Directia Finantelor Publice Timisoara: 1 noiembrie 2021, termenul limita pentru depunerea documentelor necesare acordarii de imprumuturi Unitatilor Adminstrativ Teritoriale (P)

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara aduce la cunostinta unitatilor administrativ-teritoriale ca pot solicita, inclusiv pentru asociatiile de dezvoltare intercomunitare, de la Ministerul Finantelor, in cursul anului 2021, incepand cu data intrarii in vigoare Ordonantei de urgenta nr. 83/28.07.2021, prin derogare de la prevederile art.61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 630.000 mii lei.


Sumele contractate pot fi utilizate pentru:

asigurarea refinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana si de la donatori europeni in cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor;
– asigurarea cofinantarii proiectelor finantate din programe nationale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor;
– asigurarea finantariiinvestitiilor publice locale;

Sumele acordate cu titlu de imprumut din veniturile din privatizare contractate de unitatile administrativ-teritoriale, pot fi utilizate cu respectarea destinatiilor prevazute.

Reiteram faptul ca unitatile administrativ teritoriale pot contracta imprumuturile prevazute numai cu avizul Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, prevazuta la art.61 alin.(3) din Legea 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si numai daca la data depunerii documentatiei nu prezinta restante la imprumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.

Termenul limita de depunere la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara, respectiv la Administratiile judetene ale finantelor publice din subordine, a documentelor pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale este 01 noiembrie 2021.

Prin Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1040/18.09.2021, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.803/2021, au fost aprobate Normele Metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale din Trezoreria Statului.

In actul normativ se regasesc conditiile si criteriile de acordare a imprumutului, documentele si formularele (anexele 1÷15) in baza carora se acorda imprumutul, precum si documentele ce stau la baza obtinerii avizului Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale.

Actul normativ poate fi vizualizat si pe site-ul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timisoara,www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara,- Secţiunea “Informaţii de interes public”. (I.P.)

 

Leave a Reply