Activitatea de judecata la Curtea de Apel Timisoara si instantele arondate va fi reluata, din 15 mai! Judecatorii vor purta masti de protectie si viziere, justitiabilii cu temperaturi de peste 37,5 grade, acces interzis

Dat fiind contextul exceptional generat de pandemia determinata de infectarea cu COVID19 este necesara implementarea unor masuri coordonate  care sa permita instantelor din raza competenta a Curtii de Apel Timisoara  sa functioneze in conditii de siguranta si securitate in munca.


In consecinta, Presedintele Curtii de Apel Timisoara, in exercitarea prerogativelor stabilite de dispozițiile art. 46 din Legea nr. 304/2004, republicata, coroborate cu dispozitiile art. 7 alin. (7) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015 si avand in vedere regulile stabilite prin Hotararea nr. 734 din 12.05.2020 de Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii de Consiliul Superior al Magistraturii Sectia pentru judecatori, privind desfasurarea activitatii administrativ-judiciara a instantelor judecatoresti in perioada 15.05.2020-31.08.2020, a decis urmatoarele:

Activitatea administrativ – judiciara a instantelor judecatoresti din raza de competenta a Curtii de Apel Timisoara, in perioada 15 mai 2020 – 31 august 2020 se va desfasura cu luarea in considerare a Planului de masuri pentru prevenirea si limitarea efectelor pandemiei determinata de infectarea cu COVID-19:

I. Reguli de acces, circulatie si stationare in incinta Palatului de Justitie „Dicasterial” Timisoara

 Art.1 (1) Accesul de intrare/iesire a personalului angajat  al instanțelor care functioneaza in Palatului de Justitie „Dicasterial” Timisoara se va realiza exclusiv pe la intrarea oficiala a personalului, situata in Piata Tepes Voda nr. 2 A, postul de control nr. 4, cu respectarea distantei sociale de 1,5 m si evitarea aglomerarii caii de acces.

(2) Angajatilor prezenti la locul de munca, li se asigura de catre personalul cu atributii administrative, in masura stocurilor existente, cate o masca de protectie si o pereche de manusi zilnic, in vederea participarii la ședințele de judecata, iar pentru personalul care deserveste  serviciul de relații cu publicul de la Compartimentele Arhiva, Registratura si Biroul de Relatii cu Publicul cate o masca si o pereche de manusi in fiecare zi in care deserveste relatia cu publicul.

 Art.2 (1) Accesul  avocatilor si a celorlalti participanti (parti, consilieri juridici, experti, etc.) in salile de sedinta, si, in mod exceptional in spatiul pus la dispozitie in  „Sala pasilor pierduti”, precum si la arhive si registraturi, se va realiza exclusiv pe la intrarea publica situata in strada General Traian Doda, postul nr. 3, cu respectarea distantei sociale de 1,5 m si a obligatiei de a purta masti de protectie faciala in incinta cladirii, cu asigurarea unui culoar de acces exclusiv pentru avocati, consilieri juridici, practicieni in insolventa si expertii judiciari cu prezentarea legitimatiei profesionale de catre toate aceste categorii.

In situatii exceptionale si in limita stocului disponibil vor fi puse la dispozitia participantilor la activitatile judiciare, masti faciale de protectie.

(2) Iesirea din sediul Palatului de Justitie „Dicasterial”  a avocatilor si celorlalti participanti (parti, consilieri juridici, experti, etc) se va realiza exclusiv prin postul de control nr.1 – situata in Piata Tepes Voda nr. 2 A.

(3) Justitiabilii vor stationa in sediul Palatului de Justitie „Dicasterial” strict pana la finalizarea dosarului/operatiunii care a necesitat prezenta, dupa care vor parasi sediul institutiei, in cel mai scurt timp.

 Art.3 (1) Situatiile exceptionale determinate de necesitatea accesului in Palatul de Justitie „Dicasterial” a unor alte categorii de persoane, ori pentru cazuri urgente, vor fi rezolvate prin solicitarea, de catre persoana care asigura paza, a acordului telefonic al presedintelui/vicepresedintelui instantei pentru care se solicita accesul (Judecatoria Timisoara, Tribunalul Timis, ori Curtea de Apel Timisoara).

(2) In registrul de intrari/iesiri din instanta, personalul care asigura paza sediului Palatului de Justitie „Dicasterial” Timisoara va consemna acordul/dezacordul presedintelui/vicepresedintelui instantei.

