Directia Finantelor Publice Timisoara: 30 septembrie 2021 este termenul scadent pentru depunerea cererii de esalonare a obligatiilor fiscale (P)

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara reaminteste contribuabililor ca pot solicita esalonarea la plata simplificata a obligatiilor fiscale, pe o perioada de cel mult 12 luni, cu obligatia depunerii unei cereri pana la 30 septembrie 2021, inclusiv.


Astfel, orice categorie de contribuabil poate accesa esalonarea la plata simplificata, pe o perioada de cel mult 12 luni, pentru obligatiile fiscale principale si accesoriile datorate dupa data declararii starii de urgenta.

Pentru a accesa esalonarea la plata simplificata, nu este necesara constituirea de  garantii, insa trebuie indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) sa depuna o cerere pana la data de 30 septembrie 2021 inclusiv, sub sanctiunea decaderii. La cerere, se poate anexa graficul de esalonare cuprinzand cuantumul propus al ratelor de esalonare;
b) sa nu inregistreze obligatii fiscale restante la data declararii starii de urgenta, nestinse la data eliberarii certificatului de atestare fiscala. In cazul in care, la data starii de urgenta se inregistreaza astfel de obligatii fiscale restante, acestea trebuie stinse pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala;
c) sa nu se afle in procedura falimentului;
d) sa ne se afle in dizolvare;
e) sa fie depuse toate declaratiile fiscale pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala;
f) sa nu se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 25 si 26 din Codul de procedura fiscala. Prin exceptie, daca actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasa raspunderea a fost achitata, conditia se considera indeplinita.

De asemenea, reamintim contribuabililor ca pot beneficia si de anularea unor obligatii bugetare accesorii, aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, daca indeplinesc cumulativ conditiile:

a) toate obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020, inclusiv, sa fie stinse pana la data de 31 ianuarie 2022, inclusiv, data limita de depunere a cererii de anulare a accesoriilor;
b) toate obligatiile bugetare principale şi accesorii cu termene de plata cuprinse intre 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusiv, sa fie stinse pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusiv.
c) sa fie depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusiv;
d) sa depuna cererea de anulare a accesoriilor dupa indeplinirea in mod corespunzator a conditiilor prevazute mai sus, dar nu mai tarziu de data de 31 ianuarie 2022, inclusiv, sub sanctiunea decaderii.

Atat cererea privind esalonarea la plata simplificata, cat şi cererea de anulare a accesoriilor, se pot transmite organului fiscal şi electronic, prin Spatiul Privat Virtual. (I.P.)
Leave a Reply