Directia Finantelor Publice Timisoara: cererile privind eliberarea certificatelor de rezidenta fiscala si atestare a impozitului platit, publicate pe site-ul Agentiei, se pot transmite electronic (P)

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara aduce la cunostinta contribuabililor faptul ca pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, www.anaf.ro, la sectiunea „Servicii Online / Declaratii electronice / Descarcare declaratii”, a fost publicat formatul electronic al cererilor prevazute de Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevazute de art. 230 si 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuabilii persoane fizice si juridice pot transmite aceste formulare atat prin portalul www.e-guvernare.ro, cat si prin Spatiul Privat Virtual.
Totodata,  transmiterea certificatelor eliberate catre persoanele înregistrate în Spatiul Privat Virtual se va face de catre organele fiscale exclusiv electronic. (Compartimentul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media)
Leave a Reply