Ce masuri anti-coronavirus au fost luate de instantele judecatoresti cu sediul in Timisoara? “Accesul justitiabililor in sala, permis doar la ora fixata pentru judecarea cauzei in care participa”

Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat implementartea unitara, la nivelul tuturor instantelor din Romania, a masurilor de prevenire a raspandirii infectiei cu coronavirus.


Interdictiile si recomandarile anuntate de CSM respecta Hotararea 6/09.03.2020 a Comitetului nationala pentru situatii de urgenta constituit la nivelul Guvernului Romaniei.

Iata lista celor 13 masuri (repere, cum sunt numite in hotararea CSM) ce vor trebui implementate si respectate de toate instantele din Timisoara, pana in data de 31 martie, inclusiv, lista care poarta semnatura presedintei CSM, Nicoleta Margareta Tint.

 • in cauzele aflate pe rol, se vor fixa ore pentru fiecare cauza in parte. La fixarea orelor, se va tine seama de alocarea unei perioade suficiente pentru aerisirea si igienizarea salilor de judecata;

 • la nivelul fiecarei instante, se va efectua o analiza pentru a fi stabilite cauzele care se vor judeca in perioada urmatoare;

 • in celelalte cauze, cu respectarea termenului rezonabil de solutionare, se va fixa primul termen de judecata incepand cu luna aprilie 2020;

 • aceste masuri nu sunt aplicabile in cauzele urgente, inclusiv in cauzele penale in care exista posibilitatea implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale;

 • in cauzele care vor fi judecate in perioada urmatoare, instantele vor proceda, in masura in care este posibil, la audierea in sistem videoconferinta sau sedinta nepublica;

 • accesul justitiabililor in incinta instantei va fi permis doar la ora fixata pentru judecarea cauzei in care participa;

 • instantele vor recomanda depunerea inscrisurilor la dosare prin e-amail sau fax, urmand ca originalele, daca vor fi solicitate, sa fie trimise prin posta;

 • in cazul persoanelor care nu au posibilitatea trimiterii online sau prin fax, instantele vor asigura depunerea personala, cu permiterea accesului in incinta instantei a maximum doua persoane concomitent;

 • primirea actelor de procedura se va efectua de persoanele desemnate, intr-un spatiu situat, in masura in care este posibil, cat mai aproape de intrarea in incinta instantei;

 • circuitul documentelor se va realiza astfel incat un numar cat mai redus de persoane sa fie implicat;

 • pentru persoanele care asigura desfasurarea activitatii la nivelul instantei, se vor lua masuri de protectie corespunzatoare, inclusiv prin prestarea activitatii de la domiciliu, cu acordul conducerii instantei si cu obligatia de a se prezenta de indata la sediul instantei, la solicitarea presedintelui instantei;

 • presedintii instantelor judecatoresti pot lua orice alte masuri le considera necesare, in scopul prevenirii transmiterii noului Coronavirus;

 • conducerea instantelor vor proceda la popularizarea masurilor dispuse.

De asemenea, pana in 31 martie 2020, se suspenda toate workshop-urile, conferintele, seminariile si orice alte intalniri profesionale la care urmeaza sa participe judecatorii si personalul auxiliar al instantelor judecatoresti. (G.I.)
Leave a Reply