Reguli noi pentru desfasurarea controalelor fiscale. VEZI ce nu mai au voie sa faca inspectorii ANAF

Regulile pentru controlul fiscal se schimba odata cu intrarea in vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 188/2022, prin care se modifica si se completeaza Codul de procedura fiscala, adoptata in contextul reformei administratiei fiscale din Romania.


Noile prevederi, care vizeaza in principal derularea controalelor fiscale, au drept scop eficientizarea activitatii de control, prin concentrarea pe zonele veritabile de risc fiscal si pe efectuarea verificarilor preponderent de la distanta, in detrimentul inspectiilor fiscale exhaustive sau cvasi-exhaustive utilizate majoritar in prezent.

De asemenea, ordonanta contine masuri de imbunatatire a comunicarii intre fisc si contribuabil si, nu in ultimul rand, de incurajare a conformarii voluntare, arata intr-un material Bogdan Marculet, Senior Managing Associate, si Stefan Mihartescu, Managing Associate, Reff & Asociatii | Deloitte Legal.

Organul fiscal poate fi obligat sa puna la dispozitia contribuabilului dosarul administrativ al actiunii de control fiscal

Definitiile dosarului fiscal si dosarului administrativ al actiunii de control fiscal vor fi prevazute expres in Codul de procedura fiscala, pentru a facilita respectarea dreptului la aparare al contribuabilului, astfel cum a fost recunoscut prin hotararile Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Potrivit noii reglementari, organul fiscal va fi obligat ca, la cererea scrisa a contribuabilului/platitorului supus unei actiuni de control fiscal, sa puna la dispozitia acestuia dosarul administrativ al actiunii de control fiscal.

Comunicarea catre contribuabil a clasei/subclasei de risc in care se afla

O regula cu impact semnificativ pentru contribuabil prevede ca acesta poate solicita organului fiscal comunicarea clasei sau subclasei de risc fiscal in care a fost incadrat conform analizei de risc.

Informatiile vor fi transmise prin orice mijloc de comunicare care asigura dovada primirii, cu exceptia cazului in care obiective de interes general justifica restrangerea accesului la aceste informatii. Insa aceasta prevedere se aplica de la 1 ianuarie 2026.

Dublarea solicitarilor pentru furnizarea de informatii

Conform OUG nr. 188/2022, daca sunt necesare documente sau informatii pentru clarificarea situatiei fiscale, organul fiscal le va putea solicita de la contribuabil doar pe acelea pe care nu le detinea anterior.

In acest fel, se va evita dublarea solicitarilor venite din partea mai multor organe fiscale sau chiar din partea aceleiasi institutii pentru furnizarea acelorasi informatii sau documente care se afla deja in posesia autoritatilor fiscale.

Modificari privind inspectia fiscala

O alta modificare importanta prevede ca, in cazul creantelor administrate de organul fiscal central, selectarea contribuabililor pentru efectuarea actiunii de inspectie fiscala se va efectua la nivelul aparatului central al ANAF, pe baza analizei de risc, iar organele de inspectie fiscala vor avea competenta de efectuare a inspectiei fiscale pe intreg teritoriul tarii.

Prin exceptie de la regula selectarii contribuabililor pentru inspectie in functie de nivelul riscului stabilit pe baza analizei de risc, se introduce posibilitatea selectarii aleatorii a contribuabililor pentru o actiune de inspectie fiscala.

Abatere disciplinara: depasirea procentului maxim de contribuabili selectati pentru inspectie fiscala

Reglementarea vizeaza strict creantele fiscale administrate de organul fiscal central si limiteaza procentul maxim de contribuabili selectati in mod aleatoriu, intr-un an calendaristic, la 10% din totalul celor selectati pentru inspectie fiscala in anul respectiv. Depasirea acestui procent reprezinta abatere disciplinara.

