Tot ce trebuie sa stiti despre noile serii de cursuri pregatite de CCIA Timis pentru finalul anului 2019 (P)

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis prin Directia Formare si Perfectionare Profesionala organizeaza in perioada noiembrie-decembrie 2019 noi serii de cursuri acreditate, dupa cum urmeaza:


MANAGER DE PROIECT (Cod COR 242101)

Perioada: 11 – 26 noiembrie, dupa urmatorul program:

11 – 20 noiembrie – pregatire teoretica (luni – vineri, intre orele 16.30-20:00)

21 – 26 noiembrie –  pregatire practica (realizarea proiectului).

Formator: Monica MISCA

Taxa de participare: 1000 lei/pers. Se acorda 10% reducere pentru membrii CCIAT si 20% reducere pentru persoanele care au absolvit cursul „Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene„ organizat de CCIAT. Reducerile nu se cumuleaza.

Adresabilitate: Cursul se adreseaza persoanelor cu studii superioare care doresc sa acumuleze cunostinte si abilitati in domeniul managementului de proiect.

Formarea se axeaza in special pe conceperea si implementarea proiectelor finantate atat din domeniul public cat si din cel privat.

Cursul trateaza modalitatile de redactare a unui proiect si tehnicile managerilor de a asigura un bun control asupra proiectelor.

Tematica: Cursul acopera tematica necesara pentru ocuparea unui post de Manager de Proiect, indiferent de tipul proiectului sau de locul de munca al persoanei nominalizate sa indeplineasca aceasta functie.

Structura cursului: Management organizational vs. management de proiect; Managementul proiectului (ciclul proiectului PCM); Definirea proiectului; Planificarea proiectului; Implementarea proiectului; Surse si instrumente de finantare; Cadrul legislativ si institutional al Instrumentelor Structurale in Uniunea Europeana si Romania.

Cursul se finalizeaza cu examen, in prezenta unei comisii ANC.

CCIAT asigura asistenta in vederea pregatirii proiectului final de absolvire.

SPECIALIST IN MANAGEMENTUL DEsEURILOR in conformitate cu Legea nr. 211/2011 modificata (Cod COR: 325713)

Perioada: 18 – 27 noiembrie (luni – vineri, intre orele 17.00-21.00)

Taxa de participare: 1000 lei / pers. Se acorda 10% reducere pentru membrii CCIAT si 20% reducere pentru persoanele care au absolvit cursul „Responsabil de mediu„, organizat de CCIAT. Reducerile nu se cumuleaza.

Adresabilitate: Cursul se adreseaza agentilor economici care genereaza deseuri.

In conformitate cu prevederile Legii 211/25.11.2011, Art.22, alin.(3), detinatorii / producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri “au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”. Conform alin. 4, “Persoanele desemnate prevazute la alin.(3) trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. Nedesemnarea unei persoane cf. Art.22, alin.3, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 la 30.000 lei.

Tematica cursului: Regimul deseurilor – prevederi legislative, organizarea actelor normative in domeniu; Obligatii legale in sarcina agentilor economici; Solutii practice pentru conformarea agentilor economici cu cerintele legislatiei de mediu in domeniul deseurilor. Evitarea sanctiunilor.

INSPECTOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA (SSM) (Cod COR 325723)

Perioada: 18 – 27 noiembrie (luni-vineri, intre orele 16.00-20.00)

Formator: Doina POPETE, inspector de munca ITM

Taxa de participare / Conditii de acces:

Nivel de baza (40 ore): 650 lei /pers.

Conditii minime de acces: studii in invatamantul liceal filiera teoretica in profil real sau filiera tehnologica in profil tehnic.

  1. Nivel mediu (80 ore): 900 lei / pers.

Conditii minime de acces:  studii in invatamantul postliceal in profil tehnic.

Taxa poate fi achitata in doua rate ca persoana fizica. Se acorda 10% reducere pentru membrii CCIAT.

Adresabilitate: Cursul se adreseaza specialistilor din orice unitate, institutie, societate comerciala sau bugetara ce urmareste organizarea, coordonarea si monitorizarea activitatii de asigurare a securitatii si sanatatii in munca, in conformitate cu normele generale de protectie a muncii.

Tematica cursului:

  1. Nivel de baza (40 ore):

Cadrul legislativ general; Concepte de baza; Notiuni despre riscuri generale si prevenirea lor; Notiuni despre riscuri specifice si prevenirea lor in sectorul corespunzator activitatii; Acordarea primului ajutor.

  1. Nivel mediu

Cadrul legislativ general; Criterii generale pentru evaluarea riscurilor; Organizarea activitatii de prevenire; Actiuni in caz de urgenta; Planuri de urgenta si evacuare; Elaborarea documentatiilor necesare desfasurarii activitatii de prevenire si protectie; Evidente si raportari in domeniul SSM; Aplicatii practice.

