EXCLUSIV! Ce a descoperit Inspectia Judiciara la Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara. VEZI concluziile din raportul de control si nota acordata prim-procurorului Claudia-Irina Chivu

Concluziile Inspectiei Judiciare, dupa controlul efectuat la Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara, confirma faptul ca unitatea de parchet din capitala Banatului este apreciata ca fiind una dintre cele mai eficiente din Romania.


In ciuda disputelor dintre unii procurori si prim-procurorul Claudia-Irina Chivu (foto), dar si a unor asa-zis derapaje manageriale, reclamate la IJ de avocatul Florin Kovacs, inspectorii veniti in control in toamna anului trecut au intocmit un raport extrem de favorabil, care constituie un adevarat certificat de excelenta in activitate pentru Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara.

Prezentam integral concluziile inspectorilor mentionate in Raportul de control al Inspectiei Judiciare.

“Controlul efectuat in perioada 10-19.10.2018 a evidentiat faptul ca, la Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara a existat o preocupare din partea conducerii parchetului pentru indeplinirea atributiilor manageriale ce le revin, urmarindu-se desfasurarea in bune conditii a activitatii in toate sectoarele si aducerea la indeplinire a dispozitiilor inscrise in legi, in Regulamentul de ordine interioara a parchetelor si in ordinele procurorilor ierarhici.

Rezultatele parchetului s-au datorat efortului conjugat depus indeosebi de catre procurorii, grefierii si conducerea parchetului, dar si de catre conducerile Parchetului de pe langa Tribunalul Timis si Parchetului de pe langa Curtea de Apel Timisoara care, prin controalele tematice efectuate au contribuit la respectarea cu strictete a dispozitiilor legale si la realizarea unei supravegheri utile a intregii activitati a Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara.

Atributiile prevazute de art. 95 lit. h din ROI nr. 30/2014 – sunt  indeplinite de catre primul procuror.

1 – la data efectuarii controlului, isi desfasurau activitatea un numar de 24 de procurori cu functii de executie, din care 20 la urmarire penala proprie si supraveghere iar 4 in sectorul judiciar, in conditiile in care din cei 24 de procurori, un numar de 7 sunt stagiari veniti la aceasta unitate din data de 4.01.2018 -5 procurori si din data de 5.04.2018 – inca 2 procurori stagiari, insa in iulie–noiembrie 2017 a existat un deficit de 12 procurori cu functii de executie si in continuare pana in iulie 2018 un deficit de 8 procurori, in conditiile unei permanente fluctuatii de personal, determinata de transferuri, delegari, promovari, numiri in functie, concedii de maternitate, etc.

Din cei 24 de procurori ce-si desfasurau activitatea la 10.10.2018, 2 procurori au fost numiti ca urmare a promovarii examenului de intrare in magistratura pentru cei cu o vechime mai mare de 5 ani, incepand activitatea din 08.08.2018, iar din data de 01.08.2018, d-na procuror Lapadat Coralia a fost transferata de la o alta unitate de parchet la Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara.

Cu privire la personalul auxiliar de specialitate, s-a retinut ca in 2017 si in primul semestru din 2018 si-au desfasurat activitatea un numar de 17 grefieri, respectiv 1 grefier sef, 1 grefier arhivar si 15 grefieri, dintr-o schema ce prevede 19 posturi, iar in luna decembrie 2017 a mai fost ocupat inca un post ca urmare a repartizarii absolventilor SNG.

In raport de necesitatile reale, pentru buna desfasurare a activitatii de grefa, schema de personal auxiliar este subdimensionata, motiv pentru care se impune marirea schemei de personal.

2 – la momentul actual, cladirea in care-si desfasoara activitatea Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara, este improprie ca spatiu necesar pentru desfasurarea in bune conditii a programului de activitate al parchetului, procurorii si grefierii lucrand inghesuiti, in birouri mici, dar acest lucru excede atributiilor conducerii.

