BREAKING. Plafonarea preturilor la energie si compensarea facturilor, aplicabila de la 1 noiembrie! Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege care prevede si posibilitatea amanarii la plata a facturilor pana la 6 luni

Proiectul de lege care prevede plafonarea preturilor la energie si compensarea facturilor a fost adoptat de Parlament, masurile urmand sa se aplice de la 1 noiembrie, dupa ce legea va fi promulgata de presedintele Klaus Iohannis. Pe langa consumatorii casnici, preturile plafonate se vor aplica si unor noi categorii de consumatori, precum spitalele (publice si private), unitatile de invatamant (publice si private), cresele (publice si private), ONG-urile, furnizorii de servicii sociale publici si privati si unitatile de cult. Totodata, TVA-ul pentru energia si gazele livrate operatorilor economici consumatori finali va fi redus de la 19% la 5%.


Astfel, preturile vor fi plafonate la cel mult 1 leu/kWh pentru energia electrica si la cel mult 0,37 lei/kWh pentru gaze naturale. De asemenea, facturile vor fi compensate cu cel mult 0,291 lei/kWh, in cazul energiei electrice si cu cel mult 33% din valoarea componentei pretului gazelor naturale.

Guvernul estimeaza ca 6 milioane de familii din Romania vor beneficia de aceste reduceri care vor aparea direct in facturi, fara ca oamenii sa faca vreun demers.

In comisiile de specialitate deputatii au mai decis ca pentru perioada cuprinsa intre 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, Guvernul sa aloce bugetelor unitatilor administrativ teritoriale o subventie pentru acoperirea cresterii pretului gigacaloriei in valoare de 50% din diferenta rezultata intre pretul de achizitie al gazelor naturale si pretul plafonat al gazelor naturale de 0,250 lei/kwh.

Legea prevede si posibilitatea consumatorilor vulnerabili de a amana plata facturilor pentru o perioada cuprinsa intre 1 luna si 6 luni fara costuri suplimentare.

Pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 se stabileste o schema de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrica si gaze naturale pentru clientii casnici, IMM-uri, cabinete medicale si alte profesii liberale, microintreprinderi, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale; spitale publice si private; unitati de invatamant publice si private; ONG-uri, precum si unitati de cult.

Schema de sprijin prevazuta cuprinde urmatoarele masuri: a) pentru clientii casnici – acordarea unei compensatii unitare in valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, in cazul energiei electrice si in valoare de cel mult 33% din valoarea componentei pretului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, in cazul gazelor naturale b) pentru toti operatorii economici, clienti finali, din celelalte categorii, pentru fiecare loc de consum: exceptarea, in cazul energiei electrice, de la plata contravalorii tarifelor reglementate, respectiv tariful de introducere/extragere din retea, tariful de distributie, tariful de servicii de sistem, tariful de transport, precum si de la plata certificatelor verzi, contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta si accizei. / exceptarea, in cazul gazelor naturale, de la plata contravalorii costului de transport, tarifului de distributie si accizei.

Limita maxima a consumului pentru perioada de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, pentru clientii prevazuti la art. 1 alin (1) lit. a) este:

  1. a) 1500 kWh energie electrica, alocat in transe lunare.
  2. b) echivalentul in kWh a 1000 m3 de gaze naturale la un factor de conversie de 10.6 kWh per m3.

La limitele prevazute se accepta o abatere in favoarea beneficiarului compensatiei prevazut la art. 1 alin. (2) lit.a), de maximum 10%.

In perioada aplicarii prezentei ordonante, preturile la energie electrica si gaze naturale se plafoneaza, pentru clientii casnici, dupa cum urmeaza:

  1. a) pretul final facturat al energiei electrice se plafoneaza la cel mult 1 leu/kWh, din care componenta de pret a energiei electrice va fi in valoare de maximum 0,525 lei/kWh;
  2. b) pretul final facturat al gazelor naturale se plafoneaza la cel mult 0,37 lei/kWh, din care componenta de pret al gazelor naturale va fi in valoare de maxim 0,250 lei/kWh.

Pretul de referinta al energiei electrice este de 0,68 lei/kWh si include tarifele reglementate pentru servicii de retea, contributia pentru cogenerare de inalta eficienta, contravaloarea certificatelor verzi, acciza si TVA, aplicabile la data de 30 octombrie 2021.

Pretul de referinta al gazelor naturale este de 125 lei/MWh si nu include TVA, taxe si tarife reglementate, tarife de inmagazinare, precum si acciza, aplicabile la data de 30 octombrie 2021.

Pe perioada de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2021, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, la cererea debitorului, client final din categoria consumatorilor vulnerabili, asa cum aceasta este definita in Legea nr.226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie, se suspenda obligatia de plata a facturilor la energie electrica si gaze naturale, pentru o perioada cuprinsa intre minimum o luna si maximum sase luni, fara costuri suplimentare pentru acesta.”

Producatorii de energie electrica pe baza de combustibili fosili, inclusiv cogenerare, vor fi exceptati de la impozitarea cu 80% a venitului suplimentar realizat de producatorii de energie electrica rezultat din diferenta dintre pretul de vanzare al energiei electrice si pretul de 450 lei/MWh. (I.P.)

Leave a Reply