(3) Datele de contact ale presedintilor/vicepresedintilor instante din Palatul de Justitie „Dicasterial”  vor fi puse la dispozitia personalului care asigura paza sediului.

 Art.4 (1) Se interzice accesul in incinta Palatului de Justitie „Dicasterial” Timisoara a persoanelor care prezinta simptomatologia infectarii cu virusul SARS-CoV-2. In acest scop, personalul jandarmeriei care asigura paza sediului  si supravegheaza securitatea accesului in incinta, va testa cu scanerul termic toate persoanele care intra in  Palatului de Justitie „Dicasterial” Timisoara in vederea stabilirii temperaturii corporale, indiferent de calitatea persoanei si de calea de acces in cladire.

(2) Efectivele de paza nu vor permite accesul in cladire persoanelor  a caror temperatura corporala depaseste valoarea de 37,5 grade.

Art.5 (1) In masura in care persoanele nu au posibilitatea depunerii inscrisurilor la instante prin fax ori e-mail ori prin intermediul serviciilor postale, ori consultarii dosarelor si a informatiilor necesare in format electronic ori telefonic – cai pe care le recomandam a fi folosite cu precadere – si se prezinta pentru depunerea de inscrisuri, ori consultarea cauzelor aflate pe rol, cu sprijinul jandarmilor care asigura paza instantelor, se va permite accesul catre arhivele  si registraturile instantelor, cu pastrarea distantei sociale de 1,5 m, exclusiv pe la intrarea publica situata in strada General Traian Doda, postul nr. 3, a maxim doua persoane concomitent pentru fiecare arhiva/registratura, asigurand prioritatea avocatilor, consilierilor juridici, consilierilor de probatiune si a expertilor.

Timpul de stationare in aceste spatii nu va depasi  3 minute pentru depuneri de documente, respectiv 15 min pentru studiul dosarelor, decat in situatii cu totul exceptionale, cu acordul grefierului arhivar-sef.

(2) La biroul arhiva, grefierul arhivar va gestiona fluxul de persoane astfel incat intre persoanele asezate la masa de studiu sa fie un loc liber.

Art.6 Cererile privind solicitarea de informatii de interes public, conform Legii nr. 544/2001, vor fi formulate prin e-mail, fax ori telefonic, datele de contact fiind disponibile pe portal.just.ro – portalul instantelor de judecata, ori, in situatii exceptionale, prin prezentarea la Biroul de informatii si relatii publice. Timpul de stationare in aceste spatii nu va depasi 5 minute pentru depuneri de solicitari ori furnizarea pe loc a informatiilor solicitate. Daca  raspunsul nu poate fi transmis in aceste interval de timp, va fi avuta in vedere formularea ulterioara a raspunsului, cu respectarea termenelor legale.

Art.7  Departamentul economico – financiar si administrativ  al Curtii de Apel Timisoara si al Tribunalului Timis va achizitiona benzi colorate vizibil pentru marcarea distantei sociale de 1,5 m si cale de acces/iesire institutie. De asemenea, in spatiile in care se desfasoara activitati cu public (Registratura, Arhiva si BIRP) vor fi montate panouri de plastic transparente in vederea protejarii sanatatii participantilor.

II. Masuri care vizeaza activitatea in salile de judecata

 Art.1 Activitatea de judecata la Curtea de Apel Timisoara si instantele arondate acesteia se va relua incepand cu data de 15.05.2020, dupa incetarea starii de urgenta, revenindu-se la programul obisnuit de lucru al fiecarei instantei, iar in salile de sedinta vor fi respectate urmatoarele reguli:

  • este obligatorie purtarea mastilor de protectie faciala si a vizierelor de catre judecatori si grefieri in interiorul salilor de judecata;
  • este obligatorie purtarea maștii de protecție faciala de catre public, inclusiv de catre avocați, in interiorul sediilor instantelor, atat in interiorul cat si in afara salilor de judecata;
  • dispozitivele de jandarmi care asigura paza vor refuza sa permita accesul in sediul instanței a persoanelor care nu poarta masca de protecție faciala;
  • Presedintele completului de judecata nu va permite accesul sau, dupa caz, va dispune evacuare din sala de judecata a persoanele care nu poarta masca de protecție faciala;
  • accesul justitiabililor, al altor participanti la procesele civile si penale in sediul instanței este permis cu 30 minute inainte de ora la care este anunțata cauza. Dispozitivele de jandarmi vor proceda la aplicarea acestei dispoziții, prin verificarea listei de ședința de la fiecare sala de judecata;
  • in salile de ședința este obligatorie respectarea distanței sociale de protecție de 2,5 metri intre persoane, inclusiv in ceea ce priveste personalul instanței, iar daca situatia impune crearea unor contacte directe, care nu respecta distantarea sociala, timpul alocat sa fie de cel mult 10 min.;
  • pozitionarea mobilierului in salile de judecata, astfel incat sa permita pastrarea unei distante de aproximativ 2,5 m intre participanti.

