Onorariile avocatiale din oficiu se majoreaza, de la 1 octombrie 2022. VEZI care sunt noile tarife, convenite de Ministerul Justitiei, UNBR si Inalta Curte de Casatie si Justitie

Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania au semnat, la data de 17 iunie 2022, Protocolul tripartit privind onorariile avocatiale din oficiu. Intelegerea intra in vigoare la data de 1 octombrie 2022.


Potrivit unui comunicat al UNBR, prin protocol se stabilesc cuantumul si modalitatea de plata a:

 • onorariilor cuvenite avocatilor pentru prestatiile avocatiale de asistenta juridica sau, dupa caz, judiciara si/sau reprezentare in fata instantelor judecatoresti sau a altor autoritati cu atributii jurisdictionale, in materie penala, in materie civila, in cadrul sistemului de ajutor public judiciar, in procedurile de cooperare judiciara internationala in materie penala;
 • onorariilor cuvenite avocatilor pentru prestatiile de asistenta avocatiala extrajudiciara, in cadrul sistemului de ajutor public judiciar;
 • onorariilor cuvenite avocatilor pentru prestatiile de asistenta judiciara si reprezentare in cauzele privind accesul international la justitie in materie civila, inclusiv in ceea ce priveste aplicarea Conventiei privind obtinerea pensiei de intretinere in strainatate, incheiata la New York la 20 iunie 1956, la care Romania a aderat prin Legea nr.26/1991, a Legii nr.36/2012 privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor regulamente si decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum si instrumente de drept international privat in domeniul obligatiilor de intretinere si a Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Conventiei asupra aspectelor civile ale rapirii internationale de copii, adoptata la Haga la 25 octombrie 1980, la care Romania a aderat prin Legea nr. 100/1992, republicata;
 • onorariilor cuvenite avocatilor pentru prestatiile extrajudiciare si/sau de asistenta judiciara si reprezentare in cauzele in care legi speciale prevad acest drept (referitoare la drepturile recunoscute prin lege pentru situatiile impuse de statutul de azilanti, persoane cu dizabilitati, revolutionari etc.) sau in care prevederile conventiilor la care Romania este parte impun acest lucru.

Valoarea onorariilor care se cuvin avocatilor pentru acordarea asistentei juridice a suspectului, inculpatului sau a condamnatului – cand aceasta este obligatorie sau in situatia in care  suspectul, inculpatul, persoana vatamata, partea civila sau partea responsabila civilmente nu si-ar putea face singura apararea, precum si in alte cazuri prevazute de lege in care se impune desemnarea unui avocat din oficiu – sunt urmatoarele:

 • 680 lei pentru asistenta juridica a suspectului sau inculpatului in cursul urmaririi penale, 680 lei pentru asistenta juridica a inculpatului in cadrul procedurii de camera preliminara-si 942 lei pentru asistenta juridica a inculpatului in cursul judecatii, separat pe fiecare faza procesuala;
 • 942 lei pentru asistenta juridica a fiecarui suspect sau inculpat in cursul urmaririi penale, 863 lei pentru asistenta juridica a fiecarui inculpat in cadrul procedurii de camera preliminara si 942 lei pentru asistenta juridica a fiecarui inculpat in cursul judecatii, separat pe fiecare faza procesuala atunci cand cel putin doua persoane au calitatea de suspect sau inculpat in cauza;
 • 230 lei pentru asistenta juridica a fiecarui suspect sau inculpat in cursul urmaririi penale, 601 lei pentru asistenta juridica a fiecarui inculpat in cadrul procedurii de camera preliminara si 1.360 lei pentru asistenta juridica a fiecarui inculpat in cursul judecatii, separat pe fiecare faza procesuala – atunci cand cel putin cinci persoane au calitatea de suspect sau inculpat in cauza;
 • 510 lei pentru asistenta juridica sau reprezentarea in cursul urmaririi penale, a procedurii de camera preliminara sau in cursul judecatii a persoanei vatamate, partii civile sau partii responsabile civilmente. Acest onorariu se acorda cumulat pentru fiecare persoana vatamata, parte civila sau parte responsabila civilmente, in cazul in care una sau mai multe persoane au calitatea de persoana vatamata, parte civila sau parte responsabila civilmente. Atunci cand in cauza exista mai mult de cinci astfel de parti cu aceeasi calitate instanta trebuie sa acorde un onorariu cumulat, in mod rezonabil, in functie de complexitatea cauzei, acesta neputand fi mai mare de 26.153 lei, indiferent de numarul persoanelor reprezentate sau asistate (5 parti*510 lei/parte=2.550 lei, peste 6 parti – 2.550 lei+26 lei pentru fiecare parte);
 • 680 lei pentru asistenta juridica acordata in caile extraordinare de atac (contestatie in anulare, recursul in casatie, revizuire, redeschidere proces penal, conform Titlului III, Capitolul V din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, in continuare C.p.p.);
 • 340 lei pentru asistenta juridica acordata in cazul cererii de revocare a amanarii aplicarii pedepsei, a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, a contestatiei la executare, a cererilor de intrerupere sau amanare a executarii pedepsei inchisorii sau detentiunii pe viata;
 • 601 lei pentru asistenta juridica in procedura de incheiere a acordului de recunoastere a vinovatiei (art.480, 484 C.p.p.);
 • 340 lei pentru asistenta juridica in procedura de solutionare a contestatiei cu privire la durata procesului [art.4884 alin. (2) C.p.p.];
 • 601 lei pentru asistenta juridica a condamnatului in procedura de inlocuire a pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii [art.586 alin. (3) C.p.p.];
 • 340 lei pentru asistenta juridica a inculpatului arestat in procedura de efectuare a comisiei rogatorii [art. 200 alin. (8) C.p.p.] ori pentru asistarea martorului in cursul urmaririi penale, in conditiile legii;
 • 340 lei pentru asistenta juridica acordata in alte cazuri decat cele mentionate anterior, la solicitarea organelor de urmarire penala, a judecatorului de camera preliminara, a instantelor de judecata sau a locurilor de detentie, in conditiile legii penale.

Onorariile cuvenite avocatilor pentru asistenta juridica acordata potrivit prevederilor alin. (1), se acorda o singura data:

 • prin ordonanta, rechizitoriu sau acord de recunoastere a vinovatiei, pentru intreaga durata a urmaririi penale;
 • prin hotarare, in cursul fazei de camera preliminara sau a celei de judecata, separat pentru fiecare grad de jurisdictie.

Onorariile stabilite potrivit alin. (1) se majoreaza cu 100% in cazurile in care asistenta juridica din oficiu este asigurata intre orele 20-08 ori in zilele nelucratoare sau sarbatorile legale.

Documentul convenit intre MJ, PG si UNBR poate fi consultat la aceasta adresa.

(Impact Press)

Leave a Reply