Directia Finantelor Publice Timisoara: Care sunt obligatiile operatorilor economici care folosesc aparate de marcat electronice fiscale

Tinand cont de numarul mare de contribuabili, utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale (AMEF) care nu au asigurat conectarea la distanta a AMEF in vederea transmiterii de date fiscale catre Sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare al ANAF, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice atentioneaza utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale (AMEF) in privinta respectarii acestei obligatii.


Operatorii economici care detin AMEF au si obligatia depunerii urmatoarele declaratii fiscale, in functie de situatie:

➢ Notificarea privind situatia aparatului de marcat electronic fiscal – F4105, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data aparitiei uneia dintre urmatoarele situatii: schimbarea locului de utilizare a aparatului intre puncte de lucru ale aceluiasi operator economic, furtul, disparitia sau distrugerea AMEF, instrainarea AMEF, inchiderea  punctului de lucru, lichidarea, dizolvarea, fuziunea, divizarea societatii, incetarea activitatii sau alte situatii similare;
➢  Declaratia privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate – F4109, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare lunii in care AMEF nu au fost utilizate in nicio zi;
➢  Declaratia pe propria raspundere prin care utilizatorul declara ca utilizeaza aparatul de marcat electronic fiscal instalat in zone nedeservite de retele de comunicatii electronice – F4110, in termen de 2 zile lucratoare de la data instalarii AMEF. Acesti utilizatori trebuie sa-si indeplineasca in continuare obligatiile declarative privind transmiterea datelor fiscale inregistrate de AMEF, prin depunerea declaratiei A4200 sau, in cazul neutilizarii AMEF in nicio zi din luna, a Formularului 4109 „Declaratie privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate”.

In acord cu cele de mai sus, in cursul anului 2022, Administratiile judetene ale finantelor publice din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timisoara a notificat, in mod repetat, contribuabilii care nu si-au indeplinit obligatia conectarii la distanta a AMEF in vederea transmiterii de date fiscale catre Sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare al ANAF.

Mentionam ca nerespectarea obligatiei de a asigura conectarea la distanta a AMEF constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 8.000 si 10.000 lei, in conformitate cu prevederile art. 10 lit. ff), coroborate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. j), din OUG nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe site-ul www.anaf.ro contribuabilii pot gasi mai multe informatii cu privire la obligatia si modalitatea de realizare a conectarii aparatelor de marcat electronice fiscale (Ghidul de conectare a caselor de marcat, Ordinul 435/2021 etc), accesand https://www.anaf.ro.

Compartimentul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media

Leave a Reply