III. Masuri care vizeaza organizarea sedintelor de judecata

 Art.1 (1) In perioada 15 mai – 25 mai 2020, sub indrumarea presedintilor de sectie, toate completurile din cadrul Curtii de Apel Timisoara si instantele arondate vor lua masurile necesare pentru fixarea termenelor de judecata si citarea partilor in procesele a caror judecata a fost suspendata de plin drept pe durata starii de urgenta.

(2) Presedintele completului de judecata dispune intocmirea listei de sedinta prin gruparea cauzelor pe intervale orare, urmarindu-se limitarea numarului de persoane prezente concomitent in sala de sedinta si valorificarea eficienta a intervalelor orare stabilite, astfel incat sa se asigure respectarea regulilor de distantare sociala. In acest sens, presedintele completului va putea avea in vedere si identitatea de parti sau de avocati ori de alti participanti in procedurile judiciare, in cauzele aflate pe lista de sedinta. Lista, continand intervalele orare alocate fiecarui grup de cauze, se comunica prin publicare pe pagina de internet a instantei si prin orice alt mijloc de informare publica.

(3) La stabilirea listei de sedinta pe intervale orare, presedintele completului va avea in vedere duratele de timp necesare, de suspendare a sedintei de judecata pentru aerisirea/dezinfectarea salii de sedinta.

(4) Gruparea pe intervale orare se aplica si dosarelor in privinta carora a fost fixat termen de judecata dupa data de 14.05.2020, in acest caz intervalul orar urmand a fi adus la cunostinta participantilor fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita, in conditiile alin. (1). Pentru cauzele in care termenul de judecata se fixeaza incepand cu data de 14.05.2020, intervalele orare aferente vor fi mentionate in citatiile care se vor emite ulterior acestei date.

(5) Completul de judecata, la stabilirea numarului de cauze care se vor judeca intr-o zi, va lua in considerarea si faptul ca in incinta Palatului de Justitie „Dicasterial” Timisoara se vor desfasura intr-o zi, simultan, mai multe sedinte de judecata, astfel se recomanda stabilirea unui numar maxim astfel incat sa se evite aglomerarea spatiului din incinta cladirii si pentru  a se respecta regulile obligatorii de distantare sociala.

(6) La stabilirea calendarului de repunere a cauzelor pe rol se va avea in vedere si aspectul ca potrivit HCSM nr. 734/12.05.2020 vacanta judecatoreasca este de 1 luna, in intervalul 1 – 31 august, iar completele de judecata, pot stabili ca pe durata acesteia sa fie solutionate si alte tipuri de cauze decat cele urgente, stabilite de catre Colegiului de Conducere al instantei, in conditiile art.1 pct.17 din anterior identificata hotarare.

Art.2 Grefierul va fi prezent in sala de sedinta cu 15 minute inainte de inceperea sedintei de judecata. Punerea la dispozitie a dosarelor spre consultare procurorului, partilor, reprezentantilor sau avocatilor acestora se realizeaza in timpul sedintei, doar in intervalele orare alocate cauzelor respective, dupa o prealabila verificare a identitatii si calitatii.

Art.3 Sedinta de judecata poate fi suspendata pentru motive justificate. Durata suspendarii va fi anuntata si afisata pe usa salii de sedinta, prin grija grefierului.

 Art.4 (1)  Strigarea cauzelor pentru amanare fara discutii se poate face doar in intervalul orar alocat grupului de cauze din care acestea fac parte.

(2) Lasarea dosarelor la a doua strigare se incuviinteaza de presedintele completului de judecata,  in intervalul orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte si cauza respectiva. Dispozitiile art. 121 alin. (5) teza I din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti nu sunt aplicabile.

 Art.5 (1) In cauzele nonpenale, daca este posibil, se pot dispune masurile necesare pentru desfasurarea sedintei de judecata prin videoconferinta, cu respectarea principiilor care guverneaza procesul civil.

(2) In cauzele penale, desfasurarea sedintei de judecata prin videoconferinta se va face in conditiile Codului de procedura penala sau ale legilor speciale, cu respectarea principiilor care guverneaza procesul penal.

