ANAF: 25 iunie – termenul de depunere a declaratiilor D 100 si D 101 (P)

Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza contribuabilii persoane juridice ca, pe perioada aplicarii prevederilor art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor masuri fiscale de stimulare a mentinerii/ cresterii capitalurilor proprii, precum si pentru completarea unor acte normative, termenele pentru depunerea declaratiilor sunt cele prevazute la art. I alin. (13) din acest act normativ si anume:


pentru contribuabilii platitori de impozit pe profit, prin derogare de la prevederile art. 41 si 42 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declaratiei anuale  privind impozitul pe profit (formular 101 – Declaratie privind impozitul pe profit) si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este pana la data de 25 iunie inclusiv a anului urmator, iar pentru contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin.(5) din Codul fiscal pana la data de 25 a celei de-a sasea luni, inclusiv, de la inchiderea anului fiscal modificat;

pentru contribuabilii platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, prin derogare de la prevederile art. 56 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declaratiei aferente trimestrului IV (formular 100 – Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat) si plata impozitului aferent acestui trimestru este pana la data de 25 iunie inclusiv a anului urmator;

pentru platitorii de impozit specific unor activitati, prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, cu completarile ulterioare, termenul pentru depunerea declaraþiei aferente semestrului II (formular 100 – Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat) si plata impozitului aferent acestui semestru este pana la data de 25 iunie inclusiv a anului urmator.

Potrivit prevederilor art. I alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 153/2020, nu intra sub incidenta prevederilor acestui articol contribuabilii pentru care reglementarile contabile sunt emise de Banca Nationala a Romaniei, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Contribuabilii pot solicita asistenta cu privire la modul de completare si de depunere a declaratiilor fiscale prin Formularul de Contact (disponibil la link-ul https://www.anaf.ro/asistpublic/) sau prin apelarea Call-Center-ului la nr. de telefon +4 031.403.91.60. (ANAF – Serviciul comunicare, relatii publice si mass media)

Leave a Reply