CCIA Timis, implicata in recalificarea fortei de munca din Regiunea Vest! 56 de angajati certificati in meseriile de contabil si cofetar-patiser (P)

In cursul lunii februarie, 56 de angajati din firme din Regiunea Vest vor fi certificati in meseriile de contabil (Cod C.O.R. 331302 – 120 ore) si cofetar-patiser Nivel 3 (Cod COR 751202 – 720 ore).


Examenele de evaluare a competentelor profesionale dobandite vor avea loc in 2 si respectiv 8 februarie a.c., in urma carora cursantii vor primi diplome avizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala din Judetul Timis.

Cursurile au fost derulate de CCIA Timis in calitate de partener coordonator al Proiectului “Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI in Regiunea Vest” avand ca obiectiv prioritar facilitarea accesului angajatilor la programe de formare profesionala care sa conduca la imbunatatirea statutului profesional si a conditiilor de munca si, in consecinta, la cresterea competitivitatii firmelor.

Proiectul a fost lansat in 19 decembrie 2019 si se va finaliza in 20 februarie 2022.

In intreaga perioada de implementare, CCIA Timis a indeplinit cu succes obiectivele asumate. Astfel, 160 de persoane cu contract individual de munca din cadrul IMM-urilor din Regiunea Vest care isi desfasoara activitatea in unul dintre sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC (Strategia Nationala pentru Competitivitate) si SNCDI (Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2021-2027) au participat la programe de formare profesionala de initiere, calificare/recalificare, perfectionare si specializare in meseriile: lucrator in comert, cofetar-patiser, responsabil de mediu, expert accesare fonduri europene si contabil.

Efectul pozitiv, pe termen lung, urmarit prin atingerea obiectivelor proiectului, consta in crearea unei mase critice in populatia angajata din Regiunea Vest calificata, perfectionata si specializata care sa asigure, in perioada post implementare, un climat concurential potrivit obiectivelor de dezvoltare regionala asumate si o preocupare reala pentru dezvoltarea personala si a unei atitudini pozitive fata de munca.

Reamintim ca proiectul este finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 3: “Locuri de munca pentru toti” si derulat de CCIA Timis in parteneriat cu Universitatea Politehnica Timisoara si Expert Consulting SRL.

Informatii suplimentare la tel: 0732-185.285, e-mail: office@cciat.ro, Daiana Mirela BUZATU – Manager de proiect.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 (I.P.)

Leave a Reply