Se pregateste radierea din Registrul Comertului a PFA-urilor si a intreprinderilor individuale care au mai mult de 5, respectiv 10 coduri CAEN. Beneficiarii PNDR au nevoie de reautorizari

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale atrage atentia asupra obligativitatii beneficiarilor Programului National de Dezvoltare Rurala, constituiti ca persoana fizica autorizata si ca intreprindere individuala, de a se conforma prevederilor Legii nr. 182/ 2016 si de a transmite la AFIR documentele necesare in termen de maximum 14 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a Notificarii emise de AFIR.


In conformitate cu Legea nr. 182/ 2016 (pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfasurarea activitaţilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale), persoanele fizice autorizate (P.F.A.) si intreprinderile individuale (I.I.) aveau obligatia indeplinirii pana la data de 18.03.2019 a conditiei privind numarul maxim de clase de activitaţi prevazute de codul CAEN, respectiv maximum 5 clase pentru PFA si maximum 10 clase pentru I.I.

In cazul nerespectarii acestor prevederi, persoanele fizice autorizate (P.F.A.) si intreprinderile individuale (I.I.) sunt radiate din Registrul Comertului incepand cu data de 18.03.2019.

„Subliniez importanta actionarii de urgenta de catre beneficiarii PNDR aflati in situatia nerespectarii prevederilor Legii numarul 182/ 2016, in sensul furnizarii catre CRFIR sau OJFIR, in termen de maximum 14 zile lucratoare, a documentelor doveditoare ale inregistrarii activitatii economice la ONRC, in conformitate cu clauzele stipulate in contractele sau in deciziile de finantare. Nerespectarea acestor termene va atrage raspunderea beneficiarilor conform legislatiei in vigoare”, a declarat Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR.

Beneficiarii PNDR, constituiti ca P.F.A. si I.I., care se regasesc in situatia descrisa mai sus, trebuie sa depuna la CRFIR sau OJFIR (in functie de tipul de proiect), documentele prin care au fost reautorizati, dar nu mai tarziu de 14 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta si cu respectarea urmatoarelor conditii:

  • mentinerea formei de organizare conform celei existente la data incheierii contractului sau a deciziei de finantare; in cazul in care beneficiarul era autorizat ca P.F.A., dar la aceasta data are un numar de salariati mai mare de 3, poate proceda la momentul reautorizarii la schimbarea formei de organizare, respectiv ca I.I. (titular al unei intreprinderi individuale);
  • sa aiba aceleasi coduri CAEN aferente proiectului pentru care a primit finantare;
  • sa se inregistreze in Registrul Unic de Identificare APIA (RO APIA);
  • sa preia integral exploatatia sau exploatatiile pe noua forma de organizare, astfel incat sa nu aiba consecinte asupra stabilirii dimensiunii economice a exploatatiei agricole detinute de beneficiar.

Lista celor aflati in situatia de mai sus poate fi vizualizata accesand site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC): https://www.onrc.ro/index.php/ro/legea-182-2016. (I.P.)

Leave a Reply