CCIA Timis pregateste noi serii de cursuri pentru inceputul anului 2020. VEZI domeniile vizate, pretul si tematica (P)

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis prin Directia Formare si Perfectionare Profesionala organizeaza in perioada ianuarie-februarie 2020 urmatoarele cursuri:


SPETE, INTERPRETARI SI SOLUTII IN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE (curs nou lansat)

Perioada: 20 – 23 ianuarie 2020 (luni – joi, intre orele 16,30-19,30)

Formator: Daniela GOIA

Taxa de participare: 650 lei/pers. + TVA

Se acorda 10% reducere pentru membri CCIAT si 10% reducere pentru absolventii cursului „Expert achizitii publice” organizat de CCIAT. Reducerile nu se cumuleaza.

Adresabilitate: Cursul se adreseaza expertilor in achizitii publice, practicieni, atat din cadrul autoritatilor contractante cat si operatorilor economici.

Tematica – vor fi abordate probleme dificile si solutii, privind:

 • Criterii de calificare si selectie; motive de excludere a ofertantului.
 • Entitati pe capacitatile carora se bazeaza un ofertant: tert sustinator si/sau subcontractant.
 • Documentul european de achizitie unic (DEAU), in toate formele sale; criterii de atribuire a contractului de achizitie publica.
 • Rolul factorilor de evaluare in cadrul contractelor cu o componenta de servicii intelectuale; subcontractarea; atribuirea contractelor sau organizarea concursurilor de solutii cu o valoare estimata mai mare decat pragurile mentionate;
 • Contracte exceptate de la aplicarea procedurilor de achizitii publice clasice si sectoriale. • Dosarul achizitiei: Raportul procedurii de achizitie; Interpretari in modificarea contractului de achizitie publica: clauze de revizuire; optiuni; revizuirea pretului contractului de achizitie publica; modificari substantiale vs. modificari nesubstantiale; inlocuirea contractantului; plata directa a subcontractantului.
 • Situatiile imprevizibile in care contractul de achizitie publica se impune a fi adaptat in vederea asigurarii unui echilibru al prestatiilor reciproce ale partilor.
 • Modificari legislative sau acte administrative emise de catre autoritatile publice care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.
 • Modificarea normativelor tehnice dupa incheierea contractului de achizitie publica care influenteaza si impune redimensionarea elementelor ofertate si pretul contractului, cu conditia incadrarii in procentele aferente modificarilor nesubstantiale prevazute de lege;
 • Situatia in care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica/sectoriala se prelungeste peste durata de valabilitate a ofertei stabilita initial prin documentatia de atribuire.
 • Situatia in care durata de indeplinire/executare a contractului se prelungeste peste termenele stabilite initial in respectivul contract, din motive care nu se datoreaza culpei contractantului; actualizarea, in acest caz, se aplica cu conditia ca operatorul economic sa nu fi incasat contravaloarea actualizarii costurilor cu titlu de daune-interese.
 • Realizarea unui DUAE; incarcarea documentelor; integrarea unui DUAE in SICAP; corelarea cu fisa de date a achizitiei; derularea unei proceduri de atribuire on-line; actiuni intreprinse in faza de publicitate a unui anunt.
 • Planificarea / pregatirea procesului de achizitii publice; Proceduri de atribuire;
 • Valoarea estimata; Instrumente si tehnici speciale; Subcontractarea.
 • Completarea DUAE – Documentul Unic de Achizitie European.

RESPONSABIL DE MEDIU (Cod COR 325710)

Perioada:  20 – 30 ianuarie 2020 (luni-vineri, intre orele 17.00-21.00)

Taxa de participare: 1000 lei/pers. Se acorda 10% reducere pentru membrii CCIAT.

Adresabilitate: Cursul se adreseaza tuturor celor interesati sa gestioneze procese de mediu si agentilor economici care genereaza deseuri.

In conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin.3, persoanele juridice care detin autorizatie/autorizatie integrata de mediu “au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”.

Tematica:

Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deseurilor din cadrul firmei, astfel incat sa se asigure indeplinirea obligatiilor legale in domeniul gestionarii deseurilor;

Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului;

Aplicarea procedurilor de calitate;

Gestionarea cerintelor legale de mediu;

Elaborarea programului de management de mediu;

Monitorizarea factorilor de mediu;

Realizarea auditului intern;

Supravegherea activitatii pentru prevenirea efectelor provocate de situatiile de urgenta;

Raportarea activitatii de mediu;

Elaborarea documentatiei sistemului de management mediu.

