Prefectul Mihai Ritivoiu, noul presedinte al Comitetului de Bazin Banat. VEZI care sunt atributiile acestui organism al ABA Banat

La sedinta de lucru a Comitetului de Bazin Banat, care a avut loc, ieri, la sediul ABA Banat, au fost discutate mai multe subiecte de interes in cadrul Spatiului Hidrografic Banat. Astfel, in urma votului membrilor, noul presedinte al Comitetului de Bazin Banat este  prefectul judetului Timis, Mihai Ritivoiu.


De asemenea, a fost prezentat proiectul RO-FLOODS, cu masurile propuse pentru reducerea efectelor inundatiilor in Banat si s-a avizat Planul de Management actualizat al Spatiului Hidrografic Banat 2022-2027.

Planul de Management actualizat al Spatiului Hidrografic Banat (cel de-al treilea ciclu de planificare 2022-20270) este cel mai important instrument de implementare a prevederilor Directivei europene Cadru Apa. Prin acest Plan de Management Bazinal se vizeaza indeplinirea obiectivelor de mediu pana in anul 2027.

Mai exact, acestea se refera la atingerea starii bune a corpurilor de apa din spatiul hidrografic Banat. Acest lucru se poate realiza prin: identificarea presiunilor antropice importante si a impactului acestora asupra starii apelor de suprafata si subterane, masuri, actiuni, solutii si lucrari pentru stoparea sau diminuarea efectelor negative ale activitatilor umane, si prin reducerea poluarii.

Proiectul RO-FLOODS sub denumirea completa “Intarirea capacitatii autoritatii publice centrale in domeniul apelor in scopul implementarii etapelor a 2-a si a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundatii” este coordonat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si Administratia Nationala Apele Romane, cu sprijinul World Bank Romania. Proiectul urmareste gestionarea eficienta a inundatiilor prin colaborarea institutiilor publice, a sectorului privat, a societatii civile si cetatenilor, reactualizarea Hartilor de Hazard si de Risc la Inundatii si elaborarea Planului de Management al Riscului la Inundatii.

Comitetul de Bazin inlesneste colaborarea eficienta, privind gospodarirea resurselor de apa ale bazinului hidrografic, a autoritatilor bazinale de gospodarire a apelor cu institutiile administratiei publice locale, cu utilizatorii din bazinul respectiv, cu beneficiarii serviciilor publice de gospodarire a apelor si cu organizatiile non-guvernamentale locale. (Administratia Bazinala de Apa Banat – Compartiment Relatii cu Presa)

Leave a Reply