ANAF anunta ca 30 septembrie 2020 este termenul limita pana la care unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (P)

Potrivit rectificarii bugetare aprobata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 135/2020, au fost majorate sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata (TVA) pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor.


Din aceasta suma, 1.104.100 mii lei se aloca pentru  achitarea platilor restante inregistrate in contabilitatea unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, raportate potrivit legii la data de 30 iunie 2020 si rezultate din relatii, atat cu furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, furnizorii care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, cat si bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale sau bugetele fondurilor speciale  si are drept scop stingerea obligatiilor fiscale restante ale acestor entitati, evaluate la 30.06.2020.

Masura se aplica si in cazul in care furnizorii de bunuri, servicii si lucrari au de incasat sume restante de la furnizorii care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat si care, la data acordarii sumelor inregistreaza obligatii fiscale restante.

Pentru a beneficia de aceste sume, unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot  depune pana la data de 30 septembrie 2020, la  directiile generale regionale ale finantelor publice un dosar care sa cuprinda:

  • Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale;
  • Situatia obligatiilor de plata restante catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari si/sau catre furnizorii care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat si catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
  • Certificatele de atestare fiscala emise de organul fiscal, atat pentru unitatea/subdiviziunile administrativ-teritoriale/institutiile publice finantate integral sau partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale cat si pentru furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, respectiv furnizorii care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat si furnizorii de bunuri, servicii si lucrari care au de incasat sume restante de la furnizorii care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat;
  • Acordul incheiat pentru stingerea obligatiilor de plata/fiscale cu fiecare furnizor prin care acesta confirma faptul ca e de acord cu stingerea obligatiilor fiscale potrivit ordonantei.

Formularele necesare sunt prevazute in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2644/2020 pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 25 alin. (3)-(17) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri bugetare.

Foarte important de subliniat este faptul ca sumele destinate achitarii obligatiilor fiscale restante care fac obiectul cererii privind solicitarea de sume nu pot fi mai mari decat obligatiile de plata si obligatiile fiscale restante. (I.P.)

Leave a Reply