ALERTA! Lista noilor restrictii care se aplica de luni, in Romania. Accesul in institutiile publice, doar cu certificat verde, nuntile si botezurile, interzise, scolile si gradinitele, inchise, orarul magazinelor, pana la ora 21, carantina de noapte

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat Hotararea numarul 91 privind stabilirea unor masuri suplimentare in scopul gestionarii riscului de sanatatea publica cauzat de numarul mare de infectari cu virusul SARS-CoV-2, prin care se propune:


 • interzicerea, pentru o perioada de 30 zile, circulatiei persoanelor in afara locuintei/gospodariei in intervalul orar 22,00-05,00, cu anumite exceptii;

 • interzicerea, pentru o perioada de 30 zile, desfasurarii activitatii operatorilor economici care activeaza in domeniul comertului/prestarilor de servicii in spatii inchise si/sau deschise, in intervalul orar 21,00-05,00;

 • activitatea restaurantelor, cafenelelor etc. in interiorul cladirilor si la terase sa fie permisa pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului, in intervalul orar 05,00-21,00;

 • interzicerea activitatii in baruri, cluburi si discoteci pentru o perioada de 30 zile, precum si organizarea si desfasurarea evenimentelor private (nunti, botezuri, mese festive etc.), a concertelor si spectacolelor;

 • interzicerea participarii spectatorilor la competitiile sportive;

 • accesul la toate activitatile si evenimentele organizate in perioada de 30 de zile conform prezentei hotarari, sa fie permis doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boala;

 • organizarea programului de lucru in regim de telemunca sau munca la domiciliu pentru cel putin 50% din angajati;

 • accesul vizitatorilor in toate institutiile publice centrale si locale, operatorilor economici, care functioneaza in cladiri de birouri private, sa fie permis doar persoanelor care fac dovada vaccinarii, trecerii prin boala in ultimele 180 de zile sau testarii;

 • abilitarea Ministerul Educatiei in vederea emiterii ordinului de ministru privind modificarea structurii anului scolar 2021-2022;

 • instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, in toate spatiile publice inchise si deschise, precum si la locul de munca si in mijloacele de transport in comun. (I.P.)

Iata Hotararea CNSU numarul 91.

H O T A R A R E

91 din 22.10.2021

privind stabilirea unor masuri suplimentare in scopul gestionarii riscului de sanatatea publica cauzat de numarul mare de infectari cu virusul SARS-CoV-2

 Avand in vedere analiza factorilor de risc privind managementul situatiei de urgenta generata de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul Romaniei la data de 20.10.2021, realizata la nivelul Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei, precum si propunerile formulate in cadrul sedintei de lucru organizate in data de 20.10.2021 la nivelul Presedintiei Romaniei,

luand in considerare cresterea exponentiala a numarului de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 care a determinat supraaglomerarea unitatilor sanitare si in special a unitatilor de primiri urgente si sectiilor de terapie intensiva cu pacienti ce au dezvoltat forme severe sau grave si care necesita suport respirator invaziv sau neinvaziv,

tinand cont de masurile deja intreprinse la nivel national pentru relocarea stocurilor de echipamente din dotarea Companiei Nationale UNIFARM S.A. in cadrul stocurilor de urgenta si distribuirea lor catre unitatile sanitare, limitarea internarilor si interventiilor medicale ce nu reprezinta urgente de sanatate si transformarea unor unitati sanitare in spitale dedicate tratamentului bolnavilor de COVID-19,

in considerarea demersurilor privind solicitarea de asistenta internationala prin intermediul Mecanismului de Protectie Civila al Uniunii Europene in vederea asigurarii medicatiei si materialelor necesare pentru tratarea pacientilor cu forme critice si severe de COVID-19, referitoare la transferul, pe baza acordului bilateral, a unor pacienti infectati in spitale din Ungaria, precum si la utilizarea de echipe medicale internationale in cadrul unitatilor sanitare cu deficit de personal,

raportat la necesitatea mentinerii conditiilor socio – economice necesare desfasurarii activitatilor specifice economiei nationale concomitent cu realizarea unui nivel de alerta adecvat la nivelul componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta,

in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) si art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 5, art. 8, art. 9 alin. (1), art. 17, art. 38 alin. 1^5, art. 43 alin. (1), art. 44 si art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 2 si art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, functionarea si componenta Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare,