Reguli pentru desfasurarea inspectiei fiscale

Prealabil selectarii contribuabililor pentru inspectie, organul de inspectie fiscala va trimite acestora o notificare de conformare, care va cuprinde riscurile fiscale identificate, pentru a le acorda posibilitatea sa isi corecteze situatia fiscala, in termen de 30 de zile de la data comunicarii notificarii.

In cadrul acestui termen, organul de inspectie fiscala nu va intreprinde nicio actiune in vederea selectarii pentru efectuarea inspectiei fiscale. Dupa trecerea termenului de 30 de zile, contribuabilii cu risc fiscal ridicat care nu au remediat riscurile fiscale pentru care au fost notificati sunt supusi obligatoriu unei inspectii fiscale sau unei verificari documentare.

Pe de alta parte, chiar daca se conformeaza in termen, contribuabilul nu scapa de riscul de a fi selectat, ulterior, pentru inspectie fiscala.

Referitor la locul desfasurarii inspectiei, se remarca o schimbare de optica a legiuitorului, in sensul ca inspectia se va desfasura, ca regula, la sediul organului de inspectie fiscala si doar prin exceptie la sediul contribuabilului.

Trebuie insa precizat ca o mare parte din modificarile referitoare la inspectia fiscala vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2026.

Schimbari in verificarea documentelor

Din perspectiva competentei, se prevede expres in Codul de procedura fiscala ca verificarea documentara se efectueaza, alaturi de organele de inspectie fiscala, inclusiv de organele de control antifrauda fiscala si de organele fiscale competente sa exercite verificarea situatiei fiscale personale. Competenta acestora se intinde pe intreg teritoriul tarii.

In ceea ce priveste obiectul acestui tip de control, vor putea fi supuse verificarii documentare perioade determinate din cadrul uneia sau mai multor perioade impozabile.

Totodata, operatiunile si documentele ce sunt supuse verificarii documentare se selecteaza de organul fiscal competent, acesta putand sa verifice una sau mai multe operatiuni realizate intr-o perioada de timp determinata, conform analizei de risc.

Ce se intampla daca documentele nu sunt corecte si incomplete

In cazul in care contribuabilul nu prezinta documentele corecte si complete solicitate de organul fiscal in termenul acordat in cadrul procedurii de control sau daca documentele furnizate confirma diferentele identificate de organul fiscal, acesta din urma va emite o decizie de impunere prin care stabileste diferentele de creante fiscale datorate.

Decizia de impunere rezultata in urma verificarii documentare nu poate fi emisa in mod legal, ca regula, in lipsa audierii contribuabilului, fiind lovita de nulitate. De asemenea, contribuabilul are dreptul sa isi prezinte in scris punctul de vedere si, dupa caz, sa conteste decizia respectiva.

Modificari privind controlul antifrauda

In noua reglementare au fost prevazute expres anumite drepturi ale contribuabilului pe durata controlului antifrauda, printre cele mai importante fiind cel de a beneficia de asistenta de specialitate, de a fi informat pe parcursul desfasurarii controlului asupra constatarilor efectuate, de a-i fi cat mai putin afectata activitatea etc.

Aceste drepturi ale contribuabililor erau si anterior recunoscute in practica, dar nu erau expres prevazute in legislatie.

Reguli noi si pentru verificarea situatiei fiscale personale

Aspectele precizate mai sus, referitoare la notificarea de conformare anterioara inspectiei fiscale, vor fi aplicabile si in cazul verificarii situatiei fiscale personale, pentru incurajarea conformarii voluntare.

De asemenea, in mod similar inspectiei, efectuarea analizei de risc pentru identificarea persoanelor fizice care prezinta risc fiscal de neconformare se va face de structura competenta la nivelul central al ANAF.

Nu in ultimul rand, se reglementeaza posibilitatea selectarii aleatorii a persoanelor fizice pentru efectuarea unei verificari a situatiei fiscale personale. (I.P.)

Leave a Reply