iata motivele de nelagalitate ale HCL 268 si HCL 269, votate in Consiliul Local Timisoara in sedinta din 13.07.2021, asa cum au fost stabilite de avocatul – prefect Zoltan Nemeth, in urma verificarii legalitatii acestora:

“In exercitarea atributiilor de verificare a legalitatii cu privire la:

  1. Hotararea nr. 268 privind promovarea transparentei institutionale in Primaria Municipiului Timisoara prin publicarea actelor de studii ale primarului, viceprimarilor, consilierilor locali, consilierilor personali ai primarului si viceprimarilor precum si a angajatilor care detin functii de conducere, adoptata de catre Consiliul local al Municipiului Timisoara in sedinta din 13.07.2021

si

  1. Hotararea nr. 269 privind promovarea transparentei institutionale prin publicarea dovezii domiciliului alesilor locali ai Unitatii Administrativ Teritoriale Timisoara, adoptata de catre Consiliul local al Municipiului Timisoara in sedinta din 13.07.2021,

efectuate in conformitate cu prevederile art. 255 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Institutia Prefectului – Judetul Timis a transmis Consiliului Local al Municipiului Timisoara un recurs gratios, solicitand consiliului local revocarea hotararilor, opinand ca:

  • Masurile au fost adoptate cu depasirea competentei materiale a consiliului local prevazuta expres si limitativ de art. 129 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

  • Masurile adoptate tind sa legifereze intr-un domeniu reglementat printr-un act normativ ierarhic superior, respectiv Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala in administraţia publica, contrar prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative.

  • Masurile adoptate prin HCL nr. 268/13.07.2021 in privinta functionarilor publici nominalizati in HCL contravin prevederilor HG nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici.

  • Prin reglementarea obligatiei de publicare a diplomei de bacalaureat sau a diplomei de licenta la alesii locali (primar, viceprimar, consilieri locali) si la consilierii personali, fara exceptie, indiferent daca acestea exista sau nu, se incalca prevederile Legii nr. 115/2015 privind alegerea administratiei publice locale.

  • Prin reglementarea obligatiei de a publica diplomele de studii de catre alesii locali, se incalca prevederile art. 4 din Legea nr. 115/2015, solicitandu-se alesilor locali documente suplimentare fata de cele solicitate pentru ocuparea pozitiei prin depunerea candidaturii.

– Prin reglementarea obligatiei de a publica diplomele de studii de catre consilierii personali, se incalca prevederile Codului administrativ, deoarece pentru acestia legea nu solicita conditii minime de studii.

  • Masurile adoptate contravin dispozitiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public in masura in care vizeaza date cu caracter personal, iar art. 12 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 544/2001 prevede ca se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor informatiile cu privire la datele personale. Conform art. 14 alin. 1 din Legea nr. 544/2001: (1) Informaţiile cu privire la datele personale ale cetaţeanului pot deveni informaţii de interes public NUMAI in masura in care afecteaza capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.

Totodata, cele 2 hotarari prevad publicarea unor date suplimentare fata de cele expres prevazute de art. 5 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 554/2001.

Mentionam ca, in paralel, s-a solicitat si opinia Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv daca cele 2 hotarari ale Consiliului Local al Mun. Timisoara respecta reglementarile legale privind protectia persoanelor fizice vizate de aceste doua hotarari in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si in ceea ce priveste libera circulatie a acestor date.

Adresa transmisa va fi prezentata in sedinta consiliul local. In situatia in care consiliul local nu va revoca hotararile in cauza, dupa primirea punctului de vedere al consiliului local cu privire la aspectele sesizate si respectiv dupa primirea punctului de vedere al ANSPDCP, se va analiza daca se impune introducerea unei actiuni la instanta competenta pentru anularea acestora.” (G.I.)

Leave a Reply