Traficul naval dintre Timisoara si frontiera cu Serbia, in stadiul semnalizarii costiere. Au fost demarate procedurile de achizitie publica

Regia Autonoma „Administratia Canalului Navigabil Bega” are in vedere permanent asigurarea si imbunatatirea conditiilor de navigatie pe sectorul romanesc al Canalului navigabil Bega, in lungime de 42,444 km.


Siguranta navigatiei si fluidizarea traficului naval pe tronsonul cuprins intre Timisoara (Uzina Hidroelectrica Timisoara) si frontiera de stat cu Republica Serbia sunt principalele obiective ale Regiei Autonome „Administratia Canalului Navigabil Bega”.

In calitatea noastra de administratie de cale navigabila interioara, avem obligatia sa asiguram semnalizarea costiera pe tronsonul amintit.

In vederea indeplinirii acestui obiectiv extrem de important, au fost demarate, in cursul acestei luni, procedurile de achizitie publica a semnalizarii costiere, fiind lansata si atribuita licitatia, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice.

In conformitate cu prevederile Art. 11 din Ordonanta nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apartinand domeniului public, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval in porturi si pe caile navigabile interioare, cu modificarile si completarile ulterioare, semnalizarea costiera necesara desfasurarii navigatiei in conditii de siguranta va fi instalata in zona de siguranta a canalului navigabil Bega, incepand cu luna iunie. (I.P.)
Leave a Reply