IV. Reguli privind publicarea listelor de sedinta pe portalul instanțelor

 Art.1 Grefierii de sedinta din cadrul Curtii de Apel Timisoara si a instantelor arondate  vor intocmi listele de sedinta cu cel putin doua zile inaintea desfasurarii sedintelor de judecata, cu exceptia cauzelor care se inregistreaza in aceasta perioada si primesc termen de judecata mai scurt de doua zile, un exemplar al listei de sedinta urmand a fi pus de indata la dispozitia specialistilor IT.

 Art. 2 Specialistii IT vor posta, de indata, listele de sedinta pe prima pagina a portalului instantei la care se desfasoara sedinta de judecata, urmand ca, la sfarsitul fiecarei zile sa elimine de pe portal listele sedintelor care au avut loc in ziua respectiva.

 V. Reguli privind depunerea inscrisurilor la instanța prin mijloace electronice si consultarea dosarelor si a informatiilor necesare in format electronic

 Art.1 (1) Transmiterea cererilor de chemare in judecata, a cailor de atac. precum si a oricaror alte cereri adresate instantei care nu se depun direct in sedinta, precum si comunicarea acestora catre parti se recomanda a fi realizate prin mijloace electronice, presedintele instantei/sectiei sau al completului de judecata urmand a aprecia situatiile derogatorii in care este permisa depunerea sau transmiterea documentelor in forma fizica, datele de contact fiind disponibile pe portal.just.ro – portalul instantelor de judecata.

(2) Se recomanda ca depunerea de cereri sau inscrisuri la dosarul cauzei si transmiterea lor catre parti sa fie facuta prin intermediul serviciilor postale sau prin mijloace de comunicare electronica (fax, e-mail), pe cat posibil nu in timpul sedintei de judecata.

(3)  Cererile adresate instantei pentru eliberarea certificatelor, a copiilor de pe inscrisuri si pentru restituirea inscrisurilor originale se vor depune in principal prin mijloace de comunicare electronica sau prin posta,  in conditii care sa asigure verificarea identitatii solicitantului.

(4) Inscrisurile eliberate in temeiul cererilor prevazute la alin. (3) se vor transmite in principal prin posta sau daca persoana care a formulat cererea solicita, prin posta electronica, ori, in situatii exceptionale, prin prezentarea la biroul registratura/arhiva.

 Art.2 Cererile privind solicitarea de informatii de interes public, conform Legii nr. 544/2001, vor fi formulate prin e-mail, fax ori telefonic, datele de contact fiind disponibile pe portal.just.ro – portalul instantelor de judecata, ori, in situatii exceptionale, prin prezentarea la Biroul de informatii si relatii publice

 VI. Reguli speciale de igienizare si dezinfectie

 Art.1 (1) Personalul cu atributii de curatenie din cadrul Curtii de Apel Timisoara si a instantele arondate, va proceda la dezinfectarea salilor de sedinta, aerisirea salilor, de cel putin 2 ori pe zi, la inceputul sedintei de judecata si la sfarsitul sedintei de judecata,  si dupa caz, in timpul suspendarii sedintei de judecata, conform programului agreat in prealabil  de completul de judecata, in cazul sedintelor de judecata prelungite.

(2) Igienizarea tuturor spatiilor (birouri, sali de sedinta, registratura, arhiva, holuri de acces) din sediul instantelor se asigura de catre personalul de curatenie de cel putin 2 ori pe zi, la inceputul zilei de lucru si la sfarsitul zilei de lucru.

(3) Dezinfectarea se va face cu produce dezinfectante pe baza de alcool si clor, urmand a se acorda o atentie deosebita suprafetelor cu care exista contat frecvent si prelungit, respectiv, usile de acces in salile de sedinta, banci, pupitrele judecatorilor, grefierilor, procurorilor, avocatilor.

 Art.2 Dispune personalului Biroului administrativ, sub coordonarea managerului economic:

  • distribuirea ritmica, in masura stocurilor disponibile, catre sectiile instantelor si compartimentele auxiliare a mastilor de protectie faciala si a manusilor, in vederea utilizarii acestora de catre personalul instanțelor;
  • montarea unor recipiente cu dezinfectanti la intrarea in fiecare sala de judecata, cu atentionarea justitiabililor si a avocatilor in sensul de a proceda la dezinfectarea mainilor inainte de a intra in sala, dar si la usile compartimentelor de arhiva/registratura;
  • amplasarea a cate unui recipient cu dezinfectant de maini in fiecare sala de judecata pentru completul de judecata si grefier.

