Aquatim a semnat un nou contract de finantare pentru investitii in judetul Timis (P)

Aquatim a semnat, in data de 30 aprilie 2024, impreuna cu Ministerul Investitiilor si Programelor Europene, Contractul de Finantare pentru implementarea “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020 – etapa II” (cod SMIS: 2021 318847).


Acest contract de finantare, in valoare totala de 148.245.473 Euro, va asigura continuarea investitiilor incepute in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM), conducand astfel la  realizarea Axei 3 POIM, impreuna cu obiectivele acesteia, respectiv dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, conservarea si protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor, cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei.

Noul contract de finantare este incadrat in Programul Dezvoltare Durabila 2021-2027, asigurand  prioritatile aferente acestuia, respectiv dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata si tranzitia la o economie circulara, cu obiectivul specific RSO 2.5 – Promovarea accesului la apa si o gospodarire sustenabila a apelor, asigurand astfel conformarea cu prevederile acquis-ului european si cu angajamentele asumate in sectorul de mediu.

Pentru locuitorii judetului nostru, aceasta noua finantare asigura continuarea si finalizarea lucrarilor incepute deja, dar si dezvoltarea unor sisteme durabile de alimentare cu apa si apa uzata, in Timisoara si in alte localitati din judetul Timis. Investitiile in infrastructura de mediu asigura igiena, calitate sporita a vietii si conditii de trai mai bune pentru populatia beneficiara. (Aquatim SA, dr. ing. Ilie Vlaicu, director general)

One thought on “Aquatim a semnat un nou contract de finantare pentru investitii in judetul Timis (P)

Leave a Reply