Fiscalizarea criptomonedelor! ANAF anunta ca veniturile obtinute din transferul de moneda virtuala se impoziteaza (P)

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat, recent, o brosura cu informatii despre taxarea criptomonedelor si tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din transferul de moneda virtuala.


Potrivit ANAF, veniturile realizate de persoanele fizice din transferul de moneda virtuala reprezinta venituri impozabile si le sunt aplicabile prevederile Cap. X „Venituri din alte surse”
din Titlul IV – ”Impozitul pe venit” din Codul fiscal.

Veniturile impozabile cuprind atat veniturile in numerar (care presupun o remuneratie financiara), cat si cele in natura (spre ex. produse, servicii, calatorii etc.).

Declararea veniturilor

Persoanele care realizeaza venituri din transferul de moneda virtuala au obligatia de a declara aceste venituri prin completarea si depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I.

Date privind veniturile realizate la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului urmator celui de realizare a venitului.

Calculul impozitului

Impozitul pe venit datorat pentru aceste venituri se calculeaza de catre contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra castigului realizat, determinat ca diferenta pozitiva intre pretul de vanzare si pretul de achizitie, inclusiv costurile directe aferente tranzactiei.

Castigul sub nivelul a 200 lei/tranzactie nu se impoziteaza, cu conditia ca totalul castigurilor intr-un an fiscal sa nu depaseasca nivelul de 600 lei.

Termenul de plata a impozitului pe venit este termenul limita de depunere a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate.

Contributia de asigurari sociale de sanatate

Contribuabilii care realizeaza venituri din alte surse datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate daca estimeaza pentru anul curent:

  • venituri din activitati independente,

  • venituri din drepturi de proprietate intelectuala,

  • venituri din asocierea cu o persoana juridica,

  • venituri din cedarea folosintei bunurilor,

  • venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,

  • venituri din investitii si venituri din alte surse a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate

Venituri din strainatate

Pentru veniturile din alte surse obtinute din strainatate, persoanele fizice au obligatia completarii Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate – Sectiunea I.2: Date privind impozitul pe veniturile realizate din strainatate pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului urmator celui de realizare a venitului, precum si sa efectueze calculul si plata impozitului datorat, in cadrul aceluiasi termen, cu luarea in considerare a metodei de evitare a dublei impuneri, prevazuta de conventia de evitare a dublei impuneri.

Pentru aceste venituri, contributia de asigurari sociale de sanatate se datoreaza in aceleasi conditii prevazute de Codul fiscal pentru veniturile din alte surse obtinute din Romania. (R.G.)

Vezi AICI brosura (.pdf).
Leave a Reply