“Vestul Calificat” – proiectul de 1 milion de euro implementat de CCIA Timis, in sprijinul profesionalizarii angajatilor din Regiunea Vest (P)

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in calitate de lider de proiect, si societatile Eurojobs si Art Forest Compani, in calitate de parteneri, anunta inceperea Proiectului “Vestul Calificat” (Cod proiect MySMIS: 128064), finantat prin Programul Operational Capital Uman, Axa Prioritara 3: “Locuri de munca pentru toti”.


Proiectul are o durata de 18 luni, urmand a se derula in perioada 22 noiembrie 2019 – 21 mai 2021. Valoarea totala a proiectului este de 4,641,485.78 lei, din care 3.829.149,56 lei reprezinta suma eligibila nerambursabila din FSE.

Din grupul tinta fac parte 330 persoane angajate, care se incadreaza in sectoarele economice/domeniile identificate conform SNC si SNCDI pentru activitati de formare profesionala (calificare/recalificare, perfectionare/specializare) si 36 de IMM-uri din Regiunea Vest.

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea numarului de angajati din Regiunea Vest care beneficiaza de oportunitati de invatare pe tot parcursul vietii, pentru dezvoltarea abilitatilor de munca necesare in economia secolului 21, in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI.

Proiectul prevede furnizarea de programe de formare profesionala si activitati de dezvoltare personala si profesionala unui numar de 330 angajati ce provin din intreprinderi care isi desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv, identificate conform SNC, si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, precum si prin elaborarea si introducerea unor programe de invatare la locul de munca, pentru 36 firme din Regiunea Vest, interventie materializata pe perioada a 18 luni.

Obiectivele specifice regasite in activitatile proiectului se refera la:

Cresterea oportunitatilor de invatare pe tot parcursul vietii pentru angajatii din sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu domenile de specializare inteligenta conform SNCDI, prin desfasurarea unei campanii de informare a 400 de angajatori din Regiunea Vest, privind importanta participarii angajatilor la programele de formare profesionala adaptate nevoilor de dezvoltare a abilitaþilor de munca in economia secolului 21.

Imbunatatirea abilitatilor de munca necesare in economia secolului 21, in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI, prin furnizarea de programe de formare profesionala pentru 300 angajati si certificarea a 91% dintre participanti (273 persoane).

Recunoasterea competentelor aferente cerintelor locurilor de munca din sectoarele economice cu potential competitiv identificate  conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, prin Evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, respectiv non-formale si/sau informale, pentru 30 angajati si certificarea a 91% dintre participanti (28 persoane).

Sprijinirea a 36 intreprinderi care-si desfasoara activitatea intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, pentru crearea de programe de formare profesionala de invatare la locul de munca, din care minim 4 intreprinderi vor introduce programe de invatare la locul de munca, la 6 luni dupa finalizarea sprijinului.

Contextul proiectului  

 Indiferent de tipologia lor, majoritatea ocupatiilor au inregistrat schimbari in continutul muncii, principalii factori generatori fiind adaptarea la nevoile clientilor, cresterea competitiei si retehnologizarile. Retehnologizarile au jucat un rol foarte important in modelarea sau redefinirea continutului ocupatiilor „dominante”, precum si a celor care „si-au modificat semnificativ continutul.

Firmele trebuie sa raspunda zilnic provocarii de a realiza un echilibru intre nevoile organizatiei (precum productivitatea, termenele stranse de livrare, satisfactia clientilor, cresterea cotei de piata, inovarea) si nevoile si interesele angajatilor (precum invatarea si formarea continue, ameliorarea competentelor profesionale, dezvoltarea carierei si un mai bun echilibru intre viata profesionala si cea personala).

In acest context, actiunile–cheie care pot sustine adaptarea lucratorilor si intreprinderilor la schimbare au in vedere sprijinul pentru dezvoltarea activitatilor in special in sectoarele emergente cum ar fi “economia verde”, protectia mediului, sectoarele creative si culturale, agricultura ecologica, sectorul social, componente auto si TIC, sensibilizarea agentilor economici cu privire la egalitatea de sanse intre femei si barbati si concilierea vietii profesionale cu cea privata, adaptarea la schimbari a intreprinderilor si lucratorilor prin programe de formare profesionala continua care sa le furnizeze competentele necesare practicarii ocupatiilor care si-au schimbat continutul sau a celor nou-aparute ca urmare a introducerii progresului tehnologic, cresterea mobilitatii transnationale a forþei de munca, dezvoltarea competentelor digitale si anticiparea necesarului de formare a lucratorilor. (I.P.)

Nota: Informatii suplimentare la tel: 0732-185.285, e-mail: office@cciat.ro, Catalina Anamaria Culda – Manager de proiect.

 

Leave a Reply