3 – in ceea ce priveste repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate si repartizarea echilibrata a lucrarilor, verificarile au evidentiat faptul ca prim-procurorul Irina Chivu, a tinut cont de dispozitiile inscrise in art. 95 alin. 2 din Legea nr. 304/2004, potrivit carora „Conducatorul fiecarui parchet repartizeaza procurorii pe sectii, servicii si birouri, in functie de pregatirea, specializarea si aptitudinile acestora”, in conditiile unei fluctuatii permanente a personalului si necesitatea respectarii principiului continuitatii in supravegherea cercetarilor pe cat s-a putut, chiar daca aparent exista un volum de activitate diferit in ceea ce priveste dosarele repartizate si cele solutionate. 

4 – referitor la activitatea de pregatire profesionala, s-a constatat ca a existat o preocupare pentru pregatirea profesionala a procurorilor, a personalului auxiliar si a procurorilor stagiari, retinand, ca un lucru pozitiv, existenta programelor de formare profesionala a personalului auxiliar de specialitate impuse de dispozitiile art. 32 din Legea nr. 567/2004, care prevad ca, in completarea formarii continue organizate de Scoala Nationala de Grefieri, ca la nivelul fiecarui parchet sa se organizeze ore de pregatire profesionala sub indrumarea unui procuror desemnat de conducerea parchetului.

5 – in ceea ce priveste planificarea activitatilor desfasurate, s-a retinut ca obiectivele au fost realizate cu aproximatie la termenele stabilite in programele de activitate,  fiind realizate si altele, care se impuneau pentru buna desfasurare a activitatii parchetului.

6 – din punctul de vedere al comunicarii intre prim procurorul parchetului si procurori, s-a constatat existenta unei bune comunicari intre conducerea parchetului si marea majoritate a procurorilor, cu exceptia a doua doamne procuror, respectiv … si …. (Macrea si Ionescu n.n.)

In perioada de referinta s-au inregistrat numeroase sesizari reciproce intre cele doua doamne procuror si prim-procurorul parchetului la  conducerea Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, Parchetului de pe langa Curtea de Apel Timisoara si Inspectia Judiciara, unele fiind solutionate, altele fiind in curs de solutionare, dupa cum s-a precizat la capitolul I,  pct. 4. Verificarea comportamentului si comunicarii cu procurorii, personalul auxiliar, personalul contractual, judecatorii, justitiabili, ceilalti participanti la procesul penal si alte institutii.

Din acest punct de vedere, procurorii ierarhici superiori au mentionat ca exista o comunicare buna, iar conducerea IPJ Timis si a Politiei Municipiului Timisoara a precizat ca din punct de vedere institutional se comunica foarte bine, la fel cum a precizat si conducerea Judecatoriei Timisoara, ca nu exista nici o problema de semnalat pe linia comunicarii atat cu conducerea parchetului cat si cu procurorii de pe judiciar.

S-a mai constatat ca procurorii comunica foarte bine intre ei, cu conducerea parchetului, cu grefierii si se ajuta reciproc in toate cazurile, in limita dispozitiilor legale, cu exceptia celor doua doamne procuror.

S-ar putea acorda o atentie mai mare procurorilor cu vechime mica, nou intrati in sistem, prin examen dupa 5 ani de activitatea juridica, prin discutii personale si indrumari care sa conduca la integrarea acestora in colectiv, altfel se poate ajunge la un blocaj psihic si de comunicare, care nu poate fi solutionat prin dispozitii reci, impersonale, cum este cazul  doamnei procuror …, care anterior a fost avocat si a avut  mari probleme personale in familie anul trecut.

7 –  a existat  de asemenea, o preocupare  pentru stabilirea a unor bune relatii cu mass-media si pentru asigurarea accesului la informatiile de interes public din cadrul parchetului.

