CCIA Timis continua sesiunea de inscrieri la programe de formare profesionala (P)

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis prin Directia  Instruire, Formare si Perfectionare Profesionala organizeaza cursuri de formare profesionala de specializare, calificare si instruire in baza acreditarilor emise de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei si Cercetarii.


Cursantii beneficiaza de:  

Experienta practica – sesiuni de formare interactive, aplicarea cunostintelor dobandite in contexte reale;

Cursuri personalizate – programe adaptate nivelului de experienta si nevoilor  specifice;

Certificare recunoscuta – certificate de calificare recunoscute la nivel national si international;

Mentorat de inalta calitate – ghidare si sustinere din partea expertilor.

Pentru luna MARTIE, grila de cursuri cuprinde urmatoarele programe de formare:

SESIUNE DE INSTRUIRE PRIVIND LEGISLATIA MUNCII SI REVISAL – 20 ore

Perioada: 11 – 15.03.2024

Este un curs general de legislatia muncii pentru sectorul public si privat, actualizat cu modificarile legislative din momentul desfasurarii sesiunii de instruire.

GESTIONAR DEPOZIT  – 180 ore

Perioada: 11.03.2024 – 17.05.2024

Cursul  acopera tematica in domeniul organizarii gestiunii stocurilor si a circuitului de documente aferent pentru: receptia marfurilor; manipularea si depozitarea stocurilor; eliberarea stocurilor catre clienti, folosind echipamente si aplicatii specifice sectorului logistic.

Cu un puternic caracter practic si aplicativ, cursul se adreseaza  atat celor ce doresc sa fie certificati in receptia, manipularea, depozitarea, livrarea si inventarierea marfurilor cat si celor care vor sa isi aprofundeze cunostintele.

INSPECTOR IN DOMENIUL SECURITATII  SI SANATATII IN MUNCA – 80 ore

Perioada: 25.03.2024 – 12.04.2024

Este un curs pus la dispozitia angajatorilor din sectorul public si privat referitor la respectarea Legii nr. 319/2006 prin care acestia sunt obligati sa asigure securitatea si sanatatea lucratorilor.

NOU!!!   In abordarea cursului se este prezentata legislatia privind utilizarea substantelor si preparatelor chimice, substantelor periculoase si obligatiile angajatorilor care le utilizeaza in activitate.

ARHIVAR – 180 ore

Perioada: 25.03.2024 – 15.05.2024

Cursul este destinat persoanelor care fie ocupa functia de arhivar sau indeplinesc atributii pe linie de arhiva la nivelul unei organizatii si doresc sa isi actualizeze cunostintele, fie persoanelor care doresc sa isi dezvolte competente in acest sens.

Cursul de arhivar este obligatoriu pe piata muncii si conform Art. 31 din Legea Arhivelor Nationale nr.16/1996 fiecare organizatie publica sau privata are obligatia sa isi  organizeze un compartiment de arhiva, administrat de personal calificat.

Curs IGIENA

Perioada: 22.03.2024

Cursul se desfasoara in conformitate cu Ordinul nr. 2209/4469/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena si H.G.857/2011, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice. (CCIA Timis)

Detalii sunt disponibile pe site-ul CCIAT: https://formareprofesionala.cciat.ro/

Persoana de contact: Cecilia Mates, consultant cameral

Leave a Reply