Taxele si impozitele locale din Timisoara vor fi majorate! VEZI proiectul principalelor modificari, unde impozitul pe case creste cu 20%

Consiliul Local al Municipiului Timisoara va fi solicitat sa se pronunte asupra unui proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2022.


Principalele modificari pe care le aduce noul proiect fata de situatia actuala sunt urmatoarele:

Impozitul pe cladiri:

In cazul persoanelor fizice:

  • Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice in 2021 cota avuta in vedere la calculul impozitului este de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii, iar pentru anul 2022 se propune cota de 0,10 % asupra valorii impozabile a cladirii. Astfel, majorarea va fi de 20%.

  • Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice in 2021 cota avuta in vedere la calculul impozitului este de 0,6% asupra valorii cladirii. Pentru anul 2022 se propune cota de 1,3%. In 2021, consiliul local a stabilit majorarea, in conformitate cu Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, a impozitului/taxei pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietate sau detinute de persoanele juridice cu o cota aditionala de 50% din cota de impozit stabilita.

Pentru anul 2022, aceasta se propune si in cazul impozitul pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice. Modificarea are ca scop aplicarea aceluiasi tratament fiscal privind destinatia cladirii (rezidentiala/nerezidentiala/mixta) pentru persoanele fizice si pentru cele juridice.

In cazul persoanelor juridice

-Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice in anul 2021 cota avuta in vedere la calculul impozitului/taxei pe cladiri este de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii. Pentru anul 2022 se propune cota de 0,10%.

Pentru anul 2022, acordarea bonificatiei de 10% pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorat pentru intregul an, pana la data de 31 martie a anului 2022, se propune doar pentru contribuabilii persoane fizice, spre deosebire de anul 2021 in care bonificatia se acorda si persoanelor juridice.

In ceea ce priveste cazurile de scutire de la plata impozitului/taxei pe cladiri prevazute in Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, pentru 2022 se propune mentinerea acelorasi scutiri acordate si in 2021.

Pentru anul 2022, ca urmare a indexarii aplicate conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.133/22.04.2021 creste cuantumul taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor de la 15,40 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depaseste suprafata de 1.000 mp la 16 +0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depaseste suprafata de 1.000 mp.

Pentru  2022, ca urmare a indexarii aplicate conform aceleasi hotarari, creste cuantumul taxei pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa de la 550 la 564 lei.

Pentru anul 2022 se propune majorarea cuantumului pentru urmatoarele taxe:

Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice se modifica:

  • Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari, in chioscuri, tonete amplasate de-a lungul drumurilor publice, rulote, etc.: de la 0,10 lei/mp/zi in zona A la 3 lei/mp/zi in zona A; de la  0,10 lei/mp/zi in celelalte zone la 2 lei /mp/zi in celelalte zone.
  • Pentru desfacere de produse ce fac obiectul comertului pe terasele sezoniere de la 0,10 lei/mp/zi pentru lunile mai, iunie, iulie, august la 2 lei/mp/zi pentru lunile mai, iunie, iulie, august; de la 0,10 lei/mp/zi pentru lunile martie, aprilie, septembrie, octombrie la 1 leu mp/zi pentru lunile martie, aprilie, septembrie, octombrie de la 0,10 lei/mp/zi pentru lunile ianuarie, februarie, noiembrie, decembrie la 0,50 lei/mp/zi pentru lunile ianuarie, februarie, noiembrie, decembrie, cu terase sezoniere neutilizate de la 0,10 lei/mp/zi la 0,25 lei/mp/zi.

Eliminarea a 12 taxe speciale

Avand in vedere ca in perioada 01.01.2021-31.05.2021, pentru taxele speciale identificate in tabelul de mai jos nu au fost realizate incasari (sume incasate 0 lei), nefiind astfel justificata mentinerea acestora, se propune eliminarea pentru anul 2022 a 12 taxe speciale:

Nr.crt. in Anexa 5 la HCL487/ 2020

 

Denumire taxa in Anexa 5 la HCL487/2020

 

Nivelul pt.anul 2021 cf. Anexei 5 la HCL 487/2020

 

Directia/Serviciul/ Compartim.de specialitate care presteaza serviciul cf. Anexei 5 la HCL 487/2020
1Taxa pentru cazare la Vila Bistra16 lei/noapte + TVA  pentru angajatiDirectia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse 1 EST
21 lei/noapte + TVA – pentru consilierii locali
21 lei/noapte + TVA pentru persoanele invitate
11Taxa pentru eliberarea Hartii Municipiului Timisoara ori a PUG-ului  – in regim Normalsc.1:10000 in format A0 – 200 leiDirectia Generala de Urbanism, Biroul Banca de Date Urbane
12Taxa pentru eliberarea Hartii Municipiului Timisoara ori a PUG-ului- in regim de Urgentasc.1:10000 in format A0 – 300 leiDirectia Generala de Urbanism, Biroul Banca de Date Urbane
13Taxa pentru eliberarea PAT format A1 – in regim Normal100 leiDirectia Generala de Urbanism, Biroul Banca de Date Urbane
14Taxa pentru eliberarea PAT format A1 – tn regim de Urgenta200 leiDirectia Generala de Urbanism Biroul Banca de Date Urbane
15Taxa pentru eliberarea Procesului-Verbal de Vecinatatipana la 1000 mp inclusiv – 100 leiDirectia Generala de Urbanism, Biroul Banca de Date Urbane
peste 1000 mp – 100 lei + 1leu/mp pentru fiecare mp ce depaseste 1000 mp.
17Taxa pentru eliberarea Adeverintei de Teren intravilan si Adeverintei Teritoriu Administrativ -in regim de Urgenta100 leiDirectia Generala de Urbanism, Biroul Banca de Date Urbane
50Taxa pentru Reglementarea Regimului de Inaltime al constructiilor – in regim de Urgenta2000 leiDirectia Generala de Urbanism, Biroul Banca de Date Urbane
25Taxa pentru eliberarea copiei conforme a Autorizatiei de Transport244 leiDirectia Generala D.P.P.R.U
28Taxa pentru eliberarea unui duplicat al Autorizatiei de Dispecerat Taxi250 leiDirectia Generala D.P.P.R.U
30Taxa pentru eliberarea Avizului pentru Aplicarea de Inscrisuri si Simboluri care reprezinta publicitate pt terti pe autovehicule ce efectueaza serviciul de transport public de pers in regim de taxi/inchiriere50 lei/autovehicul/anDirectia Generala D.P.P.R.U
31

 

 

Taxa pentru eliberarea copiei conforme cu Certificatul de Inregistrare la Registrul Comertului, pt transport public de persoane in regim de inchiriere (serviciul de inchiriere)244 leiDirectia Generala D.P.P.R.U

In situatia in care se va solicita prestarea unui serviciu aferent taxelor eliminate din tabelul de mai sus, acesta va fi prestat gratuit, cu exceptia serviciului aferent taxei pentru cazare la Vila Bistra, serviciu care nu va mai fi prestat in 2022 avand in vedere conditiile precare de cazare.

Pentru anul 2022 s-a propus reintroducerea taxei speciale “Taxa pentru Promovarea Turistica a Municipiului Timisoara”, raportat la evenimentul Timisoara – Capitala Europeana a Culturii 2023.5.5. “Taxa speciala pentru salubrizare”, prevazuta pentru anul 2021 nu este inclusa in proiectul de hotarare privind impozitele si taxele locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2022, urmand a face obiectul unui proiect de hotarare distinct, care va fi promovat de Serviciul Managementul Deseurilor si Salubritate. (I.P.)

Leave a Reply