8 –  in ceea ce priveste asumarea responsabilitatii in actul managerial, s-a constatat ca, in general, echipa de conducere de la nivelul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara isi indeplineste atributiile in conditiile si limitele impuse de lege.

9 – referitor la activitatea de indrumare si control, a reiesit ca atat activitatea de urmarire penala, cat si cea judiciara fac obiectul controlului operativ curent si tematic exercitat de catre primul-procuror si primul procuror adjunct.

Astfel, in temeiul dispozitiilor art.  328 alin 1 Cod procedura penala, sunt verificate toate rechizitoriile sub aspectul legalitatii si temeiniciei de catre prim procurorul parchetului, dar si celelalte solutii  dispuse de catre procurori.

Au fost insa identificate si situatii, 45 in 2017 si 22 in semestrul I 2018, in care, desi solutiile au fost verificate sub aspectul legalitatii, ulterior au fost infirmate de instanta de judecata, imprejurare ce pune in discutie exigenta cu care se exercita controlul operativ curent in unele cauze.

Referitor la activitatea judiciara, controlul operativ curent s-a realizat de catre prim procurorul adjunct, care a verificat modul in care procurorii isi pregatesc sedintele de judecata, modul de desfasurare a sedintelor saptamanale de analiza a solutiilor, modul de intocmire a fiselor de sedinta, etc.

In perioada supusa verificarii, conducerea parchetului a efectuat controale tematice care au vizat: activitatea de urmarire penala/supravegherea cercetarilor, activitatea judiciara si activitatea de grefa.

La urmarire penala proprie s-a retinut ca erau in lucru la data controlului doar 17 cauze in care s-ar putea accelera actele de urmarire penala, iar la supravegherea cercetarilor, in cele 2102 dosare mai vechi de 1 an de la data sesizarii, actele de urmarire penala nu au fost efectuate ritmic,  principala cauza care a condus la lasarea in nelucrare a celor mai multe dosare fiind  una de ordin obiectiv, respectiv volumul mare de activitate, conjugat cu fluctuatia de personal de la parchet si politie.

Au fost efectuate controale privind:

– cauze mai vechi de un an si 5 ani de la sesizare;

– verificarea cauzelor aflate in lucru la procurori;

– analiza cauzelor in care s-au dispus solutii de clasare sau renuntare la urmarire penala  fata de invinuiti/inculpati arestati preventiv.

– analiza dosarelor in care instantele au pronuntat hotarari definitive de achitare sau restituire.

– analiza cauzelor in care s-a dispus infirmarea solutiei si in care au fost adoptate alte solutii decat cele infirmate.

– analiza cauzelor cu autori cunoscuti in care au fost adoptate solutii de netrimitere in judecata ca urmare a implinirii termenului de prescriptie.

– analiza volumului de activitate in sectorul judiciar, atat in cauzele penale cat si civile.

– verificarea activitatii procurorilor din sectorul judiciar: participarea in sedintele de judecata, calitatea concluziilor, manifestarea rolului activ, calitatea redactarii motivelor de apel, respectarea termenelor de redactare, etc.

–  analiza cauzelor in care procurorul a participat la judecarea cauzelor dar nu a exercitat caile de atac pe motive de nelegalitate.

10 –  procurorii cu functii de conducere au respectat principiul inscris in dispozitiile art. 64 alin. 2 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, referitor la independenta procurorului in luarea masurilor si solutiilor dispuse precum si in concluziile formulate in fata instantei.

11 – vizarea dosarelor solutionate de procurori, repartizarea acestora, plangerile, cererile, mapa de corespondenta, se efectueaza de catre primul procuror al parchetului, cu respectarea disp. art. 95 lit. h din Regulamentul de ordine interioara al parchetelor nr.30/2014.