 Comitetul National pentru Situatii de Urgenta adopta prezenta

HOTARARE:

(1) Se propune interzicerea circulatiei persoanelor in afara locuintei/gospodariei, in intervalul orar 22,00-05,00, indiferent de rata de incidenta cumulata la 14 zile, pentru o perioada de 30 zile, cu urmatoarele exceptii:

 1. deplasarea persoanelor care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2;
 2. deplasarea persoanelor in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;
 3. deplasarea persoanelor pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, precum si pentru achizitionarea de medicamente;
 4. deplasari ale persoanelor in afara localitatilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, si care pot fi dovedite prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei;
 5. deplasarea persoanelor din motive justificate, precum vaccinarea, ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori decesul unui membru de familie;

(2) Pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, prevazut la alin. (1) lit. a), persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19, pe suport hartie sau in format electronic, iar in cazul cetatenilor straini si apatrizi definiti potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitara din afara Romaniei unde a fost administrat vaccinul sau, dupa caz, a documentului care atesta trecerea, prezentat in limba tarii respective si in limba engleza sau prezentat in limba romana.

(3) Pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, prevazut la alin. (1) lit. b), persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator ori o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.

(4) Pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, prevazut la alin. (1) lit. c)-e), persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil care trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei/gospodariei, motivul deplasarii, data completarii si semnatura.

 • (1) Se propune interzicerea desfasurarii activitatii operatorilor economici care activeaza in domeniul comertului/prestarilor de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, indiferent de rata de incidenta cumulata la 14 zile, pentru o perioada de 30 zile, in intervalul orar 21,00-05,00. Intre orele 21,00-05,00, operatorii economici pot activa doar in relatia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(2) Masura prevazuta la alin. (1) se aplica si activitatilor sau evenimentelor organizate si desfasurate de persoanele fizice, operatorii economici, institutiile publice in urmatoarele domenii:

 1. institutii muzeale, biblioteci, librarii, cinematografe, studiouri de productie de film si audiovizuala, institutii de spectacole si/sau concerte, scoli populare de arta si meserii, organizate si desfasurate in spatii inchise sau deschise;
 2. sali de sport si/sau fitness;
 3. jocuri de noroc;
 4. piscine interioare;
 5. locuri de joaca pentru copii;
 6. sali de jocuri;
 7. targuri, balciuri, talciocuri.

(3) Activitatea cu publicul a operatorilor economici prevazuti la alin. (1) care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor, cafenelelor, etc., in interiorul cladirilor, precum si la terase este permisa pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului, in intervalul orar 05,00-21,00.

(4) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care activeaza in domeniul comertului/prestarilor de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, prevazuti la alin. (1), cu exceptia celor prevazuti la alin. (3), se desfasoara pana la capacitatea maxima a spatiului, in intervalul orar 05,00-21,00.

(5) Organizarea si desfasurarea activitatilor prevazute la alin. (2) este permisa, in intervalul orar 05,00-21,00, pana la 30% din capacitatea maxima a spatiului.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), (2), (3) si (4), unitatile farmaceutice, benzinariile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum si operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane si rutier de marfuri isi pot desfasura activitatea in regim normal de munca, cu respectarea normelor de protectie sanitara.

 • (1) Se propune interzicerea activitatii in baruri, cluburi si discoteci.

(2) Se propune interzicerea, pentru o perioada de 30 zile, a organizarii si desfasurarii evenimentelor private (nunti, botezuri, mese festive etc.), cursurilor de instruire, workshop-urilor si conferintelor, precum si a concertelor si spectacolelor organizate in alte spatii deschise sau inchise cu exceptia celor special destinate care apartin institutiilor de spectacole si/sau concerte.

