CCIA Timis avizeaza existenta cazurilor de forta majora. Fermierii din Timis se pot exonera de la indeplinirea obligatiilor contractuale

Potrivit Legii camerelor de comert din Romania nr.335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, camerele de comert elibereaza, la cerere, pentru comercianti, pe baza de documentatie, AVIZE DE EXISTENTA A CAZULUI DE FORTA MAJORA.


In actualul context climatologic in care “75% din tara este afectata de diverse faze ale secetei pedologice” – conform declaratiei Ministrului Mediului, producatorii agricoli din judetul Timis care nu isi mai pot onora obligatiile contractuale ca urmare a instaurarii fenomenului de seceta excesiva complexa (seceta pedologica) se pot exonera de la indeplinirea respectivelor obligatii potrivit art.1351 alin.2 Cod Civil.

Astfel, forta majora semnifica ,,orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil’’, intervenit dupa nasterea obligatiei care face imposibila executarea acesteia si care inlatura raspunderea debitorului fata de creditor.

Asa fiind, lipsa precipitatiilor pe o perioada mai lunga de timp si cresterea evapotranspiratiei conduc la scaderea continutului de apa al solului sub capacitatea de camp pana sub nivelul punctului de ofilire, mentinandu-se doar formele inaccesibile pentru plante (seceta pedologica – sub 300 m³/ha), iar arsita – scaderea umiditatii relative a aerului pana la 20 – 40 % – determina o transpiratie excesiva a plantelor, instalandu-se astfel seceta atmosferica.

Solicitantul care doreste eliberarea unui aviz de atestare a cazului de forta majora se poate adresa cu o cerere scrisa catre CCIAT, prezentand:

  • contractul care contine clauza din care rezulta obligatia de a livra o anumita cantitate de cereale din productia anului curent recoltata de pe o anumita parcela/parcele (afectate de fenomenul de seceta pedologica) pentru a nu veni in conflict cu prevederile art. 1634, alin. 6, Cod Civil;

  • ce masuri a dispus pentru limitarea consecintelor efectelor cazului de forta majora; clauza de forta majora stipulata in cuprinsul contractului;

  • proces verbal/raport operativ emis de unitatea administrativ teritoriala in a carei circumscriptie se afla parcelele in cauza si contrasemnat de reprezentanti ai Directiei pentru Agricultura Judeteana Timis in care este consemnat gradul de afectare al productiei respective;

  • proces verbal/raport emis de Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului Judetean pentru situatii de urgenta (conform Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene meteorologice periculoase avand ca efect producerea secetei pedologice aprobat prin Ordinul nr.97/63/2020);

  • opinia/raportul de specialitate a Oficiului pentru Studii Pedologice si Agrochimice Timisoara; unde si cand a fost localizat cazul de forta majora; ce efecte a produs; cu ce consecinte fizice si valorice si cum se justifica acestea; planse fotografice.

De asemenea, se va preciza unde si la ce foloseste avizul de existenta a cazului de forta majora pe care l-a solicitat.

Informatii suplimentare la tel. 0372.185.287, e-mail: mvasiu@cciat.ro, Madalin Vasiu – Director Departament Juridic. (I.P.)

Leave a Reply