NOU: In cadrul cursului de SSM se prezinta si legislatia privind utilizarea substantelor si a preparatelor chimice  periculoase si obligatiile angajatorilor care le utilizeaza in desfasurarea activitatii: Regulamentul CE 1907/2006-REACH; Regulamentul CE 1272/2008 (CLP); Directive europenetranspuse in legislatia nationala; Alte prevederi legislative nationale.

SUPLIMENTAR se mai elibereaza un certificat neacreditat care atesta parcurgerea modulului privind legislatia substantelor periculoase.

INSPECTOR / REFERENT RESURSE UMANE (Cod COR 333304)

Perioada: 18 noiembrie – 06 decembrie (luni – vineri, intre orele 17.00 – 20.00)

Formatori: Lucica ZIRBAU, Delia FARCHESCU, Dan COJOCARU

Taxa de participare: 800 lei/pers.

Structura cursului: Contractul individual de munca; Vechimea in munca;  Contractul colectiv de munca; Jurisdictia muncii; Raspunderea salariatilor; Salarizarea. Permisul de Munca; Formarea profesionala; Asigurarile sociale de stat; Notiuni de organizare si legislatia muncii; Modul de desfasurare a activitatii ca intreprinzator particular; Recrutarea si selectia personalului; Modul de instruire in aplicatia REVISAL in urma caruia se obtine un CERTIFICAT DE PARTICIPARE. Fiecare participant va avea acces individual la un laptop.

EXPERT ACHIZITII PUBLICE (Cod COR 214946)   

Perioada: 18 noiembrie – 03 decembrie

Formator: Daniela GOIA

Taxa de participare: 1000 lei/pers. Se acorda 10% reducere pentru membri CCIAT si 20% reducere pentru absolventii sesiunii de instruire „Utilizare S.I.C.A.P.”, organizata de CCIAT.

Adresabilitate: Cursul este destinat compartimentelor de achizitii publice care, potrivit noilor prevederi ale legislatiei privind achizitiile publice, urmeaza sa fie formate din cel putin 3 persoane, din care doua treimi trebuie sa aiba studii superioare si specializari in domeniul achizitiilor. Cursul se adreseaza atat autoritatilor contractante cat si celor care doresc sa participe la licitatii publice, in calitate de ofertanti. Cu un puternic caracter interactiv, cursul pune accent pe dobandirea cunostintelor teoretice, dar si pe dezvoltarea aptitudinilor si competentelor practice.

Tematica cursului: Legea achizitiilor publice (4 legi, 2 hotarari de guvern).Domeniul de aplicare; Modalitati de consultare a pietei; Aspecte legate de documentatia de atribuire – fisa de date si documentele suport (documentul unic european, DUAE); Obligatii privind incarcarea documentatiei de atribuire in SICAP; Procedurile desfasurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regula pentru toate tipurile de proceduri; Procedura simplificata initiata prin publicarea in SICAP, insotita de documentatia de atribuire aferenta: perioade, date limita pentru oferte; Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line si off-line; Catalogul electronic si noul SEAP; Dosarul achizitiei – trasabilitatea actiunilor asigurata de SICAP; Arhivarea electronica a dosarului achizitiei publice in cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

Structura cursului:

  1. Partea teoretica – livrarea de cunostinte si informatii;

B.Partea practica –  aplicatii practice pentru fiecare sesiune teoretica si familiarizarea cu aplicatia S.I.C.A.P.


Toate cursurile se desfasoara la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Reduceri generale la taxa de participare:

  • 10% pentru membrii CCIAT;

  • 10% pentru cel de-al doilea curs urmat la CCIAT intr-o perioada de 6 luni;

  • 20% pentru cel de-al treilea curs urmat la CCIAT intr-o perioada de 6 luni . Reducerile nu se cumuleaza!

IMPORTANT!

Certificatele obtinute la absolvire au recunoastere nationala si sunt emise de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei. Certificatele impreuna cu suplimentele descriptive in care se mentioneaza competentele dobandite au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piata muncii din Romania, conform O.G. nr. 129/2000. La cerere, certificatele pot dobandi recunoastere internationala.

Conform Codului Fiscal Art. 21, alin. 2, lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Nationala pentru Calificari se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.

Diplomele si certificatele se elibereaza in max. 30 de zile de la absolvirea cursului. (I.P.)

Nota: Informatii si inscrieri: Directia Formare si Perfectionare Profesionala, Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 110, tel. 0720444121, 0256-294922, 0256-219171/2, e-mail: tavramov@cciat.info.

Persoana de contact: Tania AVRAMOV – Manager DFP.

Informatii detaliate despre cursuri sunt disponibile pe site-ul CCIAT: www.cciat.ro.