Baroul Timis se alatura celorlalte barouri din tara, in protestul contra impunerii unei contributii CASS neplafonata. “Dispozitie nelegala, inechitabila si vadit discriminatorie”

Consiliul Baroului Timis, intrunit de urgenta in sedinta din data de 12.08.2023, in numele celor peste 900 de membri, dezavueaza ferm orice modificare legislativa financiar-fiscala care ar stabili in sarcina avocatilor si profesiilor liberale o sarcina fiscala dubla si chiar mai mare, prin impunerea unei contributii CASS neplafonata, in sistem real.


Asemenea modificari nu sunt decat expresia unei flagrante inechitati sociale, discriminand in mod nejustificat categorii de contribuabili aflate in situatii similare.

Intrucat contributia de asigurari sociale de sanatate este suportata de contribuabili pentru a putea beneficia de pachetul de servicii de baza pentru asigurati, rezulta ca serviciile ce fac obiectul contraprestatiei sunt aceleasi pentru toate tipurile de contribuabili, indiferent de veniturile incasate de acestia.

Astfel, propunerile de modificari legislative sunt de natura a evidentia o disproportionalitate a modalitatii de stabilire a cuantumului contributiei in raport cu natura contraprestatiei, precum si o discriminare evidenta intre tipurile de asigurati.

Excluderea avocatilor si a profesiilor liberale din categoria persoanelor care platesc contributia CASS in functie de plafonul aplicabil stabilit de lege, incalca dispozitiile art. 16, art. 44, art. 45, art. 47 si art. 56 din Constitutia Romaniei. Masurile contravin Deciziei nr. 650/2022 pronuntata de Curtea Constitutionala a Romaniei, precum si scopului propus prin reglementarile comunitare, dintre care amintim Directiva nr. 77/249/CEE a Consiliului de facilitare a exercitarii efective a libertatii de a presta servicii de catre avocati, Directiva nr. 98/5/CEE privind facilitarea exercitarii in mod permanent a profesiei de avocat in alt stat membru decat cel in care a fost obtinuta calificarea, Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata.

Baroul Timis, alaturi de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania si de celelalte barouri, manifesta in continuare deplina deschidere la dialog institutional si va utiliza toate mijloacele legale pentru a impiedica adoptarea unor asemenea dispozitii nelegale, inechitabile si vadit discriminatorii, neexcluzand organizarea unor ample miscari de protest, in cazul in care corpul profesional al avocatilor le va solicita.

Guvernul si toti ceilalti factori decizionali au obligatia de a respecta rolul avocatului in sistemul social si judiciar. (av. dr. Sergiu Stanila, decan Baroul Timis)

Leave a Reply