12 – La supravegherea cercetarilor, au fost restituite la politie un numar de 178 de dosare in 2017 si 96 in semestrul I 2018 si chiar daca s-a apreciat ca au fost temeinice si legale, aceste restituiri sunt un rezultat al multiplelor redistribuiri de sectoare de activitate si de politisti intre procurori, iar in ceea ce priveste solutiile de achitare si restituire de la instanta, conform art. 346 Cod procedura penala, in toate cauzele s-a apreciat ca nu sunt imputabile procurorilor si nu privesc inculpati arestati preventiv.

13 – remedierea deficientelor constatate in urma controalelor efectuate de catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara si Parchetul de pe langa Tribunalul Timis, indeosebi in cele privitoare la solutionarea cauzelor mai vechi de un an si mai ales 5 ani de la sesizare, a fost monitorizata permanent, prin verificari lunare, in scopul accelerarii solutionarii acestora.

14 – activitatea judiciara s-a desfasurat in bune conditii, atat in penal cat si in civil, in sedintele saptamanale s-au pus in discutie toate hotararile instantei, declarandu-se contestatii si apeluri care au fost motivate in termen.

15 – referitor la modul de rezolvare a memoriilor, plangerilor si sesizarilor s-a retinut ca, in general, au fost respectate dispozitiile legale din materie, fiind insa identificate si unele situatii in care plangerile au fost solutionate cu depasirea  termenului prevazut de lege.

16 –  audientele la conducerea unitatii au fost acordate de catre  de prim-procurorul unitatii si de prim-procurorul adjunct, lunar, planificarea fiind afisata la vedere pentru datele respective, intre orele 10-12, cu precizarea ca inscrierea pentru audiente se face la poarta unitatii cel tarziu in ziua anterioara audientelor.

In zilele de marti si miercuri activitatea de relatii cu publicul se tine de catre grefieri intre orele 10-12, iar programul cu avocati se tine saptamanal, intre orele 12-14, de luni pana joi.

Programul cu politia, se desfasoara de grefierul desemnat, in fiecare zi de luni si joi a saptamanii intre orele 10-12, la grefa unitatii.

Referitor la organizarea primirii persoanelor in audienta, a modului de inregistrare si solutionare a memoriilor, plangerilor si sesizarilor au fost intocmite de catre prim procurorul adjunct al parchetului informarile  trimestriale care au ca obiect activitatea de grefa, iar activitatea de relatii cu publicul a fost reglementata prin ordinul nr. 31/2017 de catre prim procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria  Timisoara.

17 – In ceea ce priveste activitatea de grefa se retine ca  se desfasoara in conformitate cu dispozitiile inscrise in Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor si Regulamentul de ordine interioara a parchetelor nr. 30/2014.

Potrivit art. 141 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioara a parchetelor, trimestrial prim-procurorul adjunct a efectuat un control cu privire la activitatea de primire, inregistrare si circuitul lucrarilor si  a intocmit informari in acest sens, dar au existat in perioada de referinta si controale tematice efectuate de catre conducerea Parchetului de pe langa Tribunalul Timis si a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Timisoara.

In urma verificari evidentelor tinute s-a retinut ca, la data controlului, registrele si condicile, erau completate cu respectarea rubricilor acestor formulare si a dispozitiilor legale care reglementeaza aceasta materie, cu unele exceptii, precizate la Capitolul VI,  activitatea de grefa, registratura si arhiva.

18 – in ceea ce priveste modul de aplicare si respectare a masurilor legale de protectie a informatiilor clasificate au  fost efectuate controale de catre seful structurii de securitate din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul  Timis, constatandu-se ca sunt respectate dispozitiile impuse de Legea nr. 182/2002, H.G nr. 585/2002 si Ordinul Procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nr. 177/2010.

19 – si in ceea ce priveste activitatea arhivei s-a constatat ca documentele pastrate sunt inventariate, insa, referitor la spatiul de depozitare a documentelor, se retine ca acesta este insuficient si impropriu pentru desfasurarea activitatii de arhiva in conditii optime”. (V.E.)

Leave a Reply