(3) Se propune ca, pentru o perioada de 30 zile, competitiile sportive sa poata fi organizate si desfasurate pe teritoriul Romaniei fara participarea spectatorilor.

(4) Se propune ca, pentru o perioada de 30 zile, mitingurile si demonstratiile sa poata fi organizate cu participarea a cel mult 100 de persoane si doar daca toti participantii sunt persoane vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2.

(5) Se propune ca activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor si rugaciunilor colective, sa se desfasoare in interiorul si/sau in afara lacasurilor de cult cu asigurarea unei suprafete de 2 mp pentru fiecare persoana si purtarea mastii de protectie.

(6) Se propune ca activitatile recreative si sportive sa poata fi desfasurate in aer liber cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc impreuna si doar daca toti participantii sunt persoane vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2.

 • (1) Se propune ca accesul la toate activitatile si evenimentele organizate in perioada de 30 de zile pentru care se propun masurile din prezenta hotarare, precum si accesul in cadrul centrelor comerciale, unitatilor de cazare, restaurantelor, cafenelelor sau altor unitati de alimentatie publica in care se pot consuma produse alimentare sau bauturi alcoolice sau nealcoolice comercializate, sa fie permis doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boala si care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2.

(2) De la obligatia prevazuta la alin. (1) referitoare la accesul controlat sunt exceptate activitatile religioase precum si cele din unitatile de alimentatie publica in care doar se comercializeaza produsele alimentare si bauturile alcoolice sau nealcoolice dispuse in afara centrelor comerciale, targurile, balciurile si talciocurile.

(3) Obligatia de vaccinarea sau trecere prin boala impusa pentru participarea la activitatile si evenimentele prevazute la art. 3 sau pentru acces in incinta centrelor comerciale, unitatilor de cazare, restaurantelor, cafenelelor sau altor unitati de alimentatie publica in care se pot consuma produse alimentare sau bauturi alcoolice sau nealcoolice comercializate, nu se aplica copiilor care au varsta mai mica sau egala cu 12 ani daca sunt insotiti de un adult vaccinat sau trecut prin boala.

 • (1) Se propune ca angajatorii din sistemul privat, autoritatile si institutiile publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si regiile autonome, societatile nationale, companiile nationale si societatile la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala sa organizeze programul de lucru in regim de telemunca sau munca la domiciliu pentru cel putin 50% din angajati, acolo unde specificul activitatii permite aceasta modalitate de desfasurare a muncii.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se propune ca in situatia in care nu se poate desfasura activitatea in regim de telemunca sau munca la domiciliu, aceasta sa se organizeze si desfasoare in schimburi, cu respectarea strica a masurilor de protectie sanitara.

(3) In cazul in care angajatorii nu pot organiza activitatea in conditiile alin. (1) sau (2) se propune intensificarea verificarilor privind respectarea masurilor de prevenire si combatere a virusului SARS-CoV-2.

 • (1) Se propune ca accesul tuturor persoanelor, cu exceptia angajatilor, in incintele institutiilor publice centrale si locale, regiilor autonome si operatoriilor economici cu capital public, sa fie permis doar persoanelor care fac dovada vaccinarii, trecerii prin boala in ultimele 180 de zile sau testarii, cu obligatia de a verifica la intrarea in locatie, prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19 care va fi scanat de personalul propriu, iar in cazul cetatenilor straini si apatrizi definiti potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitara din afara Romaniei unde a fost administrat vaccinul sau, dupa caz, a documentului care atesta trecerea prin boala sau rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, prezentat in limba tarii respective si in limba engleza sau in limba romana.

(2) Se propune ca prevederile alin. (1) sa se aplice si pentru operatorii economici care functioneaza in cladiri de birouri private in care isi desfasoara activitatea cel putin 50 de persoane simultan.