MANAGER DE PROIECT (Cod COR 242101)

Perioada: 20 ianuarie – 5 februarie 2020, dupa urmatorul program:

 • 30 ianuarie – Pregatire teoretica (luni – vineri, intre orele 16.30-20.00)

31 ianuarie – 5 februarie – Pregatire practica (realizarea proiectului).

Formator: Monica MISCA

Taxa de participare: 1000 lei/pers. Se acorda 10% reducere pentru membrii CCIAT si 20% reducere pentru persoanele care au absolvit cursul „Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene„, organizat de CCIAT. Reducerile nu se cumuleaza.

Adresabilitate: Cursul se adreseaza persoanelor cu studii superioare care doresc sa acumuleze cunostinte si abilitati in domeniul managementului de proiect. Formarea se axeaza in special pe conceperea si implementarea proiectelor finantate atat din domeniul public cat si din cel privat. Cursul trateaza modalitatile de redactare a unui proiect si tehnicile managerilor de a asigura un bun control asupra proiectelor.

Tematica: Cursul acopera tematica necesara pentru ocuparea unui post de Manager de Proiect, indiferent de tipul proiectului sau de locul de munca al persoanei nominalizate sa indeplineasca aceasta functie.

Structura cursului: Management organizational vs. management de proiect; Managementul proiectului (ciclul proiectului PCM); Definirea proiectului; Planificarea proiectului; Implementarea proiectului; Surse si instrumente de finantare; Cadrul legislativ si institutional al Instrumentelor Structurale in Uniunea Europeana si Romania.

Cursul se finalizeaza cu examen, in prezenta unei comisii ANC.

RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (COD COR 242231)

Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) impune un set unic de reguli, direct aplicabile in toate Statele Membre ale Uniunii Europene si, prin urmare si in Romania, inlocuind prevederile cuprinse in Directiva 94/46/CE. GDPR a devenit direct aplicabil in Romania incepand cu data de 25 mai 2018. Ca urmare, organizatiile din sectorul public cat si cele din sectorul privat sunt obligate sa desemneze o persoana ca Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal.

Perioada: 27 ianuarie – 27 februarie 2020, dupa urmatorul program:

ianuarie – 7 februarie – Pregatire teoretica (luni – vineri, intre orele 16,30- 19,30)

 • 27 februarie – Pregatire practica (realizarea portofoliului).

Taxa de participare: 1.800 RON. Se acorda 10% reducere pentru membrii CCIA Timis.

Tematica cursului:

Pregatirea teoretica conform Regulamentului 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR) si Legii 190/2018 pentru a putea sustine pozitia de DPO;

Pregatirea practica conforma pentru a putea sustine pozitia de DPO;

Notiuni privind circuitul documentelor;

Notiuni privind procesarea datelor;

Notiuni privind securitatea documentelor;

Notiuni privind securitatea informatica;

Notiuni privind evaluarea riscului (riscul fizic, informatic);

Notiuni privind evaluarea impactului (DPIA);

Notiuni fundamentale privind intocmirea politicilor si procedurilor;

Recuperarea dupa dezastru, concepte, metode, evaluari, scenarii;

Notiuni fundamentale privind identificarea elementelor ce trebuie auditate pentru imbunatatirea continua;

Conceptul de actualizare permanenta, metode si indicatori;

Notiuni fundamentale privind implementarea de standarde;

Prezentarea conceptelor standardelor ISO 27001, ISO 27005, ISO 31010, ISO 29134.


Toate cursurile se desfasoara la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timis din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Certificatele obtinute la absolvire au recunoastere nationala si europeana si sunt emise de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei, fiind eliberate impreuna cu suplimentele descriptive in care se mentioneaza competentele dobandite.

Informatii si inscrieri: zilnic intre orele 08.00-16.00, la sediul Directiei Formare si Perfectionare Profesionala, Centrul Regional de Afaceri, camera 105, tel. 0256-219172, 0256-294922, 0720/444121, e-mail: mmuresan@cciat.info, ladriana@cciat.info, dfp@cciat.info.

Informatii detaliate despre curs sunt disponibile pe site-ul CCIAT: www.cciat.ro. (I.P.)

Leave a Reply