Directia Finantelor Publice Timisoara: 30 noiembrie, termenul limita de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale (P)

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara reaminteste operatorilor economici incadrati in categoria contribuabililor mici si mijlocii care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale (AMEF), ca termenul limita de conectare a acestora la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizate a datelor fiscale al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este 30 noiembrie 2021, conform art. 3 alin (1) lit. b) din Ordinul presedintelui ANAF nr. 435 / 25.03.2021.


Conectarea AMEF la sistemul informatic al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se realizeaza incepand cu data de 31.03.2021 in conformitate cu prevederile procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala aprobata prin OpANAF nr. 435/25.03.2021, avand ca efect renuntarea la anumite declaratii care se depun periodic de catre contribuabili si, implicit, la o simplificare a obligatiilor declarative.

Prin exceptie, operatorii economici incadrati in categoria contribuabililor mici si mijlocii care detin aparate de marcat electronice fiscale instalate in zone nedeservite de retele de comunicatii au obligatia de a informa Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu privire la aceasta situatie, prin depunerea declaratiei pe propria raspundere, prevazuta in anexa 2 la Ordinul nr. 435/2021 care se transmite organului fiscal exclusiv online prin completarea formularului F4110, pana la data de 30.11.2021.

Operatorii economici care depun aceasta declaratie isi vor indeplini obligatiile declarative privind datele fiscale inregistrate de aparatele de marcat electronice fiscale, cu respectarea prevederilor OpANAF nr. 627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevazute la art. 3  alin (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), dupa caz, respectiv cele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale, aprobate prin HG nr. 479/2003, catre ANAF.

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara recomanda operatorilor economici care detin aparate de marcat electronice fiscale inregistrarea in Spatiul Privat Virtual (SPV) pentru o comunicare facila cu autoritatile fiscale.

De asemenea, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara incurajeaza operatorii economici sa finalizeze din timp demersurile de conectare a AMEF, astfel incat sa se evite posibilele incidente generate de un numar ridicat de solicitari la sfarsitul perioadei, dar si eventualele sanctiuni contraventionale aferente neconectarii acestora la sistemul informatic al ANAF.

Informatii suplimentare se pot obtine:

  • Consultand „Ghidul cu privire la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF-ANAF” si a legislatiei aferente, disponibile pe site-ul Agentiei: www.anaf.ro, sectiunea Servicii Online – Aparate de marcat electronice fiscale (case de marcat);

  • Accesand direct link-ul:
    https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/reg_AMEF;

  • prin Formularul Unic de Contact aferent link-ului-
    https://www.anaf.ro/asistpublic/;

  • telefonic , apeland Call Center-ul de asistenta al ANAF, la nr. 031.403.91.60 la structurile de asistenta pentru contribuabili, din cadrul unitatilor fiscale teritoriale. (I.P.)

Leave a Reply