TIM CULTURA. Peste 230 de proiecte culturale au fost selectate de Consiliul Judetean Timis pentru finantare nerambursabila. VEZI lista evenimentelor care vor fi finantate cu aproape 4,5 milioane lei

232 de proiecte au trecut de filtrul comisiei de selectie si evaluare a programului Tim Cultura pentru a primi finantare nerambursabila de la Consiliul Judetean in 2021. Acestea au fost selectate dintr-un numar total de 310 proiecte depuse.


Urmatoarele trei zile sunt alocate eventualelor contestatii, urmand ca lista finala sa intre apoi la vot in plenul CJ Timis.

Comisia de selectie si evaluare a verificat daca au fost respectate prevederile legale privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, precum si prevederile Ghidului de eligibilitate aprobat prin hotarare a Consiliului Judetean.

Evaluarea s-a facut pe baze competitive, concurentiale, avand in vedere indeplinirea urmatoarelor conditii:

 • gradul de oportunitate al proiectului privind dezvoltarea unei vieti cultural – educative diversificate la nivelul judetului Timis;

 • calitatea artistica si originalitatea proiectului;

 • capacitatea financiara si operationala – solicitantul are experienta in management de proiect si capacitate de implementare;

 • metodologie – cat de coerent este proiectul, planificarea activitatilor este clara si realizabila;

 • gradul de impact al proiectului;

 • proiect derulat in mediul rural;

 • gradul de cofinantare al proiectului;

 • continuitatea actiunii – cate editii anterioare are proiectul.

In situatia in care un solicitant nu a efectuat cel putin una dintre actiunile pentru care a solicitat finantare, se va exclude de la finantare in cursul anului urmator. Pentru a fi selectata in vederea finantarii, o propunere a trebuit sa intruneasca un punctaj total de minim 60 de puncte. Au fost finantate ofertele culturale care intrunesc punctajul minim, alocarea sumelor facandu-se in limita bugetului disponibil la momentul aprobarii.

Suma alocata pentru Programul „Tim Cultura” este de 4.240 mii lei si 200 mii lei fondul pentru tineret, rezultand un total de 4.440 mii lei.

Lista cu proiectele depuse si punctajele obtinute este atasata este atasata acestui email sau poate fi consultata pe pagina www.timcultura.cjtimis.ro.

Comisia de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul Tim Cultura 2021 a avut urmatoarea componenta:

 • Vasile Ciurus  – presedinte al comisie evaluare, consilier presedinte;

 • Blaga Lucian – membru, consilier judetean;

 • Marius Cornea – membru, muzeograf Muzeul Banatului;

 • Nicoleta Vasi – membru, sef serviciu Biblioteca Judeteana Timis;

 • Remus Valungan – membru, sef serviciu Centrul de Cultura si Arta al Judetului Timis;

 • Lucian Varsandan – membru, manager Teatrul German de Stat Timisoara;

 • Afrodita Cionchin – membru, antreprenor cultural;

 • Daniela Cretu – membru, referent literar Teatrul de copii si Tineret Merlin;

 • Alexandra – Viviana Tecu – membru, consilier judetean. (I.P.)

Anexa la Procesul verbal al Comisiei – Proiecte finanțate în cadrul programului TIM CULTURA 2021 sortate
Leave a Reply