Primariile din Timis primesc sume suplimentare de la buget, pentru achitarea platilor restante. Cererile se pot depune la Directia Finantelor Publice pana in data de 4 decembrie (P)

Prin aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 201/2020, privind rectificarea bugetului de stat si in considerentele art. 23 , lit C si art. 24 lit a din OUG nr.135/2020, cu completarile ulterioare, se aloca sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, in cuantum de 839.339 mii lei.


Aceste sume pot fi folosite pentru achitarea platilor restante inregistrate in contabilitatea unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, raportate potrivit legii la data de 30 septembrie 2020 si rezultate din relatii, atat cu furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, furnizorii care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, cat si bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale sau bugetele fondurilor speciale si are drept scop stingerea obligatiilor fiscale restante ale acestor entitati, evaluate la 30.09.2020.

Masura se aplica si in cazul in care furnizorii de bunuri, servicii si lucrari au de incasat sume restante de la furnizorii care presteaza serviciul public de producere, transport şi distributie a energiei termice in sistem centralizat si care, la data acordarii sumelor inregistreaza obligatii fiscale restante.

Prezenta ordonanta se aplica in mod corespunzator si pentru contribuabilii care se afla sub incidenta Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, cu autorizarea judecatorului -sindic sau avizul administratorului judiciar.

Pentru a beneficia de aceste sume, unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune, pana la data de 04.12.2020, inclusiv, la Directiile Generale Regionale ale Finantelor Publice un dosar care sa cuprinda:

–  Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale;
–  Situatia obligatiilor de plata restante catre furnizorii de bunuri, servicii şi lucrari şi/sau catre furnizorii care presteaza serviciul public de producere, transport şi distributie a energiei termice in sistem centralizat şi catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
– Certificatele de atestare fiscala emise de organul fiscal, atat pentru unitatea/subdiviziunile administrativ-teritoriale/institutiile publice finantate integral sau partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, cat si pentru furnizorii de bunuri, servicii şi lucrari, respectiv furnizorii care presteaza serviciul public de producere, transport şi distributie a energiei termice in sistem centralizat si furnizorii de bunuri, servicii şi lucrari care au de incasat sume restante de la furnizorii care presteaza serviciul public de producere, transport şi distributie a energiei termice in sistem centralizat;
– Acordul incheiat pentru stingerea obligatiilor de plata/fiscale cu fiecare furnizor prin care acesta confirma faptul ca e de acord cu stingerea obligatiilor fiscale potrivit ordonantei.

Foarte important:
Sumele destinate achitarii obligatiilor fiscale restante care fac obiectul cererii privind solicitarea de sume nu pot fi mai mari decat obligatiile de plata si obligatiile fiscale restante. (I.P.)

 
Leave a Reply