 VII. Reguli privind programul de lucru  si munca la domiciliu

 Art.1 Personalul din cadrul aparatului propriu al Curtii de Apel Timisoara isi exercita activitatea, de regula, in cadrul programului de serviciu aprobat de 8 ore zilnic, situat in intervalul cuprins intre orele 8 – 16, pe durata a 5 zile pe saptamana.

Art.2 Se recomanda limitarea la maximum posibil a deplasarii judecatorilor si a tuturor celorlalte categorii de personal din cadrul Curtii de Apel Timisoara in incinta Palatului Dicasterial, prin indeplinirea atributiilor de serviciu de la domiciliu, in masura in care este posibil, utilizand mijloacele electronice de comunicare cu respectarea tuturor planificarilor intocmite in cadrul sectiilor/compartimentelor privind participarea in sedintele de judecata, asigurarea serviciului de permanenta, precum si indeplinirea tuturor activitatilor judiciare si extrajudiciare prevazute in ordinul de serviciu, respectiv fisa postului.

 VIII. Reguli privind evidenta persoanelor afectate de pandemie

 Art.1 Judecatorii si toate celelalte categorii de personal din cadrul Curtii de Apel Timisoara si instantele din raza sa de competenta, la intoarcerea din concediul de odihna,  au obligatia de a notifica telefonic atat conducatorul instantei, precum si medicul de familie cu privire la zona geografica in care au calatorit, la starea medicala generala, precum si  daca, dupa cunostinta lor, au intrat in contact cu persoane diagnosticate sau cu suspiciune de infectie respiratorie cauzata de COVID-19.

(2) Persoanele care au calatorit in zonele de risc, astfel cum au fost stabilite de autoritatile competente, care au intrat in contact cu persoane diagnosticate sau cu suspiciune de infectie respiratorie cauzata de COVID-19 si care prezinta una sau mai multe dintre urmatoarele simptome – febra, tuse sau dificultati de respiratie – nu pot reveni la locul de munca, pana la vindecare si sunt obligate sa respecte masurile de protectie, carantina sau autoizolare dispuse de organele medicale competente.

(3) Prevederile prezentului articol se aplica si calatoriilor efectuate in zilele nelucratoare – sarbatori legale, weekend, zile de recuperare, concedii de orice alta natura etc., precum si in cazul detasarii, delegarii sau participarii la orice actiuni de formare ori asemenea, in interesul serviciului.

(4) Persoanele prevazute la alin. (1) cu privire la care medicul de familie, mentine indicatia de a nu se prezenta la locul de munca ori carora le-a fost eliberat certificat de concediu medical au obligatia de a informa de indata superiorul ierarhic, pentru luarea masurilor de asigurare a continuitatii activitatii la nivelul structurii din care fac parte.

(5) Presedintii instanțelor din circumscriptia Curtii de Apel Timisoara au obligatia de a comunica conducerii Curtii de Apel Timisoara  existenta cazurilor de infectie respiratorie cauzata de COVID-19 in cadrul instanțelor pe care le conduc, de indata ce au cunostinta despre aceste situatii in vederea adaptarii si luarii masurilor de protectie necesare.

 IX. Dispozitii generale

 Art.1 (1) Prezenta deciziei  este obligatorie pentru instantele din circumscriptia Curtii de Apel Timisoara, cu exceptia pct. I  si pct. VII,  aplicabile doar instanțelor care isi desfasoara activitatea in incinta Palatului de Justitie Dicasterial Timisoara. 

(2) Celelalte instanțe din circumscriptia Curtii de Apel Timisoara vor reglementa aspectele care fac obiectul  pct. I, pct. III – art.1 alin. (5) si  pct. VII prin reguli proprii in acord cu particularitatile instantelor respective.

(3) Presedintii instantelor care isi desfasoara activitatea in Palatul Dicasterial, precum si presedintii instanțelor arondate Curtii de Apel Timisoara  pot lua orice alte masuri pe care le considera necesare, in scopul prevenirii transmiterii noului CORONAVIRUS.

(4) Conducerea instanțelor arondate Curtii de Apel Timisoara va proceda la popularizarea masurilor dispuse, prin afisarea  in locuri publice, pe pagina de internet a instanței si in mass-media de la nivel local. De asemenea, aceste masuri se vor comunica baroului de avocati si parchetelor de pe langa instanțele judecatoresti. (Biroul de presa al Curtii de Apel Timisoara)

Leave a Reply