ANI cere ca mandatul unui primar din Timis sa nu fie validat! Acesta se afla pe lista a 103 alesi locali care vor fi “deposedati” de functii

Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anuntat, luni, ca a transmis judecatoriilor si tribunalelor din tara lista tuturor candidatilor la alegerilor locale din 27 septembrie care au gasiti definitiv, prin decizii ale instantelor, in incompatibilitate sau conflict de interese, ceea ce inseamna ca, daca au fost realesi in functii, mandatele lor nu pot fi validate.


Printre cei 103 primari, viceprimari, consilieri locali si judeteni alesi la scrutinul din 27 septembrie si a caror mandate nu vor fi validate se afla si Petru Roman, primarul orasului Deta, care a fost declarat incompatibil pentru o perioada de 3 ani de la finalizarea mandatului 2016 – 2020.

Iata comunicatul integral transmis de Agentia Nationala de Integritate:

In contextul alegerilor locale care au avut loc in data de 27 septembrie 2020, Agentia Nationala de Integritate aduce la cunostinta persoanelor care au fost alese sa ocupe o functie eligibila, o serie de informatii utile privind respectarea cadrului legal de integritate:

Prevenirea incidentelor de integritate

In vederea respectarii regimului juridic al incompatibilitatilor si al conflictelor de interese, persoanele interesate au posibilitatea de a consulta Ghidul privind incompatibilitatile si conflictele de interese (https://bit.ly/2Xgwite), precum si sectiunea de intrebari frecvente (https://bit.ly/2VVpDTJ), disponibile pe pagina de Internet a Agentiei.

De asemenea, in situatia in care este necesara oferirea asistentei de specialitate in ceea ce priveste regimul juridic al incompatibilitatilor si al conflictelor de interese, persoanele interesate se pot adresa Agentiei la adresa de e-mail ani@integritate.eu, pentru solicitarea unui punct de vedere.

Depunerea declaratiilor de avere si de interese

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 176/2010, alesii locali au obligatia de a depune declaratiile de avere si de interese, in termen de 30 de zile de la data validarii mandatului, la persoana desemnata de secretarii unitatilor administrativ-teritoriale respective.

Pentru completarea conforma a declaratiilor de avere si de interese, persoanele interesate au posibilitatea de a consulta Ghidul de completare a declaratiilor de avere si de interese (https://bit.ly/2QBGjyA).

Totodata, pentru facilitarea procesului de completare a declaratiilor, Agentia Nationala de Integritate recomanda alesilor locali, utilizarea formularelor electronice ale declaratiilor de avere si de interese, disponibile pe pagina de Internet a Agentiei, la sectiunea “Formulare” (https://bit.ly/2KeSv6W). Ghidul de utilizare a formularelor electronice poate fi descarcat la adresa: https://bit.ly/2XarsO3.

Persoanele interesate se pot adresa Agentiei, in vederea clarificarii aspectelor referitoare la modalitatea de completare si depunere a declaratiilor de avere si de interese, la numarul de telefon 0372.06.98.69 sau la adresa de e-mail CompletareDAI@integritate.eu.

Atragem atentia asupra dispozitiilor art. 29, alin. (1) din Legea nr. 176/2010, potrivit carora „Nerespectarea termenului pentru depunerea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese ori nedeclararea cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte inscrisuri constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 2.000 lei, iar Agentia poate declansa din oficiu procedura de evaluare”.

Renuntarea la functia care atrage starea de incompatibilitate

De asemenea, pentru a evita o posibila situatie de incompatibilitate, facem cunoscute dispozitiile art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 176/2010, potrivit carora „Alesul local poate renunta la functia detinuta inainte de a fi numit sau ales in functia care atrage starea de incompatibilitate sau in cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea in aceasta functie.”

Persoane aflate sub interdictia de a ocupa o functie eligibila

Agentia Nationala de Integritate a comunicat catre entitatile care valideaza mandatele alesilor locali, date si informatii referitoare la candidatii la alegerile locale care se afla sub interdictia de 3 ani de a ocupa o functie eligibila, in conformitate cu art. 25 din Legea nr. 176/2010.

Potrivit dispozitiilor legale, validarea mandatelor se face, dupa caz, de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala pentru care au avut loc alegeri, sau de catre tribunalul in a carui circumscriptie se afla unitatea administrativ-teritoriala respectiva.

Astfel, art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176/2010 stipuleaza faptul ca „Persoana eliberata sau destituita din functie potrivit prevederilor alin. (1) sau fata de care s-a constatat existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu exceptia celor electorale, pe o perioada de 3 ani de la data eliberarii, destituirii din functia ori demnitatea publica respectiva sau a incetarii de drept a mandatului.

Daca persoana a ocupat o functie eligibila, nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului. In cazul in care persoana nu mai ocupa o functie sau o demnitate publica la data constatarii starii de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdictia de 3 ani opereaza potrivit legii, de la data ramânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a ramânerii definitive si irevocabile a hotarârii judecatoresti de confirmare a existentei unui conflict de interese sau a unei stari de incompatibilitate.”

In ceea ce priveste articolul de lege mentionat, subliniem faptul ca prin Decizia nr. 418/2014, Curtea Constitutionala a României a constatat ca prevederile art. 25 alin. (2), teza a doua, sunt constitutionale in masura in care sintagma „aceeaşi functie” se refera la toate functiile eligibile prevazute de art. 1 din aceeaşi lege.

Sectiunea „INTERDICTIE 3 ANI”

Totodata, Agentia a actualizat sectiunea privind persoanele care au interdictia de a ocupa o functie aleasa timp de 3 ani, conform art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176/2010, punând la dispozitia publicului date si informatii cu privire la persoanele in cazul carora s-a stabilit definitiv si irevocabil faptul ca s-au aflat in incompatibilitate sau conflict de interese: https://bit.ly/2DPeVLd.
Leave a Reply