ANAF publica prima lista a contribuabililor persoane juridice care nu au obligatii restante la bugetul de stat. VEZI lista (P)

ANAF publica pe portalul propriu prima lista a contribuabililor persoane juridice care nu au obligatii restante la bugetul de stat, aferenta trimestrului III al anului curent. Lista cuprinde un numar de 571.300 de contribuabili persoane juridice care si-au declarat si achitat la scadenta obligatiile fiscale de plata si care nu figureaza in evidentele fiscale cu obligatii bugetare restante.
Lista cuprinde denumirea contribuabilului si codul de identificare fiscala si este ordonata alfabetic. Totodată, exista optiunea interogarii punctuale a informatiilor despre fiecare contribuabil, dupa denumirea acestuia.
Conform procedurii de publicare, conditiile ce trebuie indeplinite cumulativ de catre contribuabili la intocmirea listei sunt:
– sunt depuse pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale, toate declaratiile fiscale potrivit vectorului fiscal pana la intocmirea listei. Aceasta conditie se considera indeplinita si in cazul in care, pentru perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscale, obligatiile fiscale au fost stabilite prin decizie, de catre organul fiscal;
– au achitat la scadenta/termenul de plata prevazut de lege obligatiile principale si accesoriile in trimestrul pentru care se realizeaza publicarea listei;
– nu inregistreaza obligatii bugetare restante la data intocmirii listei.
De asemenea, in categoria contribuabililor care sunt cuprinsi in lista fac parte si contribuabilii care se incadreaza in situatiile prevazute la art. 157 alin (2) și (3) din Codul de procedura fiscala, inclusiv cei care beneficiaza de inlesniri la plata, acordate potrivit legii, si care se afla in derulare.
In categoria contribuabililor care nu fac obiectul publicarii sunt cuprinsi contribuabilii care au fost declarati inactivi temporar de catre Registrul Comertului sau care au fost declarati inactivi potrivit dispozițiilor din art. 92 din Legea nr. 207/2015 cu modificările si completarile ulterioare.
ANAF va publica lista contribuabililor persoane juridice care nu inregistreaza obligatii restante, trimestrial, pana in ultima zi a primei luni din trimestrul urmator celui de raportare.
Lista poate fi vizualizata pe www.anaf.ro/ Servicii online/ Lista contribuabililor fara obligatii restante, la acest link https://www.anaf.ro/restante/listaalba.xhtml.
(Impact Press)

Leave a Reply