(3) Institutiile publice si operatorii economici prevazuti la alin. (1), vor intreprinde masurile necesare pentru asigurarea accesului cetatenilor la serviciile publice oferite, in situatii urgente (certificat de deces, certificat de nastere, etc.) si persoanelor care nu fac dovada vaccinarii, trecerii prin boala sau testarii, prin organizarea activitatii in mediul on-line, in spatii deschise, la ghisee dispuse direct in exteriorul cladirilor sau in orice alte conditii care sa asigure respectarea masurilor de prevenire a raspandirii SARS-CoV-2.

(4) Se propune reglementarea accesului angajatilor in toate sediile institutiilor publice centrale si locale, regiilor autonome si operatorii economici cu capital public, precum si in cladiri de birouri private in care isi desfasoara activitatea cel putin 50 de persoane simultan, prin limitarea acestuia doar la persoanele care fac dovada vaccinarii, trecerii prin boala in ultimele 180 de zile sau testarii.

(5) Obligatia de vaccinarea sau trecere prin boala impusa pentru permiterea accesului in incintele institutiilor publice centrale si locale, regiilor autonome si operatoriilor economici cu capital public, sau in cladirile de birouri private in care isi desfasoara activitatea cel putin 50 de persoane simultan, nu se aplica copiilor care au varsta mai mica sau egala cu 12 ani daca sunt insotiti de un adult vaccinat sau trecut prin boala.

 • (1) Se abiliteaza Ministerul Educatiei in vederea emiterii ordinului de ministru pentru acordarea unei vacante suplimentare de doua saptamani pentru invatamant prescolar, primar, gimnazial, liceal, profesional si postliceal in perioada 25.10.2021-05.11.2021, precum si pentru stabilirea ulterioara, dar nu mai tarziu de data de 05.11.2021 a modificarilor privind structura anului scolar.

(2) Se propune emiterea de catre Ministerul Educatiei a unei instructiuni prin care sa se recomande institutiilor de invatamant superior din sistemul national de invatamant trecerea in online a tuturor activitatilor in perioada 25.10.2021-05.11.2021.

 • (1) Se suspenda activitatile care impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in toate unitatile de invatamant privat, inclusiv in cele cuprinse in Registrul special al organizatiilor furnizoare de educatie care organizeaza si desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati de invatamant corespunzatoare unui sistem educational din alta tara, pentru perioada 25.10.2021-05.11.2021.

(2) Se propune suspendarea activitatilor cu prezenta fizica la nivelul tuturor unitatilor sau operatorilor economici care desfasoara activitati tip after-school, in perioada 25.10.2021-05.11.2021.

 • (1) Se propune instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, in toate spatiile publice inchise si deschise, precum si la locul de munca si in mijloacele de transport in comun.

(2) Se excepteaza de la masura prevazuta la alin. (1), urmatoarele categorii de persoane:

 1. copiii cu varsta mai mica de 5 ani;
 2. persoanele care sunt singure in birou;
 3. prezentatorii TV si invitatii acestora, cu conditia respectarii distantei de 3 metri intre persoane;
 4. reprezentantii cultelor religioase, in timpul slujbelor, cu conditia respectarii distantei de 3 metri intre persoane;
 5. persoanele care desfasoara activitati fizice intense si/sau in conditii de munca solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescuta etc.) sau activitati sportive.
 • Masurile prevazute in prezenta hotarare produc efecte doar in situatia aprobarii lor prin acte normative ale Guvernului sau, dupa caz, ale conducatorilor ministerelor sau organelor administratiei publice centrale.
 • Prezenta hotarare se comunica tuturor componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta.2 thoughts on “ALERTA! Lista noilor restrictii care se aplica de luni, in Romania. Accesul in institutiile publice, doar cu certificat verde, nuntile si botezurile, interzise, scolile si gradinitele, inchise, orarul magazinelor, pana la ora 21, carantina de noapte

 1. Sunt restrictii anormale. Nici pe timp de razboi nu se impun asemenea restrictii.
  Pina cand faceti pe placul ticalosilor care au pornit nebunia asta?

Leave a Reply