In ce stadiu sunt lucrarile de pe santierul barajului si a ecluzei de la Sanmihaiu Roman, parte esentiala a redeschiderii navigabilitatii pe intreg Canalul Bega. Valoare contract, 8 milioane de euro

Administratia Bazinala de Apa Banat (ABA Banat) a anuntat ca lucrarile de renovare la barajul stavilar de la Sanmihaiu Roman continua chiar si in aceasta perioada pandemica, astfel ca au fost efectuate primele probe de lucru.


Potrivit informatiilor puse la dispozitia publicului de institutia condusa de Titu Bojin,  inca din cursul lunii martie 2020 au fost furnizate si ultimele echipamente hidromecanice principale ce echipeaza uvrajele Nodului Hidrotehnic Sanmihaiu Roman.

Este vorba despre ultimele echipamente hidromecanice aferente barajului stavilar, cat si portile buscate ale ecluzei.

O echipa de muncitori ai asocierii castigatoare a contractului de baza ”Proiectare si executie lucrari de punere in siguranta a Nodului Hidrotehnic Sanmihaiu Roman” a montat deja pentru probe de functionare cateva echipamente hidromecanice din cadrul barajului stavilar pentru verificarea parametrilor constructivi si functionali prevazuti in documentatia tehnica de reabilitare a barajului stavilar.

Astfel, au fost efectuate probe de lansare in ghidaje a batardourilor metalice amonte si aval de stavila plana dubla Stoney, a fost plasata pe pozitie stavila plana dubla Stoney si a fost montat esafodajul de reazem al echipamentelor de manevra a stavilei plane duble Stoney.

Pe santierul nodului hidrotehnic Sanmihaiu Roman se afla: stavila metalica cilindrica, stavila metalica de tip Stoney, stavila metalica plana dubla, batardourile aferente acestora, grinda de manevra a stavilei cilindrice, reductoarele, portile buscate ale ecluzei.

Barajul stavilar este amplasat in frontul central al canalului Bega si are trei deschideri: una pentru reglarea nivelurilor pentru navigatie (asigurata de stavila metalica plana dubla), una pentru tranzitarea debitelor maxime (asigurata de stavila metalica cilindrica) si una pentru evacuarea plutitorilor si a gheturilor (asigurata de stavila metalica de tip Stoney).

„Conform graficului de executie, in luna mai, vor fi montate toate echipamentele hidromecanice ale barajului stavilar, inclusiv stavila metalica cilindrica care regleaza tranzitarea debitelor maxime pe Canalul Bega si care are o deschidere de 15 metri, fiind amplasata in campul central al canalului. In luna iunie se vor finaliza lucrarile de reabilitare si punere in siguranta a barajului stavilar, trecandu-se la readucerea scurgerii prin albia Canalului Bega si totodata punandu-se la uscat ecluza”, a declarat Titu Bojin, directorul ABA Banat.

Asocierea S.C. SOCOT S.A. Tg. Mures (lider contract)& S.C. Laurentiu H. – S.R.L. Negresti Oas & S.C. Aquaproiect S.A. Bucuresti – S.C. Hidrotim S.A. Timisoara (subantreprenor echipamente) a castigat contractul de baza ”Proiectare si executie lucrari de punere in siguranta a Nodului Hidrotehnic Sanmihaiu Roman” din proiectul transfrontalier Romania-Serbia ”Repararea infrastructurii de navigatie a canalului Bega”.

Lucrarile de punere in siguranta a Nodului Hidrotehnic Sanmihaiu Roman inseamna reabilitarea barajului stavilar si a ecluzei, inclusiv montajul utilajelor si a echipamentelor hidromecanice.

Valoarea contractului de baza este de 5.657.517,36 euro cu TVA, valoare finantata prin programul IPA Interreg CBC RO-SRB. Valoarea totala a proiectului este de 7.957.986 euro cu TVA (fondurile programului IPA cat si fondurile proprii).

Va reamintim ca pentru a redeschide navigabilitatea pe intreg Canalul Bega este necesara repararea infrastructurii Canalului Bega. Repararea nodului hidrotehnic Sanmihaiu Roman este vitala pentru realizarea dezideratului propus, fiind primul nod de biefare, punerea in siguranta fiind impusa si de necesitatea autorizarii pentru functionare in stare de siguranta a barajului, cu atat mai mult cu cat prin intermediul acumularii create in amonte si a nivelului creat se asigura o serie de folosinte pentru municipiul Timisoara. (E.T